Surelerin Kimliği Serisi: 24. Cüz


0

Bismillah.

24. cüz Zümer, Mümin ve Fussilet surelerini içerir.

1. Zümer Suresi

Sure Adı: Zümer Suresi

Nüzul Yeri: Mekke 

Ayet Sayısı: 75 ayettir

Kuran’ın 39. suresidir.

Sure İsminin Anlamı: 71 ve 73.ayetlerde geçtiği üzere ”zümreler, gruplar” demek olup, adını buradan almıştır.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Gerçek din İslam, Allah’a kullu, faydalı ve ibretli nimetler, bilmenin önemi

Temsili anlatım, Kur’an’ın dil ve üslubu

Hakikatı inkar edip yalanlayanların durumu, ölüm, şefaat ve kazancın Allah’ın ihsanı olduğu

Allah’ın rahmetinin genişliği, tövbenin önemi, sûra üflenmesi, hesap günü.

Fazileti: Aişe Radıyallahu Anha buyuruyor ki: Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem İsra ve Zümer surelerini okumadan uyumazdı. ( Tirmizi, Fedailü’l-Kuran’an, 2920)

Dua Ayeti: 46,74. Ayetler

2. Mümin Suresi

Sure Adı: Mümin Suresi

Nüzul Yeri: Mekke 

Ayet Sayısı: 85 ayettir.

Kuran’ın 40. suresidir. 

Sure İsminin Anlamı: Adını 28.ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Surenin diğer adı “Gafir”dir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Allah’ın tövbeleri kabul etmesi, meleklerin inananlara duası, hesap gününün adaleti

Geçmişlerden ibret alınması, hakkı korkmadan söylemek gerektiği

Allah’ın peygamberlere yardımı, Allah’ın ayetleri hakkında tartışanların akıbeti

Fazileti: Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:

“Her kim sabahladığı zaman Mümin Suresinin 1-3 ayetlerini ve Ayetül-Kürsi’yi okursa, akşama kadar bunların sayesinde korunur. Kim bunları akşamladığı zaman okursa, bunların sayesinde sabaha kadar (bütün müsibetlerden) korunur.” ( Tirmizi, Fedailü’l-Kuran’an, 2)

Dua Ayeti: 7, 8, 9 ve 27.Ayetler

3. Fussilet Suresi

Sure Adı: Fussilet Suresi

Nüzul Yeri: Mekke 

Ayet Sayısı: 54 ayettir.

Kuran’ın 41. suresidir.

Sure İsminin Anlamı: Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri; Secde, Secde ha mimi, Mesabih ve Akvat’tır.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

Kuran’ın mahiyeti, müşriklerin alaycılığının cezası, yer ve göklerin yaratılışı

İnkarcıların sonu, Kur’an’ı dinlemeyip gürültü yapanların hali

Kötülüğe iyilikle mukabele, ayetlerin gayesinin rehberlik ve ıslah olduğu

Kur’an’ın dili, insanın aç gözlülüğü ve nankörlüğü

Fazileti: İbn Âşûr’un Beyhakî’den naklettiğine göre Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mülk ve Fussilet Sûrelerini okumadan uyumadığı rivayet edilmiştir. 

Secde Ayeti: 37.Ayet


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir