Surelerin Kimliği Serisi: 11.Cüz


0

Bismillah.

Hız kesmeden Kuran’ımızı incelemeye ve okumaya devam inşaallah! 🙂

1. Tevbe Suresi

Sure Adı: Tevbe Suresi. 9.suredir.

Ayet Sayısı: 129 Ayet.

Nüzul Yeri: Medine ( 113. ve 128-129 ayetler mekkidir)

Sure İsminin Anlamı: Allah’ın adının kullanılmasını tövbesini Kabul edeceğini bildirdiği 104 .ayetten almıştır. Surenin diğer isme Berâ’edir.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

• Kâfirlerle mücadele etmek ve onlara sert davranmak gerektiği.

• Tebük Seferi’ne gitmeyen 3 sahabenin tövbelerin kabul edilmesi. (118.ayet)

• Allah’tan başka sığınacak kimse olmadığı çok merhametli olup tövbeleri kabul ettiği.

• Doğrularla beraber olmak gerektiği ve ilim öğrenip öğretmenin önemi.

2. Yunus Suresi

Sure Adı: Yunus suresi. 10.suredir 

Ayet Sayısı: 109 Ayet

Nüzul Yeri: Mekke

Sure İsminin Anlamı: Adını Yunus Peygamberi kavminden söz eden 98. ayetten almıştır.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

• Hz. Nuh ve Hz. Musa aleyhisselamın kıssalarını büyük yer verilmektedir.

• Allah’ın varlık ve birliğine dair deliller.

• Ahiret hayatı, Kur’an’ın ve Peygamber’in doğruluğu.

• Dünya hayatının mahiyeti.

• Daha önceki ümmetlerin işledikleri kötülükler yüzünden başlarına gelen felaketler. 

Dua Ayeti: 85-86. Ayet

3. Hud Suresi

Sure Adı: Hud suresi. 11.suredir.

Ayet Sayısı: 123 Ayet.

Nüzul Yeri: Mekke

Sure İsminin Anlamı: Adını 50-60 ayetlerinde anlatılan Hud Peygamber’in kıssasından almıştır.

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçerir?

• Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb, Mûsa ve Harun peygamberlerin kıssalarını bazı ayrıntılara yer verilmiştir. Onlara selam olsun.

• Allah’a ve Ahirete iman.

• Peygamberin ve Kur’an’ın doğruluğu.

• Peygamberlerin, görevlerini hiçbir çıkar gözetmeden yaptıklarını onları yalanlayan kavimlerin ise çeşitli cezalar ile yok olup gittiği dile getirilmiştir.

Fazileti: Hz Ebubekir radiyallahu anh bir gün, ihtiyarladım ey Allah’ın Resulü! deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem; Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe, Tekvir sureleri beni ihtiyarlattı” diye cevap verdi. ( Tirmizi, tefsirul Kur’ân)

(Peygamberimiz Hud Sûresinin 112 ayetteki Yüce Allah’ın “emrolunduğu gibi dosdoğru ol” hitabının dehşetini ve etkisini öyle derinden hissetmiş ki bunun üzerine Hud Suresi saçımı ağarttı buyurmuştu.

Kaynaklar

Safvet’üt Tefasir- Sabuni


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir