Surelerin Kimliği Serisi: 30. Cüz


2
1 Paylaşım, 2 Beğeni

Bismillah. 

Serimizin sonuna geldik. Allah mübarek etsin.

1. Nebe Suresi

Sure Adı: Nebe

Ayet Sayısı: 40 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Haber demektir. 

Kuran’ın 78. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir? 

Kıyametin hak olduğu, 

İnsanlara verilen nimetler,

Cennetlik ve cehennemlikler küfre düşenlerin pişmanlıkları.

2. Naziat Suresi

Sure Adı: Naziat

Ayet Sayısı:46 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Söküp çıkaran 

Kuran’ın 79. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kıyametin dehşeti, inkârcıların dirilişi.

3. Abese Suresi

Sure Adı: Abese Suresi 

Ayet Sayısı:42 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Yüzünü ekşitti, surat astı.

Kuran’ın 80. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Yoksulların vahiy kabulü mütemayilliği, insanın nankörlüğü ve bazı fıtri özellikleri.

4. Tekvir Suresi

Sure Adı: Tekvir Suresi

Ayet Sayısı:29 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Dürülme 

Kuran’ın 81. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kıyametin dehşeti ve insanın ameli dolayısıyla hesaba çekileceği,

Kur’an’ın Allah sözü hakikat rehberi ve öğüt olduğu.

5. İnfitar Suresi

Sure Adı: İnfitar Suresi

Ayet Sayısı: 19 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Yarılmak demektir. 

Kuran’ın 82. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Yaratıp nimet verenin Allah olduğu, Kiramen Katibin melekleri hesabın hak olduğu.

6. Mutaffifin Suresi

Sure Adı: Mutaffifin Suresi

Ayet Sayısı:36 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Ölçü ve tartıda hile yapanlar. 

Kuran’ın 83. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Ölçüde ve tartıda hilenin yasaklığı hesabın hak oluşu inanan ve inanmayanların hali. 

7. İnşikak Suresi

Sure Adı: İnşikak Suresi

Ayet Sayısı: 25 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Yarılma demektir. 

Kuran’ın 84. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Nankörlüğün zemmi, Sağ ehli ve sol ehlinin mukayesesi, secde etmemenin sonu.

Onlara Kur’an okunduğu zaman secde edip Allah’a teslimiyet göstermiyorlar.

Secde Ayeti: 21. Ayet 

8. Buruc Suresi

Sure Adı: Buruc 

Ayet Sayısı: 22 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Burçlar demektir. 

Kuran’ın 85. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Müminlere eziyet edenlerin sonu, tövbenin önemi, firavun ve Semud kavminin helakı.

Dua Ayeti: 14-15-16. Ayetler

9. Tarık Suresi

Sure Adı: Tarık Suresi

Ayet Sayısı: 17 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Geceleyin ortaya çıkan her şeye Tarık denilir. 

Kuran’ın 86. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Vahyin ruhu aydınlatması.

10. Ala Suresi

Sure Adı: Âlâ Suresi

Ayet Sayısı: 19 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: En yüce

Kuran’ın 87. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Tesbih ile öğüt vermenin önemi, doğruyu tercihin insanlara bırakıldığı, hakkın devamlılığı.

11. Gaşiye Suresi

Sure Adı: Ğaşiye Suresi

Ayet Sayısı:  26 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Kaplayıp örtünen 

Kuran’ın 88. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kıyametin dehşeti, yaratılıştan dersler çıkarmak, cennetlik ve cehennemliklerin durumu.

12. Fecr Suresi

Sure Adı: Fecr Suresi

Ayet Sayısı: 30 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Tan yerinin ağarması 

Kuran’ın 89. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Ad ,Semud ve firavun halkının kötülükleri yüzünden helak edilmesi, insanın nankörlüğü.

13. Beled Suresi

Sure Adı: Beled Suresi

Ayet Sayısı: 20 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Belde

Kuran’ın 90. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

İnsanın yaratılışı, kendisine verilen nimetlerin şükrünün ancak kullukla olacağı.

14. Şems Suresi

Sure Adı: Şems Suresi

Ayet Sayısı: 15 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Güneş

Kuran’ın 91. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Nefsini arındıranın kurtulacağı,

Semud kavminin yalanlamasının sonu.

15. Leyl Suresi

Sure Adı: Leyl Suresi

Ayet Sayısı: 21 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Gece

Kuran’ın 92. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Salih amel ve iyilik sahibinin cennetlik, kibirli ve yalancının cehennemlik olduğu.

16. Duha Suresi

Sure Adı: Duhâ Suresi

Ayet Sayısı: 11 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Kuşluk Vakti 

Kuran’ın 93. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘e ilahi yardımın sürekliliği ve ona bahşedilen nimetler.

17. İnşirah Suresi

Sure Adı: İnşirah Suresi

Ayet Sayısı:  8 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Kalbin ferahlaması

Kuran’ın 94. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘in maddi ve manevi olarak arındırıldığı, külfet nimet dengesi. 

18. Tin Suresi

Sure Adı: Tin Suresi

Ayet Sayısı: 8 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: İncir 

Kuran’ın 95. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

İnsanın mükemmel yaratıldığı, salih amel işlemeyenlerin cehenneme atılacağı.

19. Alak Suresi

Sure Adı: Alak Suresi

Ayet Sayısı: 19 ayettir.

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: İnsanın alaktan yaratıldığı

Kuran’ın 96. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Yaratılışın safhaları

Salih amel işlemenin sonu, okumanın şekli ve mahiyeti. 

Fazileti: Efendimiz Aleyhisselam’a inen ilk suredir.

Secde Ayeti: Sakın Boyun eğme Allah’a secde et böylece başkalarına kulluktan kurtulup ona yaklaş (19. ayet).

20. Kadr Suresi

Sure Adı: Kadr

Ayet Sayısı: 5 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Şeref ve Azamet

Kuran’ın 97. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kur’an’ın vahyedildiği Kadir Gecesi ve faziletleri.

Fazileti: Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

21. Beyyine Suresi

Sure Adı: Beyyine Suresi

Ayet Sayısı: 8 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Açık Delil 

Kuran’ın 98. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Ehl-i kitap ve müşriklerin inkârcı tutumları eleştirilmekte.

22. Zilzal Suresi

Sure Adı: Zilzal Suresi

Ayet Sayısı: 8 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Sarsıntı, deprem 

Kuran’ın 99. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır.

23. Adiyat Suresi

Sure Adı: Âdiyat Suresi

Ayet Sayısı: 11 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Hızlı koşan atlar

Kuran’ın 100. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Mal sevgisi ve insanoğlunun Rabbine karşı nankörlüğü. 

24. Karia Suresi

Sure Adı: Kâria Suresi

Ayet Sayısı: 11 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Kapıyı Çalan 

Kuran’ın 101. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kıyamet olaylarından, cennet ve cehennemden bahsedilmektedir. 

25. Tekasür Suresi

Sure Adı: Tekasür Suresi

Ayet Sayısı: 8 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Çoğunlukla övünmek 

Kuran’ın 102. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

İnsanların çoklukla övünmesi ve âhirette düşeceği duramlardan bahsediyor.

26. Asr Suresi

Sure Adı: Asr Suresi

Ayet Sayısı: 3 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Çağ, zaman 

Kuran’ın 103. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

İnsanlara kurtuluş yollarını göstermektedir.

Fazileti: Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir. (Beyhaki) 

27. Hümeze Suresi

Sure Adı: Hümeze Suresi

Ayet Sayısı: 9 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Arkadan çekiştirme

Kuran’ın 104. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Mallarına güvenen ve insanları arkasından çekiştirenlerin ahiretteki durumu.

28. Fil Suresi

Sure Adı: Fil Suresi

Ayet Sayısı: 5 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Fil

Kuran’ın 105. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kabeyi yıkmaya gelen fil sahiplerinin helak oluşu. 

29. Kureyş Suresi

Sure Adı: Kureyş Suresi

Ayet Sayısı: 4 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Kureyşliler

Kuran’ın 106. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Ticaret ve Allah’a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir. 

30. Maun Suresi

Sure Adı: Mâ’ûn Suresi

Ayet Sayısı: 7 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Yardım 

Kuran’ın 107. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Nankör ve hesap gününü yalanlayanın, gösteriş yapanın durumu

31. Kevser Suresi

Sure Adı: Kevser Suresi

Ayet Sayısı: 3 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Havuz 

Kuran’ın 108. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘e dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmektedir.

Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır. 

Fazileti: Kevser, cennette bir ırmaktır. Her iki kıyısı altındandır. Bu ırmak inci ve yakut üzerinden akar. Toprağı miskten daha hoştur. Suyu baldan tatlı, kardan daha beyazdır. (Tirmizi) 

32. Kafirun Suresi

Sure Adı: Kafirûn Suresi

Ayet Sayısı: 6 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: İnkarcılar

Kuran’ın 109. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Allah’tan başka hiç kimseye ibadet etmemek.

Şirkten kaçmak. 

Fazileti: Efendimiz Aleyhisselam‘ın Sahabeye şöyle söylediği nakledilir: “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun.”(İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

33. Nasr Suresi

Sure Adı: Nasr Suresi

Ayet Sayısı: 3 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Zafer 

Kuran’ın 110. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

İnsanların fetihler sonrası grup grup İslama girmelerinden bahsediliyor.

Dua Ayeti: 3.Ayet

34. Tebbet Suresi

Sure Adı: Tebbet Suresi

Ayet Sayısı: 5 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Kurusun, kahrolsun 

Kuran’ın 111. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Ebu Leheb ve karısının durumunu bildirmektedir.

35. İhlas Suresi

Sure Adı: İhlas Suresi

Ayet Sayısı: 4 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Dini halis kılmak 

Kuran’ın 112. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Allahu Teala’nın birliği ve yüceltilmesi.

Fazileti: “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Buhârî, Tevhid 1; Müslim, Misâfirîn 259)

36. Felak Suresi

Sure Adı: Felak Suresi

Ayet Sayısı: 5 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Sabah aydınlığı

Kuran’ın 113. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kötülerden Allah’a sığınmak. 

Fazileti: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim,) 

37. Nas Suresi

Sure Adı: Nas Suresi

Ayet Sayısı: 6 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: İnsanlar 

Kuran’ın 114. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

İnsanların ve cinlerin şerrinden Allah’a sığınılması gerekmektedir.

Fazileti: Hazreti Âişe’den nakledilen bir hadise göre Resûlullah Aleyhisselam rahatsızlık zamanında ve gece yatağa gireceği sırada İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini üç defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı. (Buhârî)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

2
1 Paylaşım, 2 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
1
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

5 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Selamün Aleyküm ve rahmetullah. Surelerin kimliği serisini pdf formatına getirerek paylaşabilir misiniz? Ya da biz kendimiz yapsak izniniz olur mu?

  2. Selamun Aleykum

    Ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Nas suresi 5 değil 6 ayet olacak. Yanlış yazılmış, düzeltilebilirse memnun olurum.
    Emeğiniz için teşekkür ederim.

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı