Akaid ve Fıkh, Eğitim, İslam, Liste

Ölmeden Önce Neler Okuyalım Serisi: 3- İslami Eserler-İlmihal

Ölmeden Önce Neler Okuyalım Serisi’nin 3. konusu olan İlmihal ile karşınızdayız. İlmihal kapsamına giren bilgiler, dinin mükellef saydığı herkesin öğrenmesi gereken bilgilerdir. Çünkü her müslümanın dinî hayatını tanzim ederken lazım olanı bilmesi bir borçtur.Dolayısıyla ilmihal denince, bir kitap türünden önce İslâm’ın bir müslümanın hayatına tatbiki anlaşılmalı ve bu mantık üzerinden ilm-i hal denen bilgiler öğrenilmelidir.

1. Büyük İslam İlmihali

İlmihal ve fıkıh kitapları açısından ilk müracaat edilebilecek eser Ömer Nasûhî Bilmen’in klasik sayılabilecek ilmihalidir.

2. Açıklamalı-Muamelatlı İslam İlmihali

Ali Fikri Yavuz’un açıklamalı-muâmelâtlı İlmihâli. Eski İstanbul Müftüsü olan Ali Fikri Yavuz Bey’in kaleme aldığı bu eser; benzeri birçok kitabın hazırlanmasında kaynak olarak başvurulan nadide bir yapıttır.

3. İslam, Âile ve Ticaret

Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in İslâm, Âile ve Ticaret .Müslümanca yaşama fikrini kuvveden fiile aktarmak isteyen herkesin müracaat edebileceği önemli bir başucu kitabı… Müslüman alış veriş, kiralama, rehin, ipotek ve ortaklıklar gibi her türlü muameleyi Allah’ın razı olduğu, Rasûlullah’ın tasvib ettği ölçüler dahilinde yürütmekle mükelleftir. Bunun için İslam’ın temel ölçülerini bilmek ve yeni oluşan durumlara dair ehlinin ne söylediğini takip etmek durumundadır. “Kişi yapacağı ticaretin İslâmî esaslarını bilmeli” düsturuyla kaleme alınan Ticaret Rehberi’nde, İslâm’ın ticârî hayatı tanzim eden prensipleri delilleriyle birlikte herkesin anlayacağı sadelikte açıklanıyor. Eser, bu yönüyle geniş kitlelere İslâmî hassasiyet aşısı zerkedecek niteliktedir. Alış verişle ilgili akla gelebilecek sorulara vukufiyetle verilen cevaplar, kitabın pratik hayatta faydalanabilirliğini arttırıyor. Yaşamak için bilmek, bilmek için okumak gerek.

4. Aile ilmihali

Faruk Beşer ve Hayreddin Karaman’ın âile ilmihâlleri ve kadınlara yönelik meselelerle ilgili araştırmaları da kayda değer diğer eserlerdir.

5. İslm Fıkhı Ansiklopedisi

Daha geniş araştırmalar için Vehbe Zuhaylî’nin İslâm Fıkhı Ansiklopedisi (10 cilt, Risâle) ve Ömer Nasûhî Bilmen’in Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmusu (8 cilt)’na bakılabilir.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

4 yorum var.

  1. 1
  2. 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>