Tevhidi Hayatımıza Tatbik Etmenin 5 Adımı


0

Ferdi olarak düşünecek olursak, tevhid ferdi hayatımızın her anında Allah’ın razı olacağı fiilleri işleyerek, aklı, kalbi ve bedeni bu yönde kullanarak yaşanan bir değerdir. “La ilahe illallah”‘ın manasını kalben tasdik edip dil ile ikrar etmekle başlayan bu süreç hayatın her anında yaşanması gereken gerekir. Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadisinde de belirttiği üzere amellerin az da olsa sürekli olanı makbuldür. (Hadis için bk. Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 215-218, Münafıkın, 78) Tevhidi hayatımızda tatbik etmekte istikrar isteyen, feyzi ancak süreklilikten doğan bir hayat tarzıdır. Şimdi bunu adım adım nasıl tatbik edebileceğimize geçelim.

Tevhid İnancına Ulaşmak İçin Gerekli 5 Unsur Tevhid

1.Kelime-i Tevhid'i anlayarak başlayalım.

Bu ilk bakışta kolay ama emek isteyen, kalbi, akli ve ameli bir gayret gerektiren bir adımdır. Kimimizin bu konuda nasibi daha erken kimimizin de daha geç gelmektedir. Yine de manayı Allah’tan umarak bu kelimeyi sık sık zikretmek ve üzerinde tefekkür etmek önemli bir adımdır. Bu, esasında bir adım değil bir süreçtir. Diğer adımları tatbik ederken bu adım hep kalbimizde diri tutulmalıdır.

2.Hayatımızı gözden geçirip, tevhide aykırı alışkanlık ve amellerinizi tespit edip doğruları ile değiştirin.

Her ne kadar kendimizden emin gibi olsak ta bir takım alışkanlıklarınız, düşünce kalıplarınız, amelleriniz tevhide aykırı olabilir. Daha da açmak gerekirse işin içine Allah rızasını ummanın dışında başka şeyler karışmış olabilir. Bazı şeyleri Allah’tan beklemek yerine insanlardan bekler hale gelmiş olabilirsiniz. Her amelinizin başlangıcı olan besmeleyi çokça ihmal ediyor olabilirsiniz. İki ayaklı tevhid abidesi olan Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) örnekliği yerine nefsinizin, aklınızın, zihninizin dayattıklarıyla amel etmeye devam ediyor olabilirsiniz. Tüm bu ve bunun gibi sapmalar tevhidden sapmadır. Hemen toparlanılmalı ve Kelime-i Tevhid zikrini ve tefekkürünü deruni aleminizde müspet etki yapana kadar devam ettirmelisiniz. Allah dostları birbirlerine dünya hayatının insanları dağıtması, tevhidden saptırmasına karşılık olarak “Allah seni toplasın!” diye dua ederlermiş. Bizler de dünya hayatının bu etkisine karşı uyanık olmalı, devamlı murakabe ile gaflete düşmekten Allah’a sığınmalıyız.

Salavatın fazileti - Hz. Muhammed - Hüsnü Hat

3.Hz.Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatını sık sık okuyup ve tevhidi canlı canlı yaşayabiliriz

Bir müslümanın abidevi örneği alemlere rahmet olarak gönderilmiş, tevhid abidesi şahsiyet Hz.Muhammed’dir.(sallallahu aleyhi ve sellem)Onun hayatı tevhid dersleriyle doludur ve ferdi, içtimai,siyasal tüm faaliyetleri Kelime-i Tevhid’in tatbikatından ibarettir. Hz.Adem (a.s.)’dan bu yana tüm peygamberlerin ortak davası olan tevhid davasını en iyi Rasulullah’ın(sallallahu aleyhi ve sellem) hayatından öğrenebiliriz. Onun hayatına bir de tevhidi bir nazarka bakarsak hayatımıza aksedecek bir çok tevhid uygulaması çıkarabiliriz.

4.Günlük tutabilirsiniz!Mümkün mertebe tüm amellerinizi yazın ve tevhidi bir nazarla okuyun.

Bu size daha iyi bir murakabe, iç kontrol imkanı sunacaktır.Günlük Tutmak

5.Yatmadan evvel iç muhasebe yapın!

Bugün tevhide aykırı hangi amelleri işledim, hangi amellerim tevhide uygundu? Bunun hesaplaşmasını yapmadan uyumamaya çalışın.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir