Surelerin Kimliği Serisi: 26. Cüz


0

Bismillah.

Surelerin Kimliği serisinde sona yaklaşıyoruz elhamdülillah. Son kısımlarda surelerin daha kısa olması ve haliyle cüz içinde daha çok sure olması sebebiyle üstün körü ve hızlı bir okumaya karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederiz 😉

1. Ahkaf Suresi

Sure Adı: Ahkâf Suresi

Ayet Sayısı: 35 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Kum tepecikleri

Kuran’ın 46. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Yaratılışın gayesi,

İnkarcıların inadı

Anne ve babaya iyilik edilmesi

Geçmiş kavimlerin helâkınının ibret vesilesi olduğu

Cinlerin müslüman olmaları. 

Dua Ayeti: 15.Ayet

2. Muhammed Suresi

Sure Adı: Muhammed Suresi

Ayet Sayısı: 38 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem‘in adının geçtiği suredir. “Kıtal; savaş suresi”

Kuran’ın 47. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

İnkarcıların amellerinin boş olduğu,

Allah’ın dinine yardım,

Mü’minler için af dilemek,

Cihada katılmamanın sonu,

Cihadın bir imtihan vesilesi olduğu,

Rabbimizin istediği cömertlik.

3. Fetih Suresi

Sure Adı: Fetih Suresi

Ayet Sayısı: 29 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Mü’minlere büyük zaferin müjdelenmesi

Kuran’ın 48. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Fetih ve bağışlanma müjdesi,

Biat ehlinin durumu,

Fetih müjdesi, sadık bir rüya,

Müminlerin imanını, kafirlerin cezasını attıracağı,

Savaştan kaçmanın cezası,

Ganimetlerin dağıtımı,

Savaşa katılmama gerekçeleri,

Hudaybiye’de bey’at edilmesi.

4. Hucurat Suresi

Sure Adı: Hucurat Suresi

Ayet Sayısı:18 ayettir

Nüzul Yeri: Medine 

Sure İsminin Anlamı: Odalar

Kuran’ın 49. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir? 

Peygamber Aleyhisselam‘a ve topluma karşı konuşma adabı,

Fasığın haberi,

Arabulucuk,

Yapılan iyiliklerin başa kakılmaması,

Din kardeşliği,

Alay ve gıybetin yasaklığı,

Takvanın önemi.

5. Kaf Suresi

Sure Adı: Kâf Suresi 

Ayet Sayısı:45 ayettir

Nüzul Yeri: Mekke 

Sure İsminin Anlamı: Adını ilk ayetin başındaki “Kaf” harfinden almıştır.

Kuran’ın 50. suresidir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Tabiat olaylarının Allah’a işareti,

Allah’ın insana yakınlığı,

Amellerin kaydedilmesi,

Sur, cennet, cehennem ve kıyamet ahvali,

İnkarcılara karşı sabretmek ve Rabbi hamd ve tesbih etmek.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir