Surelerin Kimliği Serisi: 6. Cüz


2

Bismillah.

6. cüz Nisa ve Maide surelerini içerir. Kadınlar hakkında, hatamlar ve helaller hakkında bir çok malumatı bu cüzde bulabiliriz. Belki bu cüzü meal ya da tefsiriyle birlikte okumak istersiniz 🙂

1. Nisa Suresi (153-176. Ayetler)

Sure Adı: Nisa Suresi (153-176. Ayetler)

Nüzul Yeri: Medine

Ayet Sayısı:176 Ayet

Sure İsminin Anlamı: Kadına miras hakkı tanıyan ve kadın haklarıyla ilgili düzenlemeler getiren ayetler içerdiği için, sureye, “kadınlar” anlamına gelen “Nisa” ismi verilmiştir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

148-176. ayetler Ehli Kitabın yanlışlığa düştüğü hususlar, babası ve çocuğu olmayanın mirası konularından bahsetmektedir. 

2. Maide Suresi (1-82. Ayetler)

Sure Adı: Maide Suresi

Nüzul Yeri: Medine 

Ayet Sayısı: 120

Sure İsminin Anlamı: 112-115. ayetlerinde havarilerin Hz İsa aleyhisselamdan bir gök sofrası (maide) istemeleri anlatıldığı için sureye Maide adı verilmiştir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

1-5 ayetler, Ehli Kitap’ın kestiklerinin ve onlarla evlenmenin hükmünden,

6-11 ayetler, abdest ve teyemmümden,

12-26 ayetler, Allah’ın Ehli Kitap’tan söz alması, Yahudilerin lanetlenmesi, Musa Aleyhisselam ve kırk yıllık yasaktan,

27-43 ayetler, Habil ve Kabil kıssası, cana kıyma, İslam’a savaş açma, bozgunculuk yapma ve hırsızlık yapmanın zararları,

44-50 ayetler, Allah’ın hükmüne uymanın gereği,

51-76 ayetler, Müminlerin dost edinilmesi, Yahudi ve Hıristiyanların dost edinilmemesi, Ehli Kitabın isyan ve iftiralarından bahsedilmektedir.

Fazileti: Abdullah b. Amr b. As’ın şöyle dediği rivayet olunur: Rasulallah (sav) bineği üzerindeyken bu sure indi. Binek taşıyamadı. Bunun üzerine Rasulallah (sav) bineğinden indi. (Ahmet b. Hanbel, 2/176)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

2

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir