Recm Hakkında Bilmediğiniz 9 Gerçek


0

Bu konumuzda recm nedir, recm hangi durumlarda ve kimlere uygulanabilir gibi konuları işleyeceğiz.

1- Recm Kuran'da Yoktur

kuran-okuma1

Recm Kuranda geçmez. Bize gelen bir hadislerle bir kaç sefer tatbik edildiğini biliyoruz.

2- Recm Eşini Aldatana Uygulanır

sabah-programi-karikaturu

Recm uygulanması için kişinin evli olması gerekmektedir. Bekar kişi recm edilmez. Yani aldatan eşe uygulanıyor:)

Hani delilin diyenler burası Suffagâh‘tır delilsiz söz söylenmez:

Ubâde b. Sâmit (r.a)’tan rivâyete göre şöyle demiştir: Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

“Zinanın hükmünü benden öğrenin. Allah o kadınlara bir çıkar yol gösterdi. Bekârla bekâr zina ederse yüz değnek ve bir yıl sürgün; evli ile evliye yüz değnek ve recm vardır” (İbn Mâce, Hudûd, 7; Müslim, Hudûd, 12).

Ancak bu uygulama Nûr Suresi’nin inmesinden önceye aittir. Bu sure inince bekârlar için yalnız değnek, evli olanlar için sünnetle recm cezası belirlenmiştir. (es-Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1398/ 1978, IX, 36 vd.).

Ayrıca: Zina eden erkek veya kadının halen veya daha önce sahih nikâhla evlenmiş olması ve bu nikâh devam ederken eşiyle bir defa da olsa cinsel temasta bulunması şarttır. Böyle bir erkeğe “muhsan”, kadına ise “muhsana” denir.

3- Erkekler de Recm Edilebilir

top_slide1

Yeşilçam sağolsun bu güne kadar İslamı karalamak için elinden geleni ardına koymadı. Sahnelerde hep bayanlar değersiz gösterilip, darp ediliyor. Recm konusunda eşini aldatan kişi erkek de olsa recm uygulanır; sadece bayanlara has bir durum değildir.

4- Kişi İtiraf Etmeli veya 4 Şahit Olmalı

3-Kuranda-Vasiyet-ve-Şahitlikte-Yemin-1716x700_c

(İkrar: açıkça söyleme, itiraf etme.) Zina ikrarında bulunanın akıllı, ergin olması ve zorlama altında bulunmaması gerekir. Ayrıca ikrarın dört defa yapılması gereklidir. Çünkü Mâiz b. Mâlik’e Allah elçisi dört defa ikrar esasını uygulamıştır. Hanefi ve Hanbelîlerin görüşü budur. Şâfiî ve Mâlikilere göre ise tek ikrar yeterlidir. Bunlar da işçinin kendi patronunun eşiyle zina etmesi olayına dayanırlar. Çünkü orada dört ikrardan söz edilmemiştir. (Buhârî, Âhad,I, Şurüt, 9; Müslim, Hudûd, 25; el-Bâcî, el-Müntekâ, VII,135; İbn Kudâme, el-Muğni, VIII, 191 vd.).

Zina 4 şahitle ispat edilmelidir:

Zinanın müslüman, erkek, adaletli ve hür dört erkek şahitle ispat edilmesi gerekir. (en-Nisâ’, 4/15; en-Nûr, 24/4,13).

Şahit sayısı dörtten az olur veya dördüncü şahit “sadece bunları bir yorgan altında gördüm” gibi kesin zinaya delâlet eden beyanda bulunmasa, ilk üç şahide “zina iftirası (kazf)” cezası uygulanır. Zina isnat edilenden had düşer. (bk. ez-Zühayli, a.g.e., VI, 48; “Kazf” maddesi).

5- Ters İlişkiye Recm Uygulanmaz

tarih-604x270

Ters ilişki zina hükmünde değildir bu sebeple bunu yapan kişiye recm uygulanmaz.

Recm için cinsel temasın önden olmalıdır. Arkadan ilişki yani livata için Ebû Hanîfe’ye göre yalnız ta’zir cezası uygulanır. Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre ise livata haddi gerektirir. Yabancı bir kadına ön veya arka dışında karın, uyluk gibi başka bir yere temas ise yalnız ta’zîri gerektirir. Çünkü bu, şer’an kendisine bir şey takdir edilmeyen münker bir fiildir.

6- Tecavüze Uğrayana Recm Uygulanmaz

taklit benzeme
Zinanın zor kullanarak olmaması gerekir. Taraflar kendi rızaları ile birlikte olduklarında uygulanır.

7- Para Karşılığı Olursa Recm Düşer

Zinanın bir şüpheye dayalı olmaması gerekir. Fasit nikahtan sonraki cinsel temasa had gerekmediği konusunda görüş birliği vardır. Velisiz veya şahitsiz evlenme gibi.

Zinanın bir para karşılığında olması halinde Ebû Hanife’ye göre her ikisine de had cezası uygulanmaz. Çünkü bu durum bir mehir karşılığında nikâh akdine benzemektedir. Burada şüpheden dolayı had düşer. Ancak fiil haram olduğu için ta’zir uygulanır. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bu durumda da had cezası verilir (Ömer Nasuhi Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1968, III,197 vd.).

8- Devlet İslam Devleti Olmalıdır Yoksa Recm Uygulanmaz

Had cezalarının uygulanabilmesi için İslâm devletinin varlığı şarttır. Çünkü dârul-harp veya dârul-bağy (âsiler ülkesi) de had cezalarını uygulamaya İslâm devletinin velâyet yetkisi olmaz ve bu hükümleri uygulamaya gücü yetmez.

9 - Recm İçin Zina Eden Kişi Akıllı, Diri ve Ergin Olmalıdır

Zina eden kadın veya erkeğin ergin olması / akıllı olması gerekir. Akıl hastasına had uygulanmaz. Akıllı ve ergin bir kimse akıl hastası ile zina etse, yalnız kendisine had uygulanır. Zinanın diri bir insanla olması gerekir. Zina edilen kadının da ergin veya kendisine cinsel istek duyulan bir yaşta olması gerekir.

Recm için muhsan sayılmada erkek veya kadında şu yedi niteliğin bulunması gerekir: Akıllı olmak, ergin bulunmak, hür ve müslüman olmak, sahih nikâhla evlenmiş bulunmak ve bu nikâhtan sonra eşiyle guslü gerektirecek şekilde cinsel temasta bulunmak. Bu şartlardan herhangi birisi bulunmazsa ceza yüz değneğe dönüşür. Zina edenlerden birisi muhsan olur, diğeri bekâr bulunursa; bekâra yüz değnek, muhsan olana ise recm cezası uygulanır.

Ebû Hanife ve Mâlik’e göre, bir erkek veya kadının muhsan sayılması için müslüman olması şarttır. Bu yüzden evli olan gayri müslimlerin zinasına recm cezası uygulanmaz, çünkü recm, günahtan temizlenme yoludur. Zimmî ise günahtan temizlenmeye ehil değildir. Onun temizlenmesi ancak ahirette azapla gerçekleşir. Hz. Peygamber; Allah’a şirk koşan kimse muhsan değildir” (Zeylaî, Nasbü’r-Râye, III, 327) buyurmuştur. Bu görüşte olanlar için iki yahudinin Hz. Peygamber tarafından recmedilmesi olayı, Tevrat hükmüne göre olmuştur. Daha sonra bu neshedilmiştir (Zeylaî, a.g.e, III, 326; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VII, 92).

Şâfiî, İbn Hanbel ve Ebû Yusuf’a göre, recmin uygulanması için zina edenin müslüman olması şart değildir. Bir zimmî zina suçuyla İslâm mahkemesine gelse had uygulanır. Müslüman bir erkek zimmî bir kadınla evlenip cinsel temasta bulunsa, her ikisi de “muhsan” olur. Delil, Hz. Peygamber’in iki yahudiye recmi uygulamasıdır. “Dulun dul ile zinasında taşlama vardır” (Müslim, Hudûd,12-14; Ebû Dâvud, Hudûd 23; Tirmizî, Hudûd, 8) hadisinin genel anlamı da başka bir delildir. Diğer yandan zina bütün semavi dinlerde haram kılınmıştır (bk. eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 267; İbn Kudâme, el-Muğnî, Kahire 1970, VIII, 163; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletüh, Dımaşk 1405/1985, VI, 43).


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
1
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
1
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
2
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

5 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Allah razı olsun: Ceza vermemek için yol aramış resmen Rabbimiz. Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Hırsızlık yaparsam bu el gitmeli, ben bunu biliyorum ve hırsızlık yapmıyorum. Zina eden de bunu düşünsün

 2. Evli ve çocukluyum..
  Evli ve çocuklu başka biriyle ilişkisi olan kocamı vaz geçirip evine bağlamaya çalışıyorum.
  *Sebep: Boşansamda rahat geçinebilirim.
  Birinci sebep bunun sınav olduğunu düşünüyorum.Her şey sınav 🙂
  İkinci sebep evlatlarımın babalarıyla büyüme haklarını ellerinden almak istemiyorum.
  *Bu yıpratıcı duygu ve düşünceden nasıl kurtuluyorum:
  Aziz olan Allah C C görmüyormu? (Haşa)
  Zulme uğrayanları Hakkımızı yiyenleri
  Karşılıgını elbet verecektir..

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı