Ümmetimizin Anneleri – Bakalım Sen En Çok Hangisine Benziyorsun?


0

Bismillahirrahmanirrahim

“Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır. …“ (Ahzâb Suresi, 6. Ayeti Meali)

Esselamu aleykum,

Ahzâb Suresinin 6. ayetinde geçtiği gibi, Rabbimizin bizzat bize ana tayin ettiği, öz analarımızdan öte ana olan Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) eşlerini ne kadar tanıyoruz?

Müsteşrikler yüzyıllarca çeşitli planlar yaptılar, kimisi Müslümanlara dinini unutturdu, kimisi aşağılık kompleksi verdi, kimi de dini değerlerimizle oynadı. Bu yöntemlerle epey de yol kat ettiler. Bu oyunlardan biri de daima İslam’da “Kadın ve Peygamberimizin Eşleri” üzerinden oldu. Oysa analarımız bizim hem imtihan hem iman noktamızdır. Biz de onları konuşturur, laf edilmesine müsaade edersek, yukarıda geçen ayete ihanet etmiş oluruz. Peygamberimize (sallallahu aleyhi ve sellem) imanımızda delikler ortaya çıkar ve toplaması çok güç olur.

Peki annelerimizin ortak özellikleri nelerdir, biz nerelerde sınırımızı bilmeliyiz diyecek olursak bunu birkaç başlıkta toparlayabiliriz;

  • Onlar Müslümanların analarıdır (Ahzâb Suresi, 6. Ayet)
  • Efendimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) sonra kimse onlarla tekrar evlenemez, haramdır (Ahzâb Suresi, 53. Ayet)
  • Onlar Peygamberimiz için Allah tarafından seçilmişlerdir (Ahzâb Suresi, 52. Ayet)
  • Bütün çağlarda gelmiş geçmiş ve gelecek tüm kadınlardan daha faziletlilerdir (Ahzâb Suresi, 32. Ayet)
  • Dünya mı yoksa Allah Resulü mü diye seçime bırakıldıklarında hepsi üstün takvalarını göstermişlerdir (Ahzâb Suresi, 28-34. Ayet)
  • Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) dünya ahiret eşleridirler
  • Şirkten, kötülükten ve ahlaksızlıktan beridirler (Ahzâb Suresi, 32-34. Ayet)
  • Yaptıkları iyilikler de günahlar da kat olarak yazılır (Ahzâb Suresi, 30-31. Ayet)
  • Bütün Ümmetin ve özelde kadınların öncüleridirler

Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) aynı anda nikahında bulunan 9 hanımı olmuştur. Bunlar dışında da evlendiği ve vefat eden hanımları olmuştur. Bunu söylemekten de anlatmaktan da zerre sıkıntı duymayız. Onlar bizim analarımızdır ve bu durum sadece Peygamberimize mahsustur. Bu da yine Ahzâb Suresi, 50-52. Ayetler arasında açıklanmıştır. Bir Müslümanın bu meseleyi irdelemesi ve ekstra açıklamaya girmesi ya da kompleks noktası haline getirmesi onun imanını zedeler ve Allah muhafaza ciddi sıkıntılar oluşturur.

Tüm bu bilgiler ışığında annelerimizi ve özelliklerini tanımaya başlayabiliriz.

Bakalım ‘tam anasına çekmiş bu çocuk’ der gibi, biz hangi anamıza hangi açıdan benziyor muşuz? Hangi anamızla hangi ortak noktalarımız varmış. Belki bundan sonraki güzel işlerimize vesile olur da ahiret günü ‘seven sevdiği ile olacak’ müjdesine binaen analarımızla buluşuruz. O halde Bismillah;

1. Hatice binti Huveylid Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Hatice annemiz Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk eşiydi. O dönemde tertemiz ahlakı ile Mekke toplumunda öne çıkan iki kişiden diğeri de Peygamberimizdi. Bir ticaret kervanı sayesinde Peygamberimizi daha yakından tanıyan Hatice annemiz ile Efendimizin evliliği gerçekleşmiş oldu. Bu evlilik her zaman çok imrenilen ve gözde bir evlilik idi. Annemiz pek çok özelliğinin yanı sıra çok güzel bir eşti.

Kişisel özellikleri; Tahire, tacire gibi lakapları vardı. Mekke toplumunun zengin, soylu, ticaret yapan ve tertemiz olan önde isimlerindendi.

İlk iman eden kişi idi. Bir kadın olarak, şahsiyeti ile topluma nasıl öncü ve güç olabileceğimizi ortaya koydu.

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk ve en büyük destekçisi idi. Sabırlı, inandığının peşinden giden, insanların dedikleri ile yol almayan, cesur, çok akıllı ve zeki bir kadındı.

İmanı dopdolu idi.

Önce çıkan yanları; Sevgisi rızık olarak görüldü. Ümmetin kadınlarının en hayırlısı idi. Allah’ın selamını almıştı. Cennette kendisine bir köşk müjdelenmişti.

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) en çok sevdiği, övdüğü ve vefasını birçok kaynakta gördüğümüz annemizdir.

İslam’ın ilkleri onda yaşanmıştı. Evini ilk medrese olarak o açmıştı, ilk infakı o yapmıştı. Tüm zenginliğini İslam’a harcamıştı.

2. Sevde binti Zema Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Hatice annemizden sonra sahabe kadınlarından Havle (radıyallahu anha), Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) evlilik konusunu açtı. Dul olarak Sevde annemizi, bekar olarak da Aişe annemizi teklif etti. Peygamberimiz iki hanıma da teklif gönderdi. İlk evlilik Sevde annemizle oldu.

Kişisel özellikleri; Tatlı dilli, güler yüzlü, uzun boylu ve güzel bir annemizdi.

Diğer annelerimize örnek teşkil ediyordu, mesela Aişe annemize ev işlerini ve mutfakta bir şeyler öğretip yardım ediyordu.

Tavizsiz bir imanı vardı, ilk Müslümanlardandı ve o da imanının bedelini ödedi.

Ümmü Gülsüm ve Fatıma annelerimize analık etmişti, onlara bakmıştı.

Mütevazi, eli açık biriydi, kendine gelen hediyeleri bile infak ederdi.

Uhud’a katılıp yaralıları tedavi etmişti.

Önce çıkan yanları; Annelerimizden en yaşlı olan idi.

Dericilikte mahir bir hanımdı, elinde para tutmaz infak ederdi.

Tesettür ayetinin inmesine vesile olan hanımlardandı.

Efendimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) mutlu etmeyi çok severdi, bu nedenle ve yaşından ötürü Aişe annemize nöbet günlerini bile devretmişti.

3. Aişe binti Ebu Bekir Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) iki kez Aişe annemizi rüyasında görmüş ve eşi olacağı haber verilmişti. Havlenin (radıyallahu anha) teklifi üzere nişan yapılmıştı ve Hicretten sonra da düğün yapıldı.

Kişisel özellikleri; Tavizsiz ve teslim olan bir duruşu vardı, bunu hayatı boyunca yaşadığı pek çok sıkıntıda göstermiştir.

Meraklı, azimli, zeki, çok soru soran ve ilimde önde olan bir kadındı. Kendisine fetva sorulacak ve Ümmetin alimlerini yetiştirecek ilmi mevcuttu, öyle de oldu.

Hafız ve kadınların en alimi idi.

Kıskançtı ama bunu dengeliyordu. Mesela en çok kıskandığı kadın Hatice annemiz olmasına rağmen, Hatice annemize dair ulaşan tüm rivayetleri biz Aişe annemizden alıyoruz.

Haksızlık etmezdi, yiğit ve mert, doğru sözlü idi.

Önce çıkan yanları; En genç annemiz ve Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) bekar olarak evlendiği tek eşi idi.

Hatice anamızdan sonra en sevdiği eşiydi.

Hz. Cebrail’in (aleyhisselam) selamını almıştı.

İfk hadisesi ile Nur Suresindeki ifk ayetlerine ve teyemmüm ayetine vesile olmuştu.

İfk ayetleri ile arşın temizliğine şahit olduğu kadın olmuştur.

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hasta olunca Aişe annemizin hücresinde kalmayı isterdi.

2210 hadis rivayet etmiştir.

4. Hafsa binti Ömer Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Eşi genç yaşta vefat ettikten sonra babası Ömer bin Hattab (radıyallahu anh) kızını önce Ebu Bekir (radıyallahu anha) sonra da Osman (radıyallahu anha) teklif etmişti. Ama ikisinden de cevap alamamıştı. Bu duruma sinirlenip üzülünce Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına gitmiş ve güzel müjdeyi almıştı. Böylece Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile Hafsa annemizin evliliği gerçekleşti.

Kişisel özellikleri; Çokça oruç tutan, gecelerini ibadetle geçiren bir annemizdi.

Çok zorluklar geçirerek o da imanının bedelini ödemişti.

Özü sözü bir olan, tam babasının kızı idi.

İradesi çok kuvvetli bir hanımdı.

Önce çıkan yanları; Babasının danışma kurulunda olacak kadar ilim sahibi idi.

İlk Mushafın korumasını o üstlenmişti ve o Mushaf Hafsa’nın Mushafı diye isimlenmişti.

Talak, Tahrim ve İla hadiselerini yaşamış ama her birinde de anneliğinin dik duruşunu göstermişti.

Okuma yazma bilen, hafız ve sahabenin muallimesi konumunda idi.

5. Zeynep binti Huzeyme Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; İlk Müslümanlardan olup imanının bedelini ödemiştir ve Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile evlenme şerefine nail olmuştur.

Kişisel özellikleri; Çokça tasaddukta bulunan ve Ümmü’l Mesakin diye isimlendirilen annemizdir.

Önce çıkan yanları; En erken vefat eden annemizdir, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile 2-3 ay evli kalmıştı.

Cenaze namazını Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kıldırmıştı ve Cennetül Baki’ye gömülen ilk annemizdir.

Hucurat Suresi, 11. Ayetin sebebi nüzulüne vesile olduğuna dair rivayetler vardır (boyunun kısa olması ile alakalı).

6. Ümmü Seleme binti Ebi Ümeyye Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Evlilik teklifi geldiğinde ‘Ben kıskanç bir kadınım, hem yaşlıyım ve çocuklarım var’ diyerek Peygamberimize rahatsızlık vermek istememişti ama Peygamberimiz bu üç duruma da güzel cevaplar vererek annemizi ikna etmiştir.

Kişisel özellikleri; Çok güzel bir kadındı. Dirayet timsali idi. İlk Müslümanlardan olup ailesi ile çok çileler çekmişti. Zeki ve ilim sahibi idi, ayetlerin sebebi nüzullerini bilirdi.

Medine’ye hicret eden ilk kadındı.

Doğru kararlar veren, yol gösteren olgun bir kadındı. Hudeybiye antlaşması sırasında yaşanan hadise ve annemizin önerisi bunu göstermektedir.

Önce çıkan yanları; Ahzâb Suresi, 6. ayeti indikten sonra sahabeye ‘Ya buneyye – ey oğullarım/çocuklarım/evlatlarım’ diye seslenirdi.

Aişe annemizden sonra en ilim sahibi olan kadındı, kendisine danışılırdı, fıkıh bilgisi vardı, 378 hadis rivayet etmiştir.

Bir gün hizmetlisi saçlarını tararken Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) mescidde ‘Ey insanlar!’ diye hitap edince, onu durdurmuş ve ‘Ben de insanım, bana sesleniyor’ diyerek muhataplığın özünü ortaya koymuştu.

7. Zeynep binti Cahş Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Ahzâb Suresi, 37. ayeti ile nikahı göklerde kıyılmıştı. Böylece Ümmete evlatlıkların evlat yerine geçmediği ve eşleri ile evlenilebildiği hükmü bizzat gösterilmiş oldu.

Kişisel özellikleri; Hicab ayetine vesile olmuştu. Adil ve sözü doğru biriydi, İfk hadisesinde Aişe annemiz için ‘ben Aişe’de hayrdan başka bir şey görmedim’ demişti.

Çok ibadet ederdi, hatta rivayetlerde geçen namaz ipleri hadisesini yaşayan annemizdi (tutunarak namaz kılması).

Eli çok becerikliydi, dericilik yapar pazarda sattırır ve parasını görmeden infak ederdi. Net ve açık konuşan, sıla-i, rahime çok önem veren annemizdi.

Önce çıkan yanları; Velime/düğün yemeği sırasında Ahzâb Suresi 53. ayeti inmişti. Evlenme hadisesi ve infakı ile öne çıkmıştı.

O öldüğünde Medine’nin bütün yoksulları, dulları eve toplanmışlardı, annelerimiz o zaman durumu anlamışlardı.

İnfak etmek için kazanırdı.

8. Cüveyriye binti Haris Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Beni Müstalik gazvesinde esir alınmıştı, Müslüman olup Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile evlendi. Babası onu kurtarmaya geldiğinde Efendimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) seçti. Peygamberimizin gösterdiği bir mucize ile babası ve kabilesi de Müslüman oldu. Annemiz için Aişe annemiz ‘kavmine en hayırlı ve bereketli olanımız’ derdi.

Kişisel özellikleri; Vakarlı, merhametli ve dik bir duruşu vardı. Yardımseverdi, kendinizi temize çıkarmayın ayeti üzerine ismi değiştirilmişti, ismi Berre idi.

Önce çıkan yanları; Çokça ibadet eden annemizdi, 4 cümlelik emaneti, Müslim, 2726.

9. Safiyye binti Huyey Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Eşi Hayber Fethinde ölünce esir alındı. Kabilesine dönmesi ile Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile evlenmesi arasında serbest bırakıldı. Annemiz de Peygamberimizi seçiyor.

Kişisel özellikleri; Yahudi asıllı idi ve soyu Hz. Harun’a (aleyhisselam) dayanıyordu. Çok hassas, alıngan bir hanımdı. Sözüne sadık ve doğru idi. Dünya malına tenezzülsüzdü. Çok güzel yemek pişiriyordu.

Önce çıkan yanları; Bir gün Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) karanlıkta yürürken karşılaştığı sahabelere ‘bu yanımdaki anneniz Safiyye’dir’ diye tanıttığı ve şeytana dair bilgi verdiği annemizdir.

Affetmeyi severdi, Sıla-ı Rahimi gözetirdi.

10. Ümmü Habibe Ramle binti Ebu Süfyan Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Ebu Süfya’nın kızı idi. Eşi ile iman ettikten sonra Habeşistan’a hicret etmişti ancak eşi orada İslam’dan dönerek mürted oldu. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de Ümmü Habibe annemizi Habeş kralı aracılığı ile nikahladı.

Kişisel özellikleri; Yumuşak huylu, nazik bir hanımdı. Temizliği seçen, dik duruş sahibi ve pak bir kadındı.

Önce çıkan yanları; Soy bakımından Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) en yakın hanımı idi.

Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) karşı çok ciddi hürmet sahibi idi, babası Medine’ye geldiğinde kızını ziyaret etmiş ancak annemiz babasını Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) oturduğu mindere/yatağa/örtüye oturtmamıştı.

11. Meymune binti Haris Annemiz (radıyallahu anha)

Nasıl evlendi; Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) en son evlendiği hanımdı.

Kişisel özellikleri; Soyu meşhur bir soydu, Mü’mine kız kardeşler diye bilinirlerdi.

Çok hayır seven bir annemizdi, çokça köle azat ederdi.

Allah’tan çok korkan, sıla-i rahime özen gösteren biriydi.

Önce çıkan yanları; İnfakı çok severdi, öyle ki borç para alır onunla infak yapardı.

Ahzâb Suresi, 50 ayetin nüzul-ü sebebi idi.

12. İki Annemiz Daha

Hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız Reyhane binti Zeyd ve Mariye (Mısır cariyesi) (radıyallahu anha) annelerimizi de zikretmeden geçmeyelim.

Allah hepsinden razı olsun, ki oldu da…

Bizleri de onlara layık evlatlar eylesin ve ahiret günü buluşmayı nasip etsin, amin.

Peki, siz hangi annemize daha çok benziyor muşsunuz, buldunuz mu?


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

5 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Konu gibi başlıkta muhteşem olmuş ,yüreğim pır pır etti ,acaba anneleriMizin ahlakından ahlaklanabilmişmiyim diye….