Surelerin Kimliği Serisi: 8. Cüz


2

Bismillah.

8. cüz Enam ve Araf Surelerini içerir. 

1. Enam Suresi (111-165.Ayetler)

Sure Adı: Enam Suresi 

Nüzul Yeri: Mekke

Ayet Sayısı:165 ayet

Sure İsminin Anlamı: İslamiyetten önceki Arapların enam denilen büyük baş hayvanlardan bir kısmını helal, bir kısmını haram saymalarından söz edilmekte olduğu için sureye En’âm adı verilmiştir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

En‘âm sûresinde tevhid inancının, peygamberliğin, yaratılışın, kesin delilleriyle yeniden dirilişin, şirk ve dalâlet ehlinin sapık görüşlerini, bâtıl inanışlarını red ve iptal eden belgeler bulunmakta, eti yenilen ve yenilmeyen hayvanlarla ilgili açıklayıcı bilgiler, helâl ve harama ait hükümler yer almaktadır.

Fazileti: Allah’a hamd ile başlayan 5 sureden 2.sidir. Diğerleri Fatiha, Enam, Kehf, Sebe, Fatır sureleridir.

2. Âraf Suresi(1-87.Ayetler)

Sure Adı: Âraf Suresi

Nüzul Yeri: Mekke

Ayet Sayısı: 206

Sure İsminin anlamı: Adını 46. ve 48. ayetlerde geçen Âraf kelimesinden almaktadır. Cennet ile cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek tepelerine Âraf denmektedir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

A‘râf sûresinde, Mekkî sûrelerde görüldüğü gibi iman ve itikad konuları, özellikle âhirete iman meselesi işlenmektedir.

Fazileti: Mekke devrinde nâzil olan en uzun sûredir.

Dua Ayeti: 47. 126. 155. ve 156. Ayet.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

2

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir