Davet ve Tebliğ, Kur’an ve Sünnet

Surelerin Kimliği Serisi: 27. Cüz

Bismillah.

27. Cüz, tam yedi sureyi kapsamaktadır. 

1. Zariyat Suresi

Sure Adı: Zâriyat Suresi

Ayet Sayısı: 60 Ayet

Nüzul yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Tozu toprağı etrafa savuran rüzgârlar

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Geçmiş nesillerin uyarılmış olduğu, öğüt vermenin önemi, mü’minler, cinler.

2. Tur Suresi

Sure Adı: Tûr Suresi 

Ayet Sayısı: 60 Ayet

Nüzul yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Sina dağına işaret eden “Tur Dağı”

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir? 

Azabın hak olduğu, yalancıların cehennemlik muttakilerin cennetlik olduğu, Hz.Peygamber Aleyhisselam‘a kahinlik ve şairlik iftiraları

3. Necm Suresi

Sure Adı: Necm Suresi 

Ayet Sayısı: 62 Ayet

Nüzul yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Yıldız

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘in vahyin kontrolünde olduğu,

Cebrail’i Aleyhisselam‘ın iki defa görmesi,

Sidre-i Münteha,

Kureyş putlarının değersizliği, meleklere Allah’ın kızları diyenlerin hali,

Kişiye ancak çalışmasının karşılığının verileceği.

Fazileti: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Necm sûresini okudu ve sonra secde etti. Onunla birlikte müslümanlar, müşrikler ve cinler, hepsi birden secde ettiler. Sadece Umeyye bin Halef secde etmekten kaçındı ve yerden bir avuç toprak alıp alnına sürerek şöyle deki: “Bana bu yeter” (el-Kurtubî, el-Cami’ Li Ahkâmil-Kur’an, Beyrut 1966, XVII, 81).

Secde Ayeti: 62.Ayet

4. Kamer Suresi

Sure Adı: Kamer Suresi 

Ayet Sayısı: 55 Ayet

Nüzul yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Ay

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kıyamet sahnelerinin beyanı,

Ayın yarılması mucizesi,

İnkarcıların mucizeleri yalanlaması.

5. Rahman Suresi

Sure Adı: Rahman Suresi 

Ayet Sayısı: 78 Ayet

Nüzul yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Sonsuz rahmet ve merhamet sahibi

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Allah’ın yaratmış olduğu çeşitli nimetler,

İnsanlara verilen maddi ve manevi nimetler.

6. Vakı'a Suresi

Sure Adı: Vakı’a Suresi 

Ayet Sayısı: 29 Ayet

Nüzul yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Kaçınılmaz olay, kıyamet

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Hesap günü insanların hali,

Sağ ehli ve sol ehli olanlar.

Fazileti: “Her kim her gece Vakı’a suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez.” (İbn Sünn, amel yevme ve leyle,674)

7. Hadid Suresi

Sure Adı: Hadid Suresi 

Ayet Sayısı: 29 Ayet

Nüzul yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Demir

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Varlıkların Allah’ı tesbihi,

Allah ve Resulü için infak, sadaka ve borç vermek,

İlahi davete icabet,

İnançların az olduğu.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>