Sabah-Akşam Yapılabilecek 10 Zikir


0

Sabah akşam tevazu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gafillerden olma” (A’raf suresi,205)”Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih et ve O’na hamdet.” (Taha suresi,130)

Sabah ve akşam saatleri insanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Sabah başlayan hayat telaşesi akşama kadar devam eder işte bu hayat seyrinde kul Rabbini unutmamalı, irtibatını ibadet, dua ve zikirler ile devam ettirmelidir.

Namazdan sonra 33’er defa çektiğimiz tesbihatlar, Ayetel Kürsi dışında yapabileceğimiz faziletli ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yaptığı bazı sabah ve akşam zikirleri:

1. Zikir


Kaynak: (Tirmizi)

Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileyke’n-nüşur

Akşam olunca da şöyle denir

Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileyke’l-masır“Allahım! Senin lutfunla sabahlarız ve senin lutfunla akşamlarız. Senin yardımınla yaşar ve senin yardımınla ölürüz. Ve (kıyâmet günü) dönüş, yalnızca sanadır.” 

2. Zikir


Kaynak: Ebu Dâvud 4/317

Dört kere:“Allahım! Senin, senden başka hak ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in de senin kulun ve elçin olduğuna; Seni, senin arşını taşıyanları , meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım.

Akşam olunca; Esbehtü yerine Emseytü denir.

Kim sabahladığı veya akşamladığı zaman dört kere bunu söylerse, Allah onu Cehennem’den azad eder.”

3. Zikir


Kaynak: Ebu Dâvud (4/323), Tirmizi (5/465)

Üç kere:“İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği Allah’ın adıyla (sığınırım). O, hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.”“Sabah ve akşam üç kere söyleyene hiçbir şey zarar veremez.” 

4. Zikir


Kaynak: Ahmed (2/290),

“Yarattıklarının şerrinden, Allah’ın eksiksiz sözlerine (isimlerine ve kitaplarına) sığınırım.”

“Kim akşamladığı zaman bunu üç kere söylerse, o gece zehirli haşereler ona zarar veremez.”

5. Zikir


Kaynak: Ahmed (2/290)

Üç kere :”Yarattıklarının sayısınca, kendisinin râzı olacağı kadar, arşının ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunca hamd ederek Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”  (Müslim 4/2090)

*Müminlerin annesi Cüveyriye (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra Cüveyriye anamız namaz kıldığı yerde oturmakta iken erkenden evden çıkmış ve kuşluk vakti eve dönmüş. Cüveyriye anamızı hala yerinde oturmakta olduğunu görünce; “Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle; senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur” buyurdu.

6. Zikir


Kaynak: Buhâri (4/95),Müslim (4/2071)

“Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”

“Bunu günde yüz kere söyleyen, on köle azad etmiş kadar sevap alır. Bununla ona yüz hasene yazılarak ondan yüz günah silinir. Akşamlayıncaya kadar o gün şeytandan korunur. Bundan daha çok amel işleyen bir kimseden başka hiç kimse onun getirdiğinden daha faziletlisini getiremez.”

7. Zikir


Kaynak: Hakim

“Ya Hayy, Ya Kayyûm! Senin rahmetinle yardım dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve göz açıp kapayınca kadar -bile olsa- beni nefsime bırakma.” 

8. Zikir


Kaynak: Ebu Dâvud Edep 101; Tirmizi, Daavat 14,95

“Gizli ve âşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allahım! Her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir müslümana götürmekten sana sığınırım.”  

Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselam’a 

-Ya Resulullah bana sabah ve akşamleyin okuyacağım mübarek kelimeleri belirtsenizde okusam, dedi. Efendimiz aleyhisselam da bu duayı öğretti.

9. Zikir


Kaynak: Ebu Dâvud (4/324), Ahmed (5/42

Üç kere: “Allahım! Bedenime âfiyet ver. Allahım! Kulağıma âfiyet ver. Allahım! Gözüme âfiyet ver. Senden başka hak ilah yoktur. Allahım! Küfürden ve fakirlik-ten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hak ilah yoktur. 

10. Zikir


Kaynak: İbn-i es-Sünnî (h.71)

Yedi kere:“Allah bana yeter. O’ndan başka hak ilah yoktur. Ben, yalnızca O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir.”

“Kim bunu sabahladığı ve akşamladığı zaman yedi kere söylerse, onu üzen dünya ve âhiret işlerine Allah kâfidir” 

Kaynaklar

https://d1.islamhouse.com/data/tr/ih_books/single/tr_Hisnul_Muslim.pdf
Hısnul Müslim (guraba yay)
Riyazüs Salihin(erkam yay) cilt:6 / Sabah ve Akşam Allah’ı Zikretmek Bölümü
Me’surat – Hasan el Benna


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir