Surelerin Kimliği Serisi: 28. Cüz


1

Bismillah.

28. cüz 9 sure içerir. İnsani ilişkiler ile ilgili bir çok hüküm içeren 28. cüzü tefsiri ile okumanızı öneririz.

1. Mücadele Suresi

Sure Adı: Mücadele 58.Sure,

Ayet Sayısı:22 ayettir.

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Münakaşa etmek, tartışmak

Kuran’ın 58. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Bir adamın zıhar yaptığı karısı, Hz Peygamber Aleyhisselam‘ın gelerek onu şikayet etmiş ve Hz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile de tartışmıştı. 

Surede başlıca zıhar ve zıhar kefareti gibi bazı dini hükümler ile birtakım görgü kuralları ve müminlerin inanmayanlara karşı takınmaları gereken tavır. 

2. Haşr Suresi

Sure Adı: Haşr Suresi

Ayet Sayısı: 24 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Sevkiyat için bir yere toplanmak

Kuran’ın 59. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Medine ‘de yaşamakta olan ve Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslam toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekke’li müşriklerle ittifak yapan Nadiroğullarının topluca Medine’den sürülmesi hadisesi. 

Dua Ayeti: 10. Ayet

3. Mümtehine Suresi

Sure Adı: Mümtehine Suresi 

Ayet Sayısı: 13 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: İmtihan edilen kadınlar

Kuran’ın 60. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Müslümanlarla kafirler arasındaki ilişkilere dair bazı uyarılar 

Dua Ayeti: 4-5. Ayetler 

4. Saff Suresi

Sure Adı: Saff 61.Sure, 

Ayet Sayısı: 14 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Sıra, dizi

Kuran’ın 61. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Allah yolunda cihadın fazileti anlatılır 

5. Cuma Suresi

Sure Adı: Cuma Suresi

Ayet Sayısı: 11 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Sure, ismini 9 ayette geçen el-Cumua’dan almıştır.

Kuran’ın 62. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘in Peygamber olarak gönderilişi

Yahudilerin Allah’ın dininden uzaklaşmaları ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler uygulanır.

6. Münafikun Suresi

Sure Adı: Münafikun Suresi

Ayet Sayısı: 11 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Sure münafıklardan bahsettiği için bu ismi almıştır.

Kuran’ın 63. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir? 

Münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahseder. 

7. Tegabün Suresi

Sure Adı: Tegabün Suresi

Ayet Sayısı: 18 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Aldanma, aldanış

Kuran’ın 64. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Surede başlıca mümin olsun kafir olsun herkesin eksiklik ve kusurlarının kıyamet günü açığa çıkacağı konu edilir.

8. Talak Suresi

Sure Adı: Talak Suresi

Ayet Sayısı: 12 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Boşama/ Boşanma

Kuran’ın 65. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Boşanmayla ilgili bazı hükümler konu edinir. 

9. Tahrim Suresi

Sure Adı: Tahrim Suresi

Ayet Sayısı: 12 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Haram Kılmak

Kuran’ın 66. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Hz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘in eşleriyle bazı münasebetleri ile mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasının temel prensipleri konu edilmektedir.

Dua Ayeti: 8. Ayet


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir