İslam, Kur’an ve Sünnet, Liste

Salavat-ı Şerif Okumak İçin 9 Sebep

Salavat-ı Şerif  Nedir? 

Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir. Salavat çok şekilde dile getirilebilir.

Bu yazımızda inşaAllah Rasulullah Efendimiz’e aleyhissalatü vesselam Salavat getirmenin gerekliliğinden bahsedeceğiz.

Salavat-ı Şerif  Okumanın Hikmeti Nedir? Salavat-ı Şerif Okumak İçin 9 Sebep

Salavat - Efendimiz - Gül

1. Allah Emrediyor!

Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât-ü selam edin.” (Ahzab, 33/56)

Yüce Allah’ın peygamberine salavâtı; ona rahmet etmesi ve onun şânını yüceltmesidir. Meleklerin salavâtı Peygamber’in şânını yüceltme ve mü’minlere bağış dilemesidir. Mü’minlerin de Hz. Peygamber’e salât ve selam getirmesidir. Salât ve selam Allah’ın rahmetine, Peygamber’in şefaatine ve duaların kabulüne vesiledir.

Salavat - Hz. Muhammed

2. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam’a İletiliyor

Bu konuda Efendimiz’in aleyhissalatü vesselam birçok Hadis-i Şerif’i vardır. Bazıları şunlardır:

“Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât ve selâm edin. Çünkü nerede olsanız salât ve selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Davud, Menâsik: 97.)

“Günlerinizin en üstünü Cuma günüdür. O gün bana çok salât ve selâm getirin. Çünkü sizin salât ve selâmlarınız bana sunulur.”
“Ey Allah’ın Elçisi, sen ölüp de senden bir iz kalmadıktan sonra, salât ve selâmlarımız sana nasıl sunulur?” diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Allah, peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi toprağa yasaklamıştır.” (Ebû Davud, Salât: 201.)
“Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır; ümmetimin selâmlarını bana ulaştırırlar.” (Müstedrek, 2:456, no. 3576.)
“Ey Allah’ın Elçisi, sana selâm vermeyi anlıyoruz; peki, nasıl salât edeceğiz?” sorusuna karşılık ise, Peygamberimiz, namazların teşehhüdlerinde okumakta olduğumuz “Allahümme salli, Allahümme bârik” duâlarını öğretmiştir. (Buhârî, Tefsir 33:10; Tirmizî, Tefsir 33:23.)

medine-mescidi-nebevi

3. Salavat Makbul Bir Duadır

Rabbimiz, Efendimiz’e Aleyhissalatü Vesselam edilen duayı reddetmiyor. Yani ettiğimizde makbul olduğunu kesin bildiğimiz bir dua salavattır. Bu sebeple duanın başında,ortasında ve sonunda Efendimiz’e sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmek bu makbul dualar arasındaki dualarımızında inşaallah kabulüne vesile oluyor.

Taberanî’nin  el-Evsat’ta (h. no: 721) Hz. Ali’den radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Muhammed’e ve onun ali beytine salavat getirilmedikçe yapılan her dua  mahcuptur/ perdelidir/engellidir(ilahi kabul huzuruna çıkamaz).”

Hz. Enes İbni Malik radıyallahu anh’tan rivayetle Rasulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar: “ Her kim Cuma günü ve gecesi, bana yüz kere salat okursa, Allahu Teala onun ahiret isteklerinden yetmiş, dünya hacetlerinden de, otuz olmak üzere yüz arzusunu yerine getirir ve size hediyeler geldiği gibi, o salatları da bana arz edecek bir meleği Allahu Teala bu hususta görevlendirir. Şüphesiz benim ölümümden sonraki bilmem, sağken bilmem gibidir.” (Deylemi, İthaf: 3/241)

Efendimiz’in aleyhissalatü vesselam bir başka Hadis-i Şerif’i şöyledir:

“(Her şeyden önce olmama rağmen), beni hayvana binen kimsenin (arkasına astığı) su kabı gibi kılmayın. Çünkü, hayvana binen, su kabını doldurur, yükünü hayvana yükler, sonra su kabını semerin arkasına bağlar. Susadığı zaman, sudan içer. Veya abdest almak icab ettiğinde, abdest alır. Su içmeye, abdest almaya, ihtiyaç hissetmediğinde ise, suyu döker (beni böyle mütalaa etmeyiniz). Fakat, duanın evvelinde, ortasında ve sonunda bana salat-ü selam getirmek suretiyle beni yadediniz.” (İmam Bezzar)

Salavat- Dua-Mümin

4. Sıkıntılarımızın Giderilmesi ve Günahlarımızın Bağışlanmasına Vesiledir

Übeyy ibni Kâ’b radıyallahu anh birgün Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu:

“Ey Allah’ın Elçisi, ben sana çok salâvat getiriyorum. Duamın ne kadarını salâvata ayırayım?” Peygamberimiz

“Dilediğin kadarını” buyurdu. Übeyy yine sordu:

“Dörtte birini ayırayım mı?” Peygamberimiz yine

“Dilediğin kadarını, ama arttırırsan senin için daha iyi olur.” buyurdu.

“Yarısını?”

“Dilediğin kadarını. Ama arttırırsan senin için daha iyi olur.”

“Peki, duamın tamamını salâvata ayırsam?”

“İşte o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını da bağışlar.” (Tirmizî, Kıyamet: 23.)

Hazreti Ebu Hureyre’den radıyallahu anh rivayetle Rasulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: “Her kim, bana Cuma gününde seksen kere salat-ü selam okursa, Allahu Teala onun seksen senelik günahını bağışlar.” O zaman ‘Ya Rasulallah! Sana nasıl salavat okuyacağız?’ diye sorulunca,

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi. ( Ey Allahım! Nebiyyi ümmi kulun, peygamberin ve resulün Muhammed’e salat et.) dersin ve bunu bir sayarsın” buyurdu. (Darekutni ve Ezdi, İthaf 3/286)

Salavat- Resulullah

5.Salavat Getirene Allah Rahmet Eder

Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sabah sahabilerinin yanına neşeli bir şekilde geldiler. Sahabiler “Ey Allah’ın Rasulü! Sizi bu sabah çok neşeli görüyoruz. Sebebi nedir?” diye sordular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler: “Evet haklısınız. Rabb’imden bir elçi bana gelerek “Ümmetinden sana bir salavat getirene Allahu Teala on hasene yazar ve onun günahlarından on tanesini silerek on derece yükseltir. Ayrıca Allah-ü Teala ona, getirdiği salavatın bir aynını da getirir.” (İmam Ahmed, Nesai)

Salavat- Hat

6. Efendimiz’in Aleyhissalatü Vesselam Şefaatine Vesiledir

Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor:

“Kim sabah ve akşam bana on defa salavat getirirse, Kıyamet Günü şefaatim ona ulaşır.”

(Taberani)

Hz. Aişe radıyallahu anha annemizden rivayetle Efendimiz salallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: “ Cuma günü bana salat okuyana, kıyamet gününde o salat benim şefaatimi kazandıracaktır.” (Deylemi, İthaf: 3/286)

Salavat- Allah - Hz Muhammed

7. Efendimiz’e Aleyhissalatü Vesselam Yakınlık İçin Gereklidir!

Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor:

“Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır.” [Tirmizi, Salât 357]

Salavat - Mescid-i Nebevi

8. Salavat Okumayan Büyük Hayırdan Mahrum Olur

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar:

“Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur.” (Beyhakî)

“Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salâvat okumayandır.” [Tirmizî, Salât 357, (484), Da’avat 110, (3540)]

“Yanında ben zikrolunduğum zaman üzerime salât etmiyen kişinin burnu yere sürtülsün.” (Tirmizî, daavat, 100; Müsned, 2, 254)

Salavat- Gül Muhammed

9.Salavat Getirene Büyük Mükafatlar Vardır!

Efendimiz’in aleyhissalatü vesselam bazı Hadis-i Şerifleri şunlardır:

Ali İbni’l-Hüseyin, Ali’nin babasından, onun da dedesinden radıyallahu anhum, rivayetine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “ Cuma günü bana yüz kere salat okuyan kişi, kıyamet gününe öyle bir nurla gelir ki, o nur bütün mahlukat arasında taksim edilse, elbette hepsini kaplar.” (Ebu Nuaym, İthaf: 3/286)

Ümmetim ümmetim diye ağlayan Efendimiz’e Aleyhissalatü Vesselam vefalı olalım salavatı terk etmeyelim inşallah. Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi de şimdiden kutlar duanızda bize de yer ayırmanızı rica ederiz. Ayrıca paylaşarak Efendimiz’e sallallahu aleyhi ve sellem daha çok salavat okunmasına vesile olup sevap kazanabilirsiniz. Son olarak sizlere okuması çok faziletli Salavat-ı Şerifeler hediye ediyoruz.
“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.”

Manası: “Ey Allahım !  Efendimiz Hz. Muhammed’e salallahu aleyhi ve sellem ve efendimiz Hz. Muhammed’in salallahu aleyhi ve sellem aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.”

“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym.”

Manası:
“Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.”

“Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil ümmıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bikaderi Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn.”

Manası: “Ey Allah’ım! Kulun, peygamberin ve resulün olan o nebiyyi ümmi efendimiz Muhammed’e ve ali ashabına, her an zaman Sen’in zatının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salat ve selam eyle.”

Salavatın fazileti - Hz. Muhammed - Hüsnü Hat

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

6 yorum var.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Şu zaman da şu saatte beni sevaba vesile ettiğiniz gibi rabbimde rıza-i Şerif’iyle sizi vesilelendirsin.

 5. 5
 6. 6

  Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm
  hutbe okurken, Mescid-i Şerifte جِذْعُ النَّخْلِ denilen kuru direğe dayanıp okurdu. Minber-i şerif yapıldıktan sonra, minbere geçtiği vakit, direk tahammül edemeyerek, hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Hazret-i Enes, tarikinde der ki: Camus gibi ağladı, mescidi lerzeye getirdi. Sehl ibni Sa’d, tarikinde der: Hem onun ağlaması üzerine, halklarda ağlamak çoğaldı. Hazret-i Übeyy ibni’l-Kâ’b, tarikinde diyor: Hem öyle ağladı ki, inşikak etti.
  Meşhur Hasan-ı Basrî, şu hâdise-i mu’cizeyi şakirtlerine ders verdiği vakit ağlardı ve derdi ki: “Ağaç, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma meyil ve iştiyak gösteriyor. Sizler daha ziyade iştiyaka, meyle müstehaksınız.”4

  Biz de deriz ki: Evet, hem ona iştiyak ve meyil ve muhabbet, onun sünnet-i seniyyesine ve şeriat-ı garrâsına ittibâ iledir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>