Türkiyeli Rektörlerden Gazze Bildirisi


0

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN 117 REKTÖRÜNDEN

DÜNYA KAMUOYUNA 11 DİLDE GAZZE BİLDİRİSİ


Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu katliama karşı bütün dünya kör ve sağır gibi davranıyor. İsrail Yönetimi, muhakeme yeteneğini kaybetmiş ve namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce saldırıyor. İslam dünyasının mübarek Ramazan ayında, Gazze’de, iftarlar bomba seslerinin eşliğinde keder, acı ve gözyaşları ile açılıyor. Maalesef, zalime ve zulme göz yuman herkes bu vahşetin paydaşı oluyor.

Bütün dünyanın, özellikle de İslam Dünyasının, Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan İsrail Yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu bulunmaktadır. İsrail Yönetimi, bu hain saldırılarla hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Ancak; insanlık bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok dinleyecektir.

Aşağıda imzası bulunan Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak; işgalci İsrail Yönetiminin, 8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik olarak başlatmış olduğu hava ve devamında kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Aralarında masum çocuk ve kadınların da bulunduğu beş yüzden fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı, Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz.

İşgalci İsrail Yönetiminin bu saldırısı ilk değildir ve uluslararası hukukun açıkça bir kez daha ihlalidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, ABD, AB ve Arap Yönetimlerinin önemli bir kısmının bu süreçteki açık destekleri, İsrail’in daha da saldırganlaşmasının temel nedenidir. Uluslararası toplum, İsrail’in insanlık ve savaş suçu olan bu politikalarına göz yummaktadır. Oysa bölgesel ve uluslararası aktörlerin; işgalci İsrail Yönetimine karşı açık tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamaları beklenmektedir.

Ayrıca uluslararası nizamı koruma misyonu olan, ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, bu saldırılardan dolayı İsrail’i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul etmesi ve uygulamaya koyması uluslararası kamuoyunca beklenmektedir. Birleşmiş Milletlerin; İsrail Yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail Yönetimine hiçbir yaptırım uygulamaması ise son derece düşündürücüdür.

Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak;

Gazze’deki zulme karşı ulusal ve uluslararası platformda kamuoyu oluşturma konusunda her türlü sorumluluğu alacağımızı,

Gazze’deki kardeşlerimize destek olmak için ülke çapında tüm üniversitelerimizde destek ve yardım kampanyaları başlatacağımızı,

Gazze’de hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurlar için İsrail Yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımızı,

Katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası hukuk nezdinde hesap vermelerinin ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı,

Gazze’ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğimizi,

İşgal edilmiş öz vatanlarında cezaevi hayatı yaşayan kardeşlerimizin, Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti kurulması taleplerini desteklediğimizi,

Gazze’deki kardeşlerimize uygulanan bu insanlık dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası kalkıncaya kadar, İsrail Yönetiminin katliamını kınamayan İsrail’deki üniversitelerle; her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi sonlandıracağımızı,

İsrail Yönetiminin katliamına karşı tepki koyan, sesini yükselten, protesto eden İsrail Üniversiteleri ve Musevi Bilim insanlarıyla ise her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi devam ettireceğimizi, katliamı sonlandırma ve barış için yapacakları her türlü girişimlerine destek vereceğimizi,

Kendileri; ülkelerinin dışında barış ve huzur içinde yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail Yönetimine tepki koyan Musevi Cemaatlerine ve vatandaşlarına her türlü desteği vereceğimizi,

kamuoyuna deklare ederken;

Siyonist İsrail Yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİ

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nihat İnanç

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsmail Yüksek

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca

Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Murat Tuncer

Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İrfan Aslan 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Akan 

Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer Elmas

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Doğan

Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ethem Tolga

Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Büyükberber

İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yunus Söylet

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer Demir 

Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Emin Arat

Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe

Bezmialem Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Saffet Tüzgen

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Faruk Kocacık
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Duman
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç
Adıyaman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Talha Gönüllü
Bartın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Kaplan
Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hayri Coşkun
Karabük Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Burhanettin Uysal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Şahin
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kudret Saylam
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut Özer
Bingöl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş
Tunceli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ
Bozok Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tamer Uçar
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Azmi Özcan

Harran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu
Dicle Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Jale Saraç
Hakkari Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ebubekir Ceylan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tamer Yılmaz
Hitit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Selçuk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hakkı Gökbel
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yadigar İzmirli
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. S. Bedii Omay
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer Torlak
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Karaaslan
Fırat Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hamit Okur
Siirt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Murat Erman 

Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Adem Ersoy
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz
Aksaray Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Acar
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Peyami Battal
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. H. Salih Güder
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sabri Gökmen
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Osman Şimşek
Kırklareli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Aykaç
Beykent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan
Atatürk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hikmet Koçak
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muammer Yaylalı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. İbrahim Savaş

Kafkas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sami Özcan
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan İbicioğlu
Uşak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sait Çelik
Şırnak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Akmaz
Iğdır Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İ. Hakkı Yılmaz
Ardahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Yalova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Niyazi Eruslu
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Doğru
Batman Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Orhan Büyükalaca

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Sürmen
Niğde Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Görür
Sinop Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Recep Bircan
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Duman
Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yavuz Coşkun
Erzincan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İlyas Çapoğlu
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Burhan Aykaç
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kerem Alkın
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Solak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Süleyman Baykal
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Karaman
Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin Ekiz
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İhsan Günaydın
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İsmail Güvenç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Gönen
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ekrem Yıldız
Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Yıldız
Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Kibar
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Galip Akhan
Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Naci Gündoğan
Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Selçuk Coşkun
İnönü Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemil Çelik
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan
Gebze YTE Rektörü
Prof. Dr. Orhan Şahin
Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kamil Dilek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mansur Harmandar
Zirve Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Kısa
Yeditepe Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Nurcan Baç
Doğuş Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Abdullah Dinçkol
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yalçın Karayağız
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şenay Yalçın
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez
Balıkesir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahir Alkan
Biruni Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Yüksel
Amasya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Metin Orbay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Saatçi
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Kılıç
Düzce Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

Gedik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Berrak Kurtuluş

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Füzün

Avrasya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sami Karadeniz

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Güden

Işık Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. N. Güneç Kıyak

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Yener Yörük

İpek Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Fuat Bilkan

 

Kaynak: http://www.uak.gov.tr/duyuru/11%20Dil/turkey242014.doc

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı