Davet ve Tebliğ, Kur’an ve Sünnet

Surelerin Kimliği Serisi: 7. Cüz

Bismillah.

7. cüz Maide ve Enam surelerini içermektedir. Maide Suresi ve Enam Suresi genel olarak haramlar ve helalleri konu almaktadır. 

1. Maide Suresi

Sure Adı: Maide Suresi (83-120.ayetler)

Ayet Sayısı: 120 Ayet 

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: 112-115. ayetlerinde havarilerin Hz. İsa aleyhisselamdan bir gök sofrası (maide) istemeleri anlatıldığı için sureye Maide adı verilmiştir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

87-109: Müminlerden, Allah’ın helâl kıldığı güzel ve temiz şeylerden kendilerini mahrum bırakmamalarını isteyen ayetlerle başlar.

110-120: Hz. Îsâ’nın Allah tarafından nâil olduğu mazhariyetler, ona has mûcizeler anlatılır.

Fazileti: Hz. Aişe radıyallahu anha: “Bu suredeki helalleri helal, haramları haram biliniz.” demiştir. 

2. Enam Suresi

Sure Adı: Enam Suresi (1-110.Ayetler)

Ayet Sayısı: 165 ayet

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: İslamiyetten önceki Arapların enam denilen büyük baş hayvanlardan bir kısmını helal, bir kısmını haram saymalarından söz edilmekte olduğu için sureye En’âm adı verilmiştir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

En‘âm sûresinde tevhid inancının, peygamberliğin, yaratılışın, kesin delilleriyle yeniden dirilişin, şirk ve dalâlet ehlinin sapık görüşlerini, bâtıl inanışlarını red ve iptal eden belgeler bulunmakta, eti yenilen ve yenilmeyen hayvanlarla ilgili açıklayıcı bilgiler, helâl ve harama ait hükümler yer almaktadır.

Fazileti: Allah’a hamd ile başlayan 5 sureden 2.sidir; Fatiha, Enam, Kehf, Sebe, Fatır. Dahası, Bu sûrenin inişine 70.000 meleğin eşlik ettiğini bildiren yukarıdaki hadis bunlardan biridir. Başka bir rivayette Hz. Ömer’in, “En‘âm sûresi Kur’an’ın seçkin sûrelerinden biridir” dediği (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 17) ve faziletini vurguladığı; Hz. Ali’nin de okuyan kimsenin Allah’ın rızâsını kazanacağını ifade ettiği yolunda rivayetler vardır (bk. İbn Atıyye, II, 265).

Kaynaklar

Safvetü’t Tefasir- Sabuni

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>