Rahmetle Andığımız Hasan El Benna’dan 28 Öğüt


0

Ömrünü İslam’ı yaymaya adayan ve henüz 42 yaşındayken vefat eden Hasan El Benna’yı rahmetle anıyoruz. Hayatımıza yön verebilecek sözlerini sizlerle paylaşmak istedik.

1. 'Her yerde davanı yaymaya çalış.'

2. 'Bir kitap raflarda durur ve onu belli kimseler okur. Ama gerçek bir Müslüman kendini herkese okutan mütecessim bir kitaptır.'

3. 'Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır.'

4. 'Dağları oyup zindan etseler Allah (Subhanehu ve Teala) nurunu söndüremezler.'


5. 'Fazlaca gülmeyin. Çünkü Allah'a bağlı olan gönül sakin ve vakarlı olur.'

6. 'Ahdinize, sözünüze ve vaadinize vefa gösterin. Durmadan tövbe ve istiğfar edin. Uyumadan önce birkaç dakikanızı nefsinizi muhasebeye ayırın. Şüpheli şeylerden kaçının ki harama düşmeyesiniz.'

7. 'Ey Müslüman Kardeşler; siz bir yardım ve hayır derneği değilsiniz. Bir siyasi parti de değilsiniz. Belirli ve geçici bir gaye için kurulmuş geçici bir teşkilat da değilsiniz. Fakat sizler Müslümanların kalplerine girip onları Kur'an ile diriltecek olan yeni ruhlarsınız.'

8. 'İşlerimiz vaktimizden çoktur.'

9. 'Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden alıkoymasın.'

10. 'Okuma yazmanızı sağlamlaştırın. Müslümanların gazete ve dergilerini çokça mütalaa edin. Küçük de olsa kendinize ait bir kütüphaneniz olsun. İhtisas sahibi iseniz branşınızda derinleşin.'

11. 'Cesaretin en faziletlisi insanın hakikati söylemesi, hatasını kabul etmesi ve şiddet anında kendisine hakim olabilmesidir.'

12. 'Dünyada hiçbir ordu ölüme gülümseyerek gidenleri yenememiştir.'

13. 'Müslümanların dünyadaki konumu efendilik değil öğretmenlik mertebesidir.'

14. 'Ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü ümitsizlik, Müslüman ahlakından değildir.'

15. 'Yapacağın ilk hayır, şerri terk etmendir.'

16. 'Dünün hayalleri bugünün gerçekleridir. Bugünün hayalleri ise geleceğin hakikatleridir.'

17. 'İnsanın hedef alması gereken en büyük gayenin ve en büyük kararın Allah'ın rızasını kazanmak olduğuna inanıyorum.

18. 'Emperyalizmi ruhlarınızdan atın, o sizin topraklarınızdan uzaklaşacaktır.'

19. 'Ölümü hayata tercih eden bir milletin önünde hiçbir şey duramayacaktır.'

20. 'Zayıflar daima zayıf, güçlüler de ebediyyen güçlü ve galip kalamazlar!'

21. 'İslam dininin özgürlük, bağımsızlık ve hakimiyetten daha azına razı olmadığını onlara öğretin.'

22. 'Başkasını körü körüne takip etme, fikirsiz asalak olma.'

23. 'Davalar ancak kendisine olan inancın kuvvetli olduğu, o yolda samimiyetin tam olduğu, o davaya olan gayretin sürekli arttığı, onu gerçekleştirmeye ve o yolda fedakarlık yapmaya sevk edecek şekilde hazırlıklı olunduğu zaman başarıya ulaşır.'

24. 'Hazırlanın ey gençler! Ve bugün çaba gösterin, çünkü yarın iş yapmaya gücünüz yetmez!'

25. 'Tartışmacı değil, iş yapıcı olun.'

26. 'İslam'da asla ve asla kişilere bağlılık yoktur, ancak ve ancak Allah ve Resul'üne bağlılık vardır.'

27. 'Siz evlerinizde İslam Devleti kurun ki, Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın.'

28. Son olarak belirtmeliyiz ki;

Bu kadar hayati önem taşıyan sözleri tarihe işleyen ve ömrünü İslam’ı yaymaya adayan Hasan El-Benna, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nı kurduğunda henüz 22 yaşındaydı. O halde şimdi oturup okuduğumuz bu sözler üzerine düşünmeliyiz. Biz 22 yaşımızda neredeydik ve ne yapıyorduk yahut nerede olacağız ve nelerle uğraşacağız… Belki de Hasan El-Benna’nın hizmetlerinin yarısını bile yapmamış olabilir, yapamayacak olabiliriz, fakat kendisinin de dediği gibi ümitsizliğe kapılmamalıyız çünkü ümitsizlik Müslüman ahlakına yakışmaz ve yorulduğumuz anda hatırlamalıyız ki yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Şimdi hazırlanmalıyız genç kardeşim, ve bugün çaba sarf etmeliyiz, çünkü yarın iş yapmaya gücümüz yetmez. (El-Fâtiha) 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Paylaşımlarınız güzel ama ehli sünnetin reddiye yaptığı bir kişiyi övmek yanliştır. ayrımcılık yapmam ama ehli sünnete ve görüşlerine aykırı harekert edenide övecek degiliz. O zaman İran ı da övelim seyyid kutubuda mevdudiyide biraz paylaşımlarınıza dikkat edin lütfen batılla doğru yol bulunmaz atalarımız ehli sünnet için canlarını verdi.