Ölmeden Önce Neler Okuyalım Serisi: 4-İslami Eserler-Siyer


0

Ölmeden Önce Neler Okuyalım  Serisi’nin 4. konusu olan Siyer ile karşınızdayız. Siyer, âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ve son peygamberi Hz. Muhammed -sallâllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayatını konu edinen bir ilim sahasıdır. Biz de bu ilme gönül vermiş âlimlerin hazırladığı Siyer-i Nebî kitaplarını sizler için derledik.

1. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve İslamiyet (M. Asım Köksal)

M. Asım Köksal’ın kaleme aldığı Hz. Muhammed ve İslamiyet adlı sekiz ciltlik eser, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hayatını anlatan en kapsamlı eserlerden biridir. Ele aldığımız bütün siyer kitapları gibi İslâm dininin ve tarihinin ana kaynaklarından istifade ile yazılan eser, Merhum Mustafa Asım Köksal’ın hayatının en güzel meyvesi olarak kabul ediliyor. “Peygamberler Peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve İslâmiyet” adıyla 8 cilt halinde yeni baskısı yapılan bu kitap; 12 cilt olarak hazırlanmış ve Pakistan hükûmetinin Sîret Kitapları Milletlerarası Yarışması’nda 1984 yılında birinciliğe layık görülerek ödüllendirilmiş ve sonradan 18 cilde çıkarılmış. Okuyacağınız 8 ciltlik bu kitap onun özlü bir özeti olarak hazırlandı.

Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselamın hayatının değil, İslâm dininin de bir tarihi niteliğinde sayılabilecek olan; açık, sade ve akıcı bir dille kaleme alınmış bulunan “Hz. Muhammed ve İslamiyet” kitabı her sınıf okuyucunun yararlanabileceği bir eser.

2. Şifa-i Şerif Şerhi (Kadi İyaz el Endulusi)

Şifâ-i Şerif; gönüllerde Peygamber sevgisini tutuşturmak, O’nu bütün yönleriyle tanıtıp anlatmak ve Müslümanlara, Sultân-ı Enbiyâ’nın haklarını savunmayı öğretmek maksadıyla yaklaşık 9 asır önce Endülüslü tanınmış alim Kâdî İyâz tarafından kaleme alınmış bir eserdir. 

Bu kıymetli eser, İlim ve fikir camiasının yakından tanıdığı, yarım asırdan beri akademik çalışmalarının yanı sıra kaleme aldığı eserleriyle bir nesle peygamber sevgisi aşılayan değerli ilim adamı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir Hocamızın elinde yeniden hayat buldu. Eyüp Sultan Camii kürsüsünden sekiz yıldır her pazar günü yaptığı ‘Şifâ-i Şerif’ dersleriyle bu kıymetli eser özgün bir şerh hüviyetini kazanmıştır.  

Nureddin Yıldız Hocamızın araştırma ve inceleme desteği sunduğu bu nadide eser 3 cilt hâlinde başucu eseri olarak ilk defa Tahlil Yayınları tarafından istifadeye sunulmuştur.

3. Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (Safiyurrahman el Mübarek Furi)

Bir başka siyer çalışması da Peygamberimizin Hayatı ve Daveti. Bu eser uluslararası Siret-i Nebi ödülünü kazanmış ve çeşitli dillere çevrilerek büyük bir kabul görmüştür. Eserde Peygamberimizin hayatı, daha önce bu alanda yazılan bütün kaynaklar taranarak Arapça’nın yanı sıra Farsça ve Urduca eserlerden de yararlanılarak ortaya konmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.) hayatının anlaşılması ve yaşanması için kaleme alınmış olan bu eser efendimizin hayatında bizler için var olan misalleri en iyi şekilde gözler önüne sermektedir.

4. Rahmet Peygamberi (En-Nedvi)

Ülkemiz okuyucusunun da yakından tanıdığı bir ilmî çehre olan Nedvî, Efendimiz’in hayatını anlattığı Rahmet Peygamberi adlı eserini rahat okuma ve kolay anlaşılma esası üzerine bina etmiş. Bu yazım tekniğine rağmen ilmî doyuruculuğu ve kaynaklarının sağlamlığı, eserin akademik hüviyetinden hiçbir şekilde fedakârlık edilmediğini görüyoruz. İlahî mesajın evrenselliğini vurgular şekilde yeryüzündeki belli başlı din ve devletlerin İslâm öncesi yozlaşmış durumlarını tahlil ederek işe başlayan yazar, Hz. Muhammed’in nübüvveti ve İslam’ın hayata geçirilişiyle hangi önemli değişimlerin yaşandığını vurgulayarak ‘kısas-ı enbiyâ’ya son nebî mührünü vuran yüce peygamberin hayatı ve mücadelesini anlatıyor.

5. Muhammed Emin Yıldırım Külliyatı


Kaynak: www.siyeryayınları.com

Siyer denilen bu bereketli hayatın sahibi olan Efendimiz’in değer ve kıymeti, ancak onun hayatı doğru bir şekilde öğrenildiği zaman kavranılacaktır diyen  Muhammed Emin Yıldırım hocamız Siyer alanında çalışmalar yapıp, eserler yazmaktadır. Siyer alanında hocamızın kaleme almış olduğu tüm eserlerinden faydalamanızı tavsiye ederiz.

6. Çöle İnen Nur (Necip Fazıl Kısakürek)

Necip Fazıl Kısakürek, Esseyyid Abdülhakim Arvâsî Hazretleri’nin ruhaniyetine ithafen kaleme aldığı Çöle İnen Nur adlı eserinin Takdim kısmında “tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eserin, sadece imân sahiplerine hitap edici, hiçbir akli teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak “doğru” üzerine, hissi ve teessüri bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir deneme” olduğunu ifade eder. Üslubunun eşsizliği ile tam bir sanat eseri olmasının yanında, en emin kaynaklardan süzülerek oluşturulmuş olması da eserin ilmi yönünü son derece güçlü kılıyor.

7. Hz. Muhammed Mustafa (Osman Nuri Topbaş)

 Osman Nûri Topbaş Hoca Efendi’nin Kur’ân-ı Kerîm ışığında kaleme aldığı eser, Mekke Devri ve Medine Devri olmak üzere iki ayrı ciltten oluşuyor. Daha önce Nebîler Silsilesi serlevhasıyla telif edilip dört cilt olarak takdîm edilen kitap, genişletilerek yeniden yayına hazırlanmış. Daha önce, Efendimiz’den önceki peygamberlerin hayâtı üç cilt hâlinde neşredilmişti. Eski baskıda dördüncü cilde tekābül eden Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayâtı ise, yeni baskıda, biri Mekke-i Mükerreme, diğeri de Medîne-i Münevvere devrine âit olmak üzere iki müstakil cilt hâlinde hazırlanmış.

Kitabın Önsöz bölümünde Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin Mektûbât’ında yer alan, Allâme Şihâb ibn-i Hacer el-Mekkî’nin

“Namazda okunan Tahiyyât’ın «es-selâmu aleyke» cümlesinde Peygamber Efendimiz’e hitâb edilmektedir. Sanki bu, Allâh Teâlâ’nın namaz kılan ümmetinden Efendimiz’i haberdar kılmasına işâret etmektedir ki, bu şekilde -aleyhissalâtü vesselâm- Efendimiz, namaz kılanların yanında hazır bulunup kıyâmet gününde onların lehine en fazîletli amelleri ile şâhitlik yapacaktır. Ayrıca O’nun mânen hazır olduğunun hatırlanması, gönülde huşû ve hudûun artmasına vesîle olur”  ifadelerini paylaşan Hocaefendi “Bu derece kadri yüce olan Server-i Âlem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i hakkıyla idrâk edip anlatabilmenin zorluğu”nu belirtiyor.

8. Son Peygamber Hz.Muhammed'in Hayatı (Kasım Şulul)

Prof. Dr. Kasım Şulul hocamızın siyer çalışmasında Resûlullah’ın (sas) doğumu, peygamberlik öncesi hayatı, seyahatleri, evlilikleri, hicreti, gazve ve seriyyeleri gibi birçok önemli olaylarla beraber Hz. Peygamber (sas) devrinde ruh, fikir ve medeni hayat gibi sahalarda meydana gelen değişim ve dönüşümleri ele almış bir siyer çalışmasından oluşmaktadır.

9. Uyarı

Bu yazımızda Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı hakkında okunması gereken kitapların bir listesini yaptık. Siyer ilminin geniş bir alanı kapsadığını ortaya koymak; yazar üsluplarının ve kaynaklarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurarak, Efendimiz’in hayatı hakkında fikir edinmek gibi bir amaca hizmet ettiğini belirtmek gerek. Listemizde bulunan eserlerin bazıları kişilerin anlayış ve idrak seviyesine göre farklı yorumlanabilir. Şayet soru işareti oluşturan bir durum olur ise güvenilir birine danışmanızda fayda var. 

Listelere sizlerinde eklemek istediği eserler varsa eğer lütfen yorum kısmından ekleme yapınız istifadeli olsun inşaAllah.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
1
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

6 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Tarihselci mustafa öztürk rezilini okumayın okutmayın tavsiye de etmeyin arkadaşlar aman dikkat

  2. Naçizane önerecek olursam:
    Ahmet Lütfi Kazancı-Büyükler büyüğü Efendimiz
    Muhammed elbani- Hz.Peygamberin namaz kılma şekli
    Martin King-Hz.Muhammed

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı