Peygamberimize Göre Aşırıcıların 8 Özelliği


0
Müslümanlar, kendi adlarına ve Rabbimiz adına nasıl olup da cinayet işlenebildiğini anlamakta zorlanıyorlar.

Kolaycı bir yaklaşımla, bu kişilerin kaçık olduğunu, sorunlu yetiştirildiklerini, Müslümanları kötü göstermek için para aldıklarını, emperyalist güçlerin ağırlıklı Müslüman nüfuslu toprakları işgal etmesi için katalizör görevi gördüklerini, veya müslüman olmadıkları halde öyleymiş gibi göründüklerini söyleyebiliriz. Gerçek şu ki, Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve anlayanlar bu günahkar, sapıtmış, katil hainlerin bizim toplumumuzda da bulunduklarını bilirler. Onların tekrar eden davranışlarına Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şahit olmuş, onun vefatından sonra ortaya çıkanlarla ise sahabeler mücadele etmiştir.

Bu, samimi İslam sevgisi, İslami liderlik ve İslami olan her şeye ilgi duyma ile maskelenen vahşi bir ideolojidir. Ne var ki, hitaplarını dinlediğinizde ve duygusal tepkisellik çağrılarını kırdığınızda, İslam’a ve amaçlarına dair son derece sapkın, yanlış yapılanmış bir anlayışları olduğunu görürsünüz. Hakikate benzeyen sözler söylüyor fakat onunla batıl hareketler hedefliyorlar.

Burada, tehlike emarelerini bilenler için açıkça görülebilen bazı işaretler sunacağız. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in sözlerinden derlenen, aşırıcıların özellikleri:

1. Gençlik

Peygamberimize göre Aşırıcıların 8 Özelliği -1

Hz. Ali rivayet ediyor:

“Ben Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in şöyle buyurduğunu işittim:

“Kıyamete yakın zamanlarda yaşları genç, hayalleri bozuk bazı kimseler çıkacak…”(Tirmizi, Fiten, 24)

Bu denk geliş gibi görünebilir, oysaki çok önemli bir ifadedir. Büyük/önde gelen alimler, ilmin necip aktarıcılarıdırlar. Bir grup insanın genç, güvenilirlik, sorumluluk ve hayat tecrübesi bulunmayan bireyler etrafında toplandığını gördüğünüz zaman, ve bu insanlar çevrelerindeki geniş kitlenin karşı çıktığı bir konuda anlaşırlarsa, bilin ki o ahmak yeni yetmelerden yüz çevirme vaktidir. Sözleri kulağa etkileyici ve samimi de gelse, anlayışları ham ve mesnetsizdir.

İslam dünyasının dört bir yanından tüm alimler bir hareketi lanetlerse, o zaman meselenin hakikati budur ve siz de kendinize çeki düzen verip bu gençlerden yüz çevirirsiniz. Dünyanın her yerinden hatrı sayılır alimler bu davranışı ve dininden dönenleri kötülüyorsa, birkaç yeni yetme sesin görmezden gelinmesi gerekmektedir. Ehli sünnet tavrı budur.

2. Öfke ve ahmaklık

Peygamberimize göre Aşırıcıların 8 Özelliği-2

Peygamberimiz, onların tavırlarını haşin, dengesiz ve arsızlığa yatkın olarak tasvir etmiştir. Düşünmeden konuşur, önceden bilgi edinmeden karşı çıkar ve kendi anlayışlarının tek başına hakikat olduğunu var sayar, dolayısıyla karşı çıkanların da kurtuluşları için zorunlu olarak onların yolunu takip etmesi gerektiğini düşünürler.

Aşırıcılığın ayırt edici özelliği şudur ki, savundukları gaye makuldür, fakat bu konuda sergiledikleri öfke hukuk ve ahlak sınırlarını aşmaktadır. Mesela hepimizi öfkelendiren Rasulullah’ın aşağılanması olayı üzerine 12 kişinin öldürülmesi onlara haklı görülür. Halbuki öfkemizi meşru yollarla ifade ederiz, cinayet işleyerek değil. Kısacası, hamlıkla yoğrulmuş öfke ve ahmakça davranışlar, onların devamlı özelliği olmaktadır.

3. Kibir ve kendini beğenmişlik

Peygamberimize göre Aşırıcıların 8 Özelliği-3

Daha iyi müslümanlar olmakta zorlanan kimseleri gördüklerinde acımasızca kınar ve elitist bir tavır takınırlar. Seçkin ve başkalarından daha iyi olduklarını düşünürler ve bunu konuşmalarında, yürümelerinde ve davranışlarında gösterirler. Başkalarını kolayca kafirlikle ve münafıklıkla yaftalar ve bunun sonucunu düşünmezler.

4. İbadeti çok yapmak

Peygamberimize göre Aşırıcıların 8 Özelliği-4

“Aranızdan öyle bir grup çıkacak ki onların namazları yanında siz kendi kıldığınız namazları, onların oruçları yanında kendi oruçlarınızı, amelleri yanında da kendi amellerinizi azımsayacaksınız. Onlar Kur’an okuyacaklar fakat kalpten okumadıkları için boğazlarından aşağı geçmeyecek; okun yaydan çıktığı gibi onlar da dinden çıkacaklar.” (Muvatta, Kur’ân, 4)

Bu genç, olgunluktan uzak, ahmak insanların samimi olduklarına şüphe yoktur. Allah’ı severler ve O’nun zaferini arzu ederler. Yaptıklarış eye inanmışlardır. Trajik olan şu ki, namazları bizden daha iyi, Kur’an okumaları ve ezberleri bizden daha çok da olsa, bu ibadetlerinin gerçek anlamlarıyla bağlantıyı kurmuyorlar. Dillerinde olan şey orada kalıyor, kalplerine dokunmuyor. Boğazlarından aşağı geçmiyor. Metnin genel manasını anlamıyor, daha ziyade sloganik ifadelere odaklanıyorlar. İşte bu onları yanlış yorumlara götürüyor.

5. Kur'an'ı çarpıtmak

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki,

“Kıyamete yakın zamanlarda bir kavim çıkacak, Kur’an okuyacaklar okudukları Kur’an gırtlaklarından öteye geçmeyecek okun yaydan, çıktığı gibi İslâm’dan çıkacaklar. [Nesai, Muharebe, 26]

Sloganlar, söylevler vs. hep, kalbinde ne olması gerektiğine dair bir netlik içermeyen duygusal patlamalardır. Kur’an’ın üstüne basa basa öğrettiği sevgi, bağlılık, merhamet ve huzur mesajı, dindarlığın tek bir unsuruna odaklananlarca gözden kaçırılmaktadır.

6. Konuşmada belagat

Peygamberimize göre Aşırıcıların 8 Özelliği-6

Hz. Ali’den rivayetle Rasulullah –sallallahu aleyhi ve sellem- buyurmuşlardır:

“Kıyamete yakın günlerde bir millet çıkar ki ömürleri kısa, akılları zayıf çok güzel sözler söyleyerek hayırlı şeyler konuşurlar. İmanları boğazlarından aşağıya inmez (yani söyledikleri yaşantılarında görülmez).” (Nesai, Muharebe, 26)

Bir aşırıcıyla tartışmaya girmek zordur. Coşmuşlardır ve ümmetin acı çekmekte olduğunu inkar edebilirler. Genelde destekledikleri bazı mezalimi hoş göstermek adına bazı muğlak olaylara atıfta bulunurlar. Bir suçu lanetleyecek olsanız, “peki ya bize karşı işlenen suçlar” derler. Masumların öldürülmesini lanetleyecek olsanız,“insansız hava araçlarına ne diyorsunuz” derler. Bunların tümüne Peşaver’de okul çocuklarının öldürülmesi olayında şahit olduk. Çocukları katlettikten sonra, “n’apalım, bizimkiler de öldürüldü” dediler.

7. Müslümanlar aleyhine, onların kanı helaldir şeklinde inkarcı fetvalar dağıtmak

Peygamberimize göre Aşırıcıların 8 Özelliği -7

Rasûlullah -sallallahu aleyhi vesellem- buyurdu:

“…Müslümanları öldürüp putperestleri sağ bırakacaklar…” (Nesai, Zekât, 79).

Hayret vericidir ki, İslam’a sevgi peşinde olan bu insanlar, herkesten çok müslüman öldürürler.

Pazar yerlerinde bombalar, insan kaçırma, okul saldırıları, yöntemlerine karşı çıkanlara ateş açma…

Yemen’de el-Kaide bir hastaneye saldırarak herkesi öldürdü. Peşaver’de bir okul saldırısı 146 çocuğun yaşamına mal oldu. Farklı mezheplere ait veya rastgele camileri bombalamak, onlarla aynı görüşte olmayanları küfürle suçlamak..

8. Alimlere iftira etmek

Peygamberimize göre Aşırıcıların 8 Özelliği -8

Sizin ulema/alim dediğiniz insanları “para uzmanı, petrol alimi, fıkıh alimi ama cihad alimi değil” diye nitelerler.Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

4 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. 1. Gençlik
    hadisi araştırdım ve tirmizinin kaynaklarında buldum.
    “Kıyamete yakın zamanlarda yaşları genç hayalleri bozuk bazı kimseler çıkacak bunlar Kur’ân okuyacaklar fakat okudukları Kur’ân köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecektir. İnsanların en hayırlısı olan Muhammed (s.a.v.)’in sözlerini söyleyecekler fakat okun yaydan çıktığı gibi İslam dininden çıkacaklardır.” (Dârimî, Fiten: 22) ”” http://www.enfal.de/tirmizi/40.htm ””
    HİÇ DİKKATİNİZİ ÇEKTİMİ BİLMİYORUM ”HAYALHANEM” ”SÖZLER KÖŞKÜ” ÇAY HO– USE” VB.. GİBİ YOUTUBE KANALLARINDA İSLAMIN BİR YÜZÜ ANLATILIYOR BUNLARI DİNLEYEN GENÇLER İSLAMIN SADECE BU ANLATILAN OLDUĞUNU ZANNEDİYORLAR KUR’AN OKUYORLAR AMA ANLAYARAK DEĞİL GENELDE SAİD NURSİNİN KİTAPLARINI OKUYORLAR HALBUKİ İSLAM DEMEK BÜTÜN PEYGAMBERLERİN GELİŞ AMACI OLAN ”TEVHİD”İ SAĞLAMAK DEMEKTİR. TEVHİDİ BİLMEYEN İNSAN KIYAFETİNİ ÇIKARDIĞI GİBİ KOLAY BİR ŞEKİLDE DİNİNDEN ÇIKAR DA FARKINA VARMAZ. BİR İNSAN KÜFRÜ, ŞİRKİ VE BİD’AT İ BİLMEZ İSE O İNSANIN MÜSLÜMAN KALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. UNUTMAYIN CEHALET BAHANE DEĞİLDİR VE İLİM FARZDIR.

    1. Oguzhan genc kardesim ordaki bahiste dikkat edersen cogunlugun karsi ciktigi demis bahsettigin insanlar sadece davetci alim degiller ve islamı alimleri zedelicek sekilde bir duruslarıda bulunmamakta diye biliyorum burdaki metin bazı asırıcı gruplar icin yazılmıs bazı teror orgutlerini olustiran kitleler gibi

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı