Sabah Namazından Sabah Namazına: Kur’an Yarışması


0

En son ne zaman Kur’an’ı baştan sona kadar okududuz? Son Ramazan’dan beri Kur’an’ınız toz mu kapladı? Hiç tercümesiyle birlikte her gün Kur’an cüzlerini okumaya niyet ettiniz, denediniz ve sonra bıraktınız mı?

Yarışma

Tek yapmanız gereken aileniz ve arkadaşlarınız arasında hayatınızda bir Kur’an yarışması başlatmak. Allah (subhanahu ve teala) diyor ki:

“Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah’tan başka yardımcıları yoktur.” [Ra’d 11]

ProductiveMuslim-Fajr-to-Fajr-A-Quran-Challenge-for-You-and-Your-Close-Ones-1-250WhatsApp, Hangouts ya da grup mesajlaşmasına olanak sağlayan anlık mesajlaşma hizmetlerinden birinde her gün kısa bir Kur’an bölümünü tercümesiyle okumak için birbirini teşvik ve motive eden yaklaşık 40 kişilik –aile, dostlar ya da iş arkadaşları- müslüman bir grup hayal edin.

Evet, doğru okudunuz! Birçok şeyi dikkat dağıtıcı bulduğum kadar bu uygulamaları da dikkat dağıtıcı buluyorum ama doğru şekilde kullanıldığında bizim lehimize çalışırlar ve teknolojiyi manevi verimliliğimizi arttırmak için nasıl kullanacağımızın muhteşem bir örneği olurlar.

Bu grubun odağı, özverisi ve amacı günlük Kur’an okumak için proaktif bir yaklaşım elde etmektir. Ödülü, bereketi ve birbirlerini sadece motive etmekle kalmayıp günlük olarak Kur’an-ı Kerim ile olan ilişkinizi artıran bu harika Müslüman halkasının parçası olma hissini hayal edin.

Ebu Musa’dan (şöyle demiştir):

“Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Mü’min ile mü’min (birbirine karşı) duvar gibidir, birbirini sımsıkı tutarlar” buyurdu da bunu söylerken parmaklarını birbirine geçirip sımsıkı kilitledi.” [Sahih-i Buhari]

“Bu sistem nasıl işler?” dediğinizi duyuyorum.

Maddeleri sıralamama izin verin, böylece aileniz ve arkadaşlarınız için bir tane yarışma başlatabilir ve her gün hayatınızı Kur’an ile doldurabilirsiniz, inşaAllah.

Amaç ve Hedefler

Grubun amacı, bir süre boyunca Kur’an-ı Kerim’in Arapçası ve tercümesini başından sonuna kadar okumayı tamamlamak için kişilerin birbirlerini motive etmesidir.

Hedefler, Allah’ın kelamı ve ayetleri hakkında derinlemesine düşünmeyi, Kur’an ile olan bağımızı sıkılaştırmayı, tecvitli okuyuşumuzu ve akıcılığımızı geliştirmeyi, kendini memnun etmeyi, birinin herhangi bir kırgınlığı için etkili bir tedavi, kalp yumuşamasını, kardeşliği içeriyor.

İhtiyacınız Olan Şey

 1. WhatsApp, Hangouts (ya da diğer tercih edilen uygulama) erişimi olan bir telefon.
 2. Aile ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz güzel bir davet mesajı.
 3. Kararlı bir yönetici – Birden fazla olabilir ya da sorumluluk paylaşabilirsiniz.
 4. Bu popüler sohbet servislerinden birine erişimi olan aile ve arkadaşlar davet etmek.

Kurallar: Eğlenceli Bölüm

 1. Her gün (bir cüzün dörtte biri ile yaklaşık 20 ayet arası değişiklik gösterebilecek) ayet sayısı gönderilir.
 2. Bu ayet numaraları grubun konu başlığında gösterilir. (Sure:3 Ayet:224-242 gibi)
 3. Grup üyelerinin görevi tamamlamak için ertesi sabah namazına kadar vakitleri vardır.
 4. Eğer bir üye tarafından sadece Arapçası okunursa, bir tane ‘like’ işareti yollarlar.
 5. Eğer sadece meal okunursa yine bir tane ‘like’ işareti yollarlar.
 6. Eğer hem Arapçası hem de meali okunursa iki ‘like’ işareti yollarlar.
 7. Yönetici gün boyunca Kur’an okumanın faydalarını içeren teşvik ve motivasyon sözcükleri gönderir.
 8. Yapılacak herhangi bir yorum sadece yöneticiye yapılmalıdır.

Yöneticiler için Motivasyon Fikirleri

 1. Olumlu teşvik: Diğerlerini teşvik etmek ve onların devam etmesini sağlamak için ‘like’ işaretleri ve sayılarıyla ilgili yorum yapmak.
 2. Hadis ve Kur’an’dan ayetler yoluyla Kur’an okumanın önemine dair hatırlatmalarda bulunmak.
 3. Alınan dersler: Ara sıra üyelerden okudukları ayetlerden çıkardıkları bir dersi paylaşmalarını istemek.
 4. Performans: Herkes yaptığının ne kadar iyi olduğunu bilmek ister, bu yüzden her haftanın sonunda yarışmaya devam etmeyi başaranlardan özel olarak bahsetmek.
 5. Bir süre ‘like’ işareti göndermeyen üyelere özelden nazik hatırlatmalarda bulunmak – bu bireysel teşvikle nasıl memnun olacaklarına şaşıracaksınız.

Nasıl Meydana Çıktı?

Ailem ve akrabalarımla grup kurmadan önce, Suudi Arabistanda yaşayan yaklaşık 50 kişilik dindar bir kız grubuna katılma şerefine nail oldum. MaşaAllah, şimdi grupları (birkaç aylık) Kur’an’ın dördüncü cüzünden Nisa suresini okuyor.

Onlara katılır katılmaz böyle bir grubun parçası olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissettim. Onların günlük bölümlerini okuduklarını belirten ‘like’ işaretiyle sürekli motive edildim ve hatırlatıldım. Kendi kendime düşündüm, ne muhteşem kardeşler; Kur’an’a bağlılık ve özveri!

Sonra çevremdekileri yeni bir Kur’an Yarışması grubunda bana katılmaları için motive ve teşvik etmem gerektiğini hissettim, öncelikle gruba en başından katılmadığım için kız kardeşlere yetişmem gerkiyordu.

Allah (subhanahu ve teala) diyor ki:

“Asra yemin ederin ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler mütesnadır.” [Asr 1-3]

Ve arkadaşlarım ve aileme ilgilenip ilgilenmediklerini görmek için davet mesajları yollamaya başladım. Grup daha hemen ilk gününde 13 kişiye yükseldi. Herkes kurallardan haberdar edildi, isteyerek katıldılar ve çok da heyecanlıydılar. Ertesi gün, arkadaşlarım kendi ailelerine ve diğer kardeşlere söylemişti ve (maşaAllah) grup şimdi 45 kızdan oluşuyor.

Birileri Hatırlatsın, Birileri Motive Olsun

ProductiveMuslim-Fajr-to-Fajr-A-Quran-Challenge-for-You-and-Your-Close-Ones-3-140Gün boyunca 45 ‘like’ işaretinin gönderilmesi birinin Kur’an’ındaki tozları silmesine ve Kur’an’ını okumaya başlaması için teşvik olacaktır.

Günlük olarak Kur’an’ın kısa bölümlerini okumak ve üzerinde düşünmek, gün boyunca anahtar mesajlar hakkında tefekkür etmemizi sağlar, kalbimizin durumunun emsali olurlar:

“(Ne var ki) bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı artık kalpleriniz taş gibi daha da katıdır. Çünkü taşların öylesi var ki, çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.” [Bakara 74]

… Ya da genel olarak Allah’a (subhanahu ve teala) karşı şükran ve sabırı gösterir:

“Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin! Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” [Bakara 152-153]

Üç hafta gibi kısa bir sürede içinde Kur’an’ın üç cüzünün okunması grup için büyük bir başarı oldu. Bununla birlikte grubun çabası bireysel düzeyde de çok büyük bir motivasyon faktörü oldu. Kur’an aracılığıyla birbirine bağlı olmak, aidiyet duygusuna bile teşvik etti. MaşaAllah.

“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.” [Al-i İmran 103]

Yarışmayı Sürdürmek İçin Öneriler

Grup yönetme özellikle günlük faaliyetlerim ile meşgul olduğum zamanlarda zor ve karmaşık olmuştur.

Bizim gruptan bir gönüllüyü gün boyunca grubu yönetmede ve motive etmede bana yardımcı olsun diye seçtim (Elhamdulillah). Yöneticileri olarak bizim sürekli alıntılar, videolar ve güçlü hadisler ile grubu motive etme yollarını düşünmemiz gerekir. Aynı zamanda üyelere, sadece teşvik için ‘like’ işareti gönderdiklerinde ve mesajlar yolladıklarında ya da başka olayların reklamını yaptıklarında kuralları hatırlatmak zorunda da kalabiliriz.

Ayrıca, grup üyelerimizin yarışmada eğlenip eğlenmediklerini ve onları motive etmek için yapabileceğimiz başka bir şey olup olmadığını öğrenmek için bir anket hazırladık.

Elhamdulillah, geribildirimler çok olumlu oldu. Tüm üyelerin günlük bölümlerini tamemen okudukları mükemmel bir performansa ulaşamamamıza rağmen (ki bu hala yöneticinin hedefi olmaya devam etmektedir) gerçek şu ki, okumayı yakalamaktan çok memnunuz ve yarışmaya devam etmekte kararlıyız, inşaAllah.

Günlük teknoloji kullanımıyla Kur’an’ı tekrar hayatımıza sokmanın bu verimli yolu, yoğun yaşam tarzımıza kesinlikle bereket ve huzur kattı, maşaAllah.

Ve Ebu Hureyre’nin radıyallahu anhu Rasulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) aktardığına göre:

“(Ey insanlar!) Yapabildiğiniz amelleri yapın. (Allah indinde) Amellerin en makbulü az da olsa devamlı olanıdır.” [Sahih-i Buhari]

Böylece mütevazi olarak başlayın, bu eğlenceli ve verimli Kur’an yarışmasına bir şans verin ve bizimle düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşın.

 

Kaynak:  productivemuslim.com sitesinden alınarak Suffagâh ekibi tarafından suffagâh.com için Türkçeye çevrilmiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

5 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bende arkdasima ayni seyi demistim inanki 23 kisiyi ben buldum ? wats ap da herkese yazdim okumaz dediklerin bile aldi faceden tanimadagim insanlari da kattim ?? ve cok guzel oldu

 1. Ben 3 yildan beri hergün 2 sayfa okuyorum, arada bir kuran dinliyorum türkce olarak, anlamak ve uygulamak icin. Kurani bir kac sefer okudugum halde, bazi ayetleri yeni okuyor ve farkediyor gibiyim, demekki bunu uygulamanin vakti geldi diye düsünüyorum. Neden hergün okumaya basladim diye sorarsaniz, ben ortodoks yahudilerin semtinde yasiyordum,
  aylar sonra, onlarin ALLAHA olan asklarini farkettim ve cok etkilendim. Arastirmaya basladim, ALLAHA bagli kalmak icin, hergün bir kac sayfa tevrat okurlarmis. Bu cok güzel bir örnek, en iyisi bende baslayim hergün kuran okumaya dedim…
  Okuyamiyorsaniz, hergün bir kac dakika dinleyin türkce. Herkesin 2 dakika ALLAH icin vakti var. O zamandan beri hayatim cok degisti, tarif edilcek gibi degil, megersem ben ondan önce “yasamiyormusum”…..

 2. Bizde 30 kisilik grup kuruyorduk herkes gunde 1 cuz okuyordu ramazanda ise herkes ay i cuzu okuyordu hem nefse agir gelmiyordu hem cüze vakif oluyorduk surelere vs ? şuan ama uzaklastk 3 4 sene devam ettik boyle 15 temmuzlar hatim indirdij yasinler fetihler okuduk elhamdulillah ??