Ramazan Ayında Meydana Gelen İslam Tarihindeki 8 Önemli Vaka


0

11 Ayın Sultanı Ramazan’ı diğer aylardan üstün kılan sebeplerden akla ilk gelen Kur’an’ ın indirilmesidir: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ an’ ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını  idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa ( tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Alah’ a tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” ( Bakara Suresi 185. Ayet ) Bu ayın faziletlerini diğer yazılarımızda ele aldık bir de bu ayda meydana gelen İslam tarihinde ki bazı olayları sizin için 7 madde ile listeledik.

1. Bedir Savaşı

Bedir; müslümanların Mekke’de Kureyşli gayrimüslimlere karşı yaptığı ilk savaştır. Hicretin ikinci yılının Ramazan ayının 27. Cuma günü gerçekleşmiştir. İbni Abbas’ a göre Ramazan’ın 17 sinde cuma günü gerçekleşmiştir. Bedir ile İslam galip gelmiş; şirk ve putçuluk mağlup olmuş, Ebu Cehil bu savaşta öldürülmüştür. Allah’ın hak ile batılı birbirinden ayırdığı furkan günüdür.  Bedir Savaşı ile ilgili Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: ” Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir’ de yardım etmişti. Allah’ tan sakının ki, Ona şükretmiş olasınız.” ( Ali İmran 123. Ayet)

bedir savaşı

2. Mekke'nin Fethi

” Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” ( Fetih Suresi 1. Ayet) Mekke’ nin fethi, Ramazan ayının 10. günü vuku bulmuştur. Fetihlerin en büyüğü; Mekke’ nin fethi ile putçuluk imha edilmiş ve Kâbe’ nin etrafındaki putların yıkılması tamamlanmıştır.

Mekkenin-Fethi

3. İslâmın Yemende Yayılması

İslâm’ın Yemen’de yayılması Hicrî 10. yılı Ramazan ayında gerçekleşmiştir.

yemen islamiyet

4. Uzzâ'nın Yıkılması

Uzzâ adlı putun bulunduğu ev Halid Bin Velid tarafından Hicrî 8. yıl Ramazan ayında yıkılmıştır. 

uzza putu

5. Lât Putu Yıkılmıştır

Hicrî 9. yıl Ramazan ayında Taif’ten Sakifoğullarına ait bir elçi grubu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek müslüman olmak istediklerini bildirmişlerdir. Ve aynı sene Sakifoğullarının ibadet ettiği Lât putu yıkılmıştır.

lat putu

6. Arûbe ve İslâm Günü

Hicrî 25 Ramazan 479 yılında cuma günü sabahı Zelleka ( Portekiz yakınında bir vadi) olayı meydana gelmiştir. Arûbe ve İslâm Günü olayı olarakta geçmektedir. Endülüs’ te Yusuf Bin Tasfîn kumandasındaki Müslüman Murabıtlar ordusu, Alfons kumandasında 80.000 kişilik bir küffar ordusuna karşı zafer elde etmiştir

zellaka islam günü

7. Ayn-i Câlut Olayı

15 Ramazan 658 Hicrî yılı ( 3  Eylül 1260) cuma günü sabahı Mısır Sultanı Sultan Kutuz ” Va İslâmah” diye haykırdıktan sonra hücum etti ve Moğollara karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Savaş sonrası Mısır ile Şam’ ın birleştirilmesi tamamlanmıştır.

ayn-i calut

8. Endülüs'ün Fethi

Hicrî 28 Ramazan 92 ( 19 Temmuz 711 ) senesinde,Tarık Bin Ziyad kumandasında ki ordu, God komutanı Radrik’i Buhayra mevkiinde kesin mağlup etmiştir. Tarık Bin Ziyad önce Cebel- i Tarık boğazını almış ve gemilerini yakmış bu esnada meşhur sözünü söylemiştir: ” Deniz arkanızda, düşman önünüzde.” Bundan sonra Kurtuba, Gırnata ve Endülüs’ün başkenti Tulaytula şehri fethedildi.

endülüs fethi

Kaynak: İslâm Fıkhı Ansiklopedisi – Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. HARİKA BİR SİTE VE ÇOK FAYDALI PAYLAŞIMLAR .
    GECENİN ŞU VAKTİNDE SİZİ BULDUĞUM İÇİN SEVİNÇLİYİM .YAZAR OLMAKİSİTYORUM SİTESİNDE İNŞAALLAH .