Rasulullah’ın Yıldızlarından Bir Yıldız: Abdullah b. Mes’ûd


-1
-1 Beğeni

Bismillahirrahmanirrahim

Salât-ü selam Efendimizin ve onun güzel ashabının üzerine olsun. “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız hidayete erersiniz.” (Beyhakî, el-Medhal, s.164, Kenzu’l-ummal, h. no: 1002)Peygamberimizin bu övgüsüne mazhar olan sahabe efendilerimiz, 1400 yıl önce yaşamış sonra göçüp gitmiş sıradan insanlar değil; koca bir ümmete kıyamete kadar örnek olacak büyük şahsiyetlerdi. Bu nedenledir ki ümmet olarak sorunlarımızın çözümünü Onlar’dan uzakta arayamayız. Maalesef küfrün altın çağını yaşadığı bu ahir zaman yurdunda İslam’a, Kur’an”dan ve   sünnetten değil batının yani küfrün penceresinden bakıyoruz. Bu durumun doğal bir sonucu olarak İslam’ı yaşamaya, Allah demeye çekinir hale geldik, getirildik . Müslümana bu yakışmaz. O köklerine sımsıkı sarılır.

Bu noktada Rasulullah’ın yıldızlarından, Allah ‘ın cennetiyle müjdelediği has kullarından Abdullah ibn Mes’ûd’un hayatını zikretmek elzemdir. Onun imanındaki heyecanı, küfür karşısındaki şecaati almak isteyene çok dersler verecek inşaAllah.

1. Mekkeli Bir Çoban

Zengin bir Mekkeli olan Ukbe b. Ebi Muayt’ın koyunlarına çobanlık yapardı. İslam’ı kabul edip ilk Müslümanlardan olmakla şereflendi. Aynı zamanda cennetle müjdelenen Aşere-i Mübeşşere’dendi.

2. Cesaretin, yiğitliğin adı

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)aranızda “Kur’an-ı Kerim’i Kâbe’nin yanında müşriklere açıkça okuyacak bir yiğit var mı?” dediğinde kendisi her ne kadar zayıf ve güçsüz olsa da kocaman yüreği ile Allah beni korur diyerek bu asil görevi sırtlanmış ve kulak zarı patlayıp bayılana kadar müşriklerden dayak yemişti. Böylece müşriklere ilk Kur’an-ı Kerim mesajı Abdullah ibn-i Mes’ûd’un cesur yürekliliğiyle okunmuştur.

3. Hz. Peygamber'in Öğrencisi

Kur’an hâfızlarının önde gelenlerinden biriydi ve bizzat belirttiğine göre yetmişden fazla sûreyi Peygamber’in kendisinden öğrenmişti (bk. Buhârî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 8).

4. Kur'an Okuyuşu

İbn Ömer, Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakleder: “Kur’an’ı şu dört kişiden öğreniniz: İbn Ümmü Abd (İbn Mes‘ûd), Muâz b. Cebel, Übey b. Kâ‘b ve Sâlim” (Buhârî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 8)

5. Rasulullah'ın Dilinden O

Resûlullah onun hakkında şu takdirkâr ifadeleri kullanmıştır:“Kur’an’ı nâzil olduğu günün heyecanıyla okumak isteyen kimse, İbn Ümmü Abd’in (Abdullah ibni Mes’ûd) kıraatiyle okusun” (Müsned, I, 26)

6. İlme Düşkünlüğü

İbn Mes‘ûd, hadis ve Kur’an ilimleri sahasında olduğu gibi fıkıh sahasında da önemli bir yere sahiptir. Onun şu sözleri, Kur’ân-ı Kerîm ve ondan çıkarılacak hükümler konusundaki bilgisini ifade etmesi bakımından son derece ilgi çekicidir: “Yemin ederim ki Allah’ın kitabında, nerede nâzil olduğunu bilmediğim bir sûre ve kimin hakkında indiğini bilmediğim bir âyet yoktur. Bununla birlikte Allah’ın kitabını benden daha iyi bilen ulaşılabilir birinin var olduğunu bilsem hemen ayağına gider, ondan faydalanırdım” (Buhârî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 8).

7. Allah Katında Kıymetli Ayaklar

Peygamberimiz ve ashabı bir gün hurma ağacının altında birlikte sohbet ediyorlardı. Hz. Abdullah ise ağaçtan hurma topluyordu. Rüzgar cübbesinin eteğini savurdukça ayakları görünüyordu. Alttan yukarıya bakan sahabeler deHz. Abdullah’ın ince ayaklarını görünce kendi aralarında espri yapmaya ve gülmeye başlamışlar. Bu durumu gören Peygamberimiz “Sizlerin güldüğü ayaklar kıyamet günü Allah’ın terazisinde Uhud Dağı’ndan ağır olacak.”buyurdular.

8. Hz.Ömer'in Dilinden

Hz. Ömer onu ne zaman görse “Sen ilim dolu bir küpçüksün.” derdi.

9. Vefatı

Hicri 32, miladi 653’te Medine’de vefat etti.Vefat ettiği zaman Ashab-ı kiram Abdullah ibni Mes’ud’un arkasından şöyle dediler: “Kendisinden sonra bir benzerini bırakmadan gitti.”

10. Onun Sözü

“Herkes güzel söz söyleyebilir ancak söyledikleriyle amel eden Mesud olur.”(Abdullah ibn-i Mes’ûd radıyallahu anh)

Kaynaklar

TDV İslam Ansiklopedisi
Abdulkadir Bölücek,Genç Müslümanın Lideri Abdullah İbn-i Mesud


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

-1
-1 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı