Davet ve Tebliğ, Eğitim, İslam

Surelerin Kimliği Serisi: 1. Cüz

 Bismillah. 

Kur’an-ı Kerim… Kur’anı Kerim çok yüce bir kitaptır. Bu kitabın her suresi, her ayeti sayısız hakikatlerin en arı ve duru kaynağıdır. Dolayısıyla her cüz üzerinde bir miktar da olsa tefekkür etmek, inceliklerini anlamaya çalışmak, biz müslümanlar için çok kıymetlidir.

Bugün ise 13 şubat 2021-1 Recep 1442 yani 3 ayların başlangıcı…

Kuran her zaman okunmak, anlamak ve yaşanmak için var ama bazı lezzetler 3 aylarda daha bir tatlıdır, Kuran okumak da daha çok tatlanan lezzetlerden biri. Biz de bunun için güzel bir 3 aylar kuran okuma planı yaptık. Ramazan’da bir hatim yapmaya antrenmanlı olabilmek için Recep ve Şaban ayları boyunca her iki güne bir cüz okuyarak 2 ayda bir hatim yapabiliriz diyoruz. Siz ne dersiniz? Bu bağlamda her iki güne bir cüz olacak şekilde okumayı planladığımız surelerin nelerden bahsettiği, içindeki dua ayetleri, faziletleri, anlamları gibi bilgileri vereceğimiz bir nevi kimliğini paylaşacağımız serimizi takip etmeye ne dersiniz? 

O zamann bismillah 🙂

1.CÜZ: Fatiha ve Bakara surelerini kapsamaktadır.

1. Fatiha Suresi

İlk Suremiz Fatiha:

Sure Adı: Fatiha Suresi

Nuzül Yeri: Mekke’dir.

Sure ismi: açan, giriş” anlamlarına gelmektedir. 

Fatiha Süresi, 7 ayetten oluşmaktadır. 

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçermektedir? 

İlk dört ayet, Allah Teala’yı “Alemlerin Rabbi”, “Rahman”, “Rahim”, ‘Hesap gününün tek hakimi’ gibi belli başlı özellikleriyle tanıtmaktadır. Geri kalan ayetleri ise, kulun Rabb’ine nasıl yalvarması ve O’ndan neler istemesi gerektiğini öğretmektedir. 

Fazileti 

Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem , Ebu Said ibn-i Mualla Radıyallahu Anh’a: ” Sana Kur’ân’ın en büyük suresini öğreteceğim” diyerek ona Fatiha suresini öğretmiştir. Kendisine lütfedilen bu yedi ayetin namazlarda okunduğunu söylemiştir. (Buhârî, Tefsir, 111)

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde rivayet ettiğine göre, Übeyy b. Ka’b Fatiha suresini Resulullah’a sallallahu aleyhi ve sellem okumuş, bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Nefsimi kudretli elinde tutan Allah’a andolsun ki, bu okuduğunun bir benzeri ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne de Zebur’da ve ne de Kuran’da indirilmiştir. O seb’ul-mesani (tekrarlanan yedi ayet) ve bana verilen yüce Kuran’dır. Bu hadis-i şerif, Hicr suresinde bulunan “Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi (ayeti) ve bu yüce Kuran’ı verdik.” mealindeki ayete işaret etmektedir.

Dua ayeti: 6-7. ayetler

2. Bakara Suresi

İkinci sure:  Bakara suresidir. 

Nuzül yeri: Medine’dir. Sadece 281.ayet Mekke ‘de Veda Hacc’ ında nazil olmuştur.

Surenin isminin anlamı: Bakara, inek anlamına gelmektedir. Adını 67-73. ayetlerdeki İsrailoğulları’na kesmeleri emredilen inekle ilgili kıssadan almıştır.

Bakara Suresi 286 ayetten oluşmaktadır ve Kuran’ın en uzun suresidir.  

Sure Genel Olarak Hangi Konuları İçermektedir?

İslam hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok konuyu içermektedir. İman, ibâdet, ahlak, beşeri ilişkiler, aile ve toplum hayatıyla ilgili esasları içermektedir. İnsanın yaratılışını anlatır ve hayatının daha sonraki safhalarından bahsetmektedir. İnananların, inkar edenlerin, münafıkların, Yahudi ve Hristiyanların özelliklerini karşılaştırmaktadır. 

Fazileti 

“Evlerinizi (içinde Kur’an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara sûresi okunan evden ürker ve uzaklaşır” (Müslim, “Müsâfirîn”, 212). 

“Kur’an’ı okuyunuz; çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını, yani Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyunuz; çünkü onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara sûresini okuyunuz; çünkü ona sahip olmak bereket, terketmek ise hasret ve pişmanlık sebebidir; ona sihirbazların güçleri yetmez” (Müslim, “Müsâfirîn”, 252). 

“Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece vakti okursa bu iki âyet –o gece– ona yeter” (Buhârî, “Fezâil”, 10).

Dua ayeti: 128.ayet.

Kaynaklar

Safvetü’t- Tefasir- Sabuni

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>