Unutulmuş Sünnetler Serisi: Giyim


0

1. Giyim kuşamda kafirlere benzememek

Ekran Resmi 2015-01-05 18.57.39

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim üzerimde sarıya boyanmış iki elbise gördü ve:

“Bunu sana annen mi emretti?” buyurdu. Ben:

Onları yıkarım, dedim.

“Hattâ onları yak” diye emretti.

[Müslim, Libâs 28]

Müslim’in bir başka rivayetinde:

“Şüphesiz ki bunlar kâfirlerin giysilerindendir. Sen onları giyme” buyurdu.

[Müslim, Libâs 27]

2. Giyinmeye sağdan başlamak

“Şüphesiz ki Allah Teâlâ, her şeye sağdan başlanmasını sever. Hattâ ayakkabılar giyilirken ve çıkarılırken dahi…”

[Buhârî, Vudû’, 31]

3. Elbiseyi yere süründürmemek

sünnet giyim

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir müslümanın güzelce giyinmesi, elbisesinin eteklerinin, baldırlarını örtecek şekilde olmasıyladır.
Elbisesini topuklarına kadar uzatmasında bir günah yoktur. Topuklardan aşağıda olan kısım ise ateştedir. Allah, büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde sürüyen kimsenin yüzüne bakmaz. ”

[Ebû Dâvud, Libâs 26]

4. Kadın ve erkeğin birbirine benzememesi

Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti.

[Ebû Dâvûd, Libas 28]

5. Giyimde sünnet olan renkler

giyimde sünnet renk

Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri, çeşitli zamanlarda giydiği bilinmektedir. Ancak çoğu zaman beyaz rengi tercih ettikleri gibi, ashabına da tavsiye etmişlerdir. Kırmızı renk cübbe, hırka ve sarık giydiklerine dair rivayetler vardır. [İbn-i Sa’d, Tabakat, I/451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348]

6. Şeffaf ve dar giyinmemek

“Abdurrahman’ın kızı Hafsa’nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz. Âişe’nin huzuruna girdi. Hz. Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı.”

[Muvatta’, Libas:4]

7. Gücü yettiği halde mütevazi giyinmek

mütevazi giyin

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse, gücü yettiği halde mütevazî davranarak lüks elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu îman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır.”

[Tirmizî, Sıfatu’l-kıyâmet 39]

8. Ayakta ayakkabı giymemek

ayakkabı giymek

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta ayakkabı giymesini yasaklamıştır.

[Ebû Dâvûd, Libâs 41]

Mest, çizme, bot ve uzun bağcıklı ayakkabı gibi insanı uğraştıracak olan ayakkabı türlerinin ayakta giyilmesi, bazan insanın dengesini kaybedip düşmesine sebep olabileceği için bunların oturarak giyilmesi tavsiye edilmektedir.

[Riyazü’s Salihin Şerhi, Erkam Yayınları]

9. Yeni elbise giyince dua etmek

dua etmek

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman, sarık, gömlek, ridâ gibi giydiği şeyin adını anarak şöyle dua ederdi:

“Allahümme leke’l-hamdü ente kesevtenîhi, es’elüke hayrahü ve hayra mâ sunia lehü, ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ sunia lehü:

“Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin. Senden onu hayırlı kılmanı ve  yapılışına uygun kullanmanın hayrını nasip etmeni dilerim. Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de sana sığınırım.”

[Ebû Dâvûd, Libâs 1]

10. Erkekler için sarık ve cübbe giymek

Ebû Saîd Amr İbni Hureys  radıyallahu anh şöyle der:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in başında siyah bir sarık, sarığın iki ucunu omuzları arasına sarkıtmış hâli hâlâ gözümün önündedir.

[Müslim, Hac 452-453]

Hz. Peygamber’in Tebük Gaz­vesi sırasında Şam (veya Rum) cübbesi giydiğine dair hadisler vardır.

[Buhari, “Salât”, 7]

Hz. Peygamber’in sallallahu aleyhi ve sellem cübbeli olmaya özen gösterdiğine veya ashabına bu yön­de tavsiyede bulunduğuna dair kaynak­larda herhangi bir bilgiye rastlanmamak­la birlikte İslâm tarihi boyunca müslümanlar bütün vücudu örten kullanışlı bir dış giysi olması sebebiyle günlük ha­yatlarında ve özellikle namazlarda cüb­beye önem vermişlerdir. (DİA, Cübbe Md.)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

7 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Şimdiki tesettürlü gelinliklerdeetek fazlasıyla yerden sürünüyor artık öyle yapılamay başlandı göz yapayım derken kaş çıkartmak evlenecek bayanların dikkat etmesi gereklidir 🙂

  2. Beşinci maddenin resminde namaz kılarken çizilen erkeklerin başlarının açık olması, sarık veya takke çizilmemiş olması içerikle tezat oluşturmuş. Ayrıca kadınların erkeklere benzememesi hususunda pantolon giymenin yanlışlığına da dikkat çekilmeliydi.