Surelerin Kimliği Serisi: 4. Cüz


2

Bismillah

Bu cüz Al-i İmran ve Nisa surelerini içerir. Günde yarım cüz okuma alışkanlığı için şu günlerde biraz dişimizi sıkmakta fayda var. Gayretle devamm 🙂

Al-i İmran Suresi (92-200.Ayetleri)

Sure Adı: Al-i İmran Suresi

Nüzul Yeri: Medine

Ayet Sayısı: 200

Sure İsminin Anlamı: 33-37.ayetlerde İmran ailesinden bahsedildiği için bu ismi almıştır.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

102-120.ayetler, Ehl-i Kitabın tarihteki yaptıklarından ve onlara karşı uyanık olmaktan

121-200. ayetler, Uhud Savaşı ‘ndan ve Müslümanların cesaretlendirilmesinden, Kur’an’ı tebliğ ve İslâm’a davet gereğinden bahsetmektedir

Fazileti

Nuvas b. Seman der ki: Rasullullah (s.a.v.)’nın şöyle dediğini işittim: “Kıyamet gününde Kuran ve onunla amel eden kimseler getirilirken, Bakara ve Al-i imran sureleri onların önünde gelir. ” Safvetü’t Tefasir

Dua Ayeti: 147.Ayet/ 173.Ayet/ 191-194 arası ayetler

Nisa Suresi (1-23. Ayetleri)

Sure Adı: Nisa Suresi 

Nuzül Yeri: Medine

Ayet Sayısı: 176

Sure İsminin Anlamı: Kadına miras hakkı tanıyan ve kadın haklarıyla ilgili düzenlemeler getiren ayetler içerdiği için, sureye, “kadınlar” anlamına gelen “Nisa” ismi verilmiştir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

1-23. ayetler: Kadınlar ve yetimler, mirasın öldükten sonra dağıtılması ve evlenilmesi haram olan kadınlardan bahsedilmektedir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

2

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir