İslam, Kur’an ve Sünnet, Liste

Unutulmaya Yüz Tutmuş Sünnetler Serisi: Gülümsemek

1. Güler yüz ve merhamet irşadda esastır

güler yüz ve merhamet irşad

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

“Sen huysuz, katı kalpli biri olsaydın, etrafından dağılıp giderlerdi.”

[Âl-i İmran, 159]

2. Mü'minler birbirine karşı güler yüzlü olmalıdır

müminlere güler yüz göstermek

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi (tabiî) bir iyiliği bile sakın küçük görme!

[Müslim, Birr 144]

3. Gülümsemek sadakadır

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır.”

[Tirmizî, Birr 3]

4. Allah güler yüzlü kimseyi sever

gülümse

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah yumuşak ve güler yüzlü kimseyi sever.” 

[Câmiü’s-Sağîr, 2/503]

5. Gülmenin ölçüsü

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Hz. Peygamber’in küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi.

[Buhârî, Tefsîru sûre (46) 2, Edeb 68]

6. Gülmenin dozunu kaçırmamak gerekir

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

“Ağlayacak yerde gülüyorsunuz!..”

[Necm, 53/60]


Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ashâbının durumuyla ilgili bir haber alınca şöyle bir konuşma yaptı:

“Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız” buyurdu. Resûlullah’ın ashâbına bundan daha ağır gelen bir gün olmamıştı. Başlarını örterek hıçkıra hıçkıra ağladılar.

[Müslim, Fezâil 134]


Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ölüm kendisini kovaladığı halde, dünyayı kovalayan kimseye şaşarım. Kendisinden gafil olunmadığı halde, gaflete dalan kimseye şaşarım. Allah kendisinden râzı mıdır, kızgın mıdır bilmediği halde kahkahayla gülen adama şaşarım.”

[Câmiü’s-Sağîr, 3/1174]

7. Çok gülmek kalbi katılaştırır

Ekran Resmi 2015-01-26 22.30.28

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Az gül. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür (katılaştırır).”

[Tirmizî, Zühd, 2]

8. Gülerek günah işlenmez!

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim gülerek günah işlerse, ağlayarak cehennem ateşine girer.”

[Câmiü’s-Sağîr, 4/153]

9. Allah'ın sevdiği ve sevmediği gülme

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İki çeşit gülme vardır: Bir gülme vardır ki, Allah sever. Bir gülme vardır ki, Allah gazap eder. Allah’ın sevdiği gülme şudur: Kişi görmeyi arzuladığı bir din kardeşiyle karşılaşır ve onu gördüğünden dolayı sevinir. Allah’ın gazap ettiği gülme ise, kişi incitici, eziyet verici, küçük düşürücü, alay edici, kaba veya batıl bir sözü hem gülmek ve hem de başkalarını güldürmek amacıyla söyler. Bu yüzden yetmiş kat Cehennem uçurumundan aşağı yuvarlanır.”

[Câmiü’s-Sağîr, 3/1149]

10. Yapmacık gülmek gazap sebebidir

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak, şaşkınlık yaşamadan yapmacık olarak gülmek, musîbet ânında feryad etmek, nîmet ânında gayrimeşrû şekilde çalgı çalmak Allah katında büyük gazaba sebep olan şeylerdendir.”

[Câmiü’s-Sağîr, 3/131]

11. Kabirlerin yanında gülünmez

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah şu altı hasleti çirkin görür:
1. Namazda lüzumsuz hareketler,
2. Sadakayı başa kakmak,
3. Orucu tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak,
4. Kabirlerin yanında gülmek,
5. Cünüp olarak mescide girmek,
6. İzinsiz başkasının evine göz atmak.”

[Câmiü’s-Sağîr, 2/479]

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>