İslam

Namazı Terk Etmemek İçin 13 Neden

Namazın akıllı, büluğ çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş her müslümana farz olduğu konusunda görüş birliği vardır. Bu listemizde bir Müslümanın namazı terk etmemesi için dolu dolu 13 nedeni sıralıyoruz;

1. Namazın Terki Küfürdür.

Allah Teâlâ (Celle Celâluhû)  müşrikler ile ilgili şöyle buyurmaktadır: “Eğer tevbe eder,namazı kılar,zekatı verirlerse onlar sizin din kardeşlerinizdir.” (Tevbe Sûresi,11) Ayetin mefhumu; şirkinde,namazı terk etmede veya zekatı terkte ısrar eden sizin  İslam’da din kardeşleriniz değildir demektir. 

Cabir Bin Abdullah (Radıyallahu Anh) ‘dan rivayet ile  Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) buyurmuştur ki: “Kişi ile küfür arasında namazın terki vardır.” (Müslim)

2. Namazın Terki En Büyük Günahtır.

İmam Zehebi (Rahimehullah) demiştir ki: “Namazı vaktinden erteleyen büyük günah sahibidir. Bir vakit namazı hiç kılmayan zina etmiş veya hırsızlık yapmış gibidir. Zira namazı terk etmek veya onu kaçırmak büyük günahtır.Bunu yinelerse o büyük günah ehlinden olur.Ancak tevbe ederse o başka. (Zehebi el-Kebair s.28)

3. Namazın Terki Nifaktır.

Allah Teâlâ (Celle Celâluhû)  buyurmaktadır ki: “Şüphesiz münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar,insanlara gösteriş yaparlar,Allah’ı da pek az hatıra getirirler.” (Nisa Sûresi,142)

İbn Abbas (Radıyallahu Anh) ‘ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Kişinin namaza üşenerek kalkması şirkin görülmüştür.Lakin güleryüzle,azimle,istekle ve sevinerek kalkması gerekir. Çünkü Allah(Celle Celâluhû)  ile münacat yapacaktır. Allah (Celle Celâluhû)  şüphesiz kendisine yöneleni affeder ve duâ ederse duâsını kabul eder.”

4. Namazın Terki, Karalık, Karanlık Ve Dünya İle Ahirette Helak Sebebidir.

Abdullah Bin Amr (Radıyallahu Anh) Peygamber Efendimizin (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: ‘Kim namazı muhafaza ederse onun için kıyamet gününde bir nur ve bir burhan olur. Namazı muhafaza etmeyen için ise kıyamet gününde nur, burhan ve kurtuluş olmaz. O kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Ubey Bin Halef ile beraber olur.’ (Sahihtir.) 

Bazı ilim ehli şöyle der: ‘Namazı terk eden bu dört kimseyle  haşrolunur. Çünkü namazı terk edeni, ya malı, ya reisliği, ya memuriyeti, ya da ticareti engeller. Namaz kılmaktan malı engelleyenler Karun’la beraber, saltanatı engeleyenler Firavun’la beraber, memuriyet ve vezirliği engelleyenler Haman ile beraber ve ticareti engelleyenler Mekke kafirlerinin tüccarı olan Ubey Bin Halef ile beraber haşrolurlar.’ (Bkz.İbn Kayyım es-Salat ve Hukmu Tarikuha,s.22)

5. Namazı Terk Etmek Kötü Sona Sebeptir.

Rasûlüllah Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem)  hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuştur:

‘Ameller ancak sonuçları iledir.’ (Buharî) 

‘Her kul hangi halde öldüyse onunla diriltilir.’ (Müslim)

6. Namazı Terk Etmek Kabir Azabına Sebeptir.

Allah Teâlâ (Celle Celâluhû)  buyuruyor ki; ‘Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır.’ (Taha Sûresi, 124) 

İbnül Kayyım (Rahimetullah) diyor ki; Allah Teâlâ’nın (Celle Celâluhû) ‘İyiler muhakkak cennettedirler, Kötüler de cehennemdedirler.’(İnfitar Sûresi,13-14) ayetini yalnızca kıyamet gününe has zannetme. Aksine onlar hayatlarının üç devresinde de nimetler içinde, diğerleri ise hayatlarının üç devrelerinde de azaptadırlar. (El-Cevabul Kafi (s.107)

7. Namazı Terk Etmek Sekar Ashabının Şiarıdır.

Kur’an-ı Kerim’de buyruluyor ki;

“Sen biliyor musun sekar nedir? Hem (bütün bedeni helak eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde on dokuz (muhafız melek) vardır.”(Müddessir Sûresi,27-30) 

“ Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir; Ancak sağdakiler başka. Onlar cennetler içinde günahkarların durumunu sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? (Diye)Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, Yoksulu doyurmuyorduk, (Batıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk.” (Müddessir Sûresi, 38-45)

8. Namazı Terk Etmek, Şehvetlere Batmanın Sebebidir.

İmam Beyhaki (Rahimehullah) der ki; “Peygamberler ve öncekiler, kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapandıkları zikrediliyor ve övülüyorlar. Sonra da onların yolundan ayrılıp kötülenenler zikrediliyor; “Sonra bunların arkasından bozuk bir güruh geldi, namazı ziyan ettiler ve şehvetlerinin ardına düştüler.” Sonra varacakları kötü akıbeti haber veriyor; “Bunlar da Gayya kuyusunu boylayacaklardır.”(Meryem Sûresi, 59) Yani –  Allahu a’lem – namazı terk ederek işlerini düzeltmediler lakin yoldan döndüler. Onlar böyle devam etttikçe bir fesattan diğer fesada düştüler. Yoldan sapıp da bir helâkten diğer helâke sürüklenen kimse gibi fesadının sonu gelmez. Bu bize namazın değerinin büyüklüğünü ve ibadetler arasındaki önemli yerini gösteriyor. Vallahu a’lem.” (Şuabul iman (3/36)) 

9. Namazı Terk Etmek Musibet Ve Beladır.

İbn Ömer (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle, Rasûlüllah Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) buyurmuştur ki: ‘İkindi namazını kaçıran sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir.’(Buharî ve Müslim)

10. Namazı Terk Etmek Şeytanın Kulu Eline Geçirmesine Sebeptir.

Allah Teâlâ (Celle Celâluhû) buyuruyor ki: 

Ebu Derda (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle, Rasulüllah Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) buyurmuştur ki: ‘Herhangi bir yerde üç kişi bulunur da içlerinde namaz kılan olmazsa şeytan onları ele geçirir. Size cemaati tavsiye ederim. Zira kurt ancak (sürüden) uzaklaşanı yer.’(Hasendir.)

11. Namazı Terk Etmek Emanete Hıyanettir.

Allah Teâlâ (Celle Celâluhû) buyuruyor ki: 

‘Ey iman edenler! Allah’a ve Resul’e hainlik etmeyiniz ki, bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız.’ (Enfal Sûresi, 27)

Rasûlüllah Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) hadîs-i şerîfinde şöyle buyurmuştur:

‘Emaneti olmayanın imanı yoktur. Ahdi olmayanın da dini yoktur.’ (Sahihtir.)

12. Namazı Terk Etmek Peygamberlere, Meleklere Ve Diğer Salih Kullara Karşı Bir Suçtur.

Teşehhüdde şöyle demek gerekmektedir; ‘Allah’ın (Celle Celâluhû) salih kullarına selam olsun.’ Rasulüllah Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ‘Bunu söylediği zaman gökte ve yerde olan bütün salih kullara ulaşır.(Buharî ve Müslim)

13. Namazı Terk Etmek İki Cihanda Allahın Cezasına Düçar Olmaya Sebeptir.

Adamın biri Resûl-i  Ekrem’e (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem)  gelerek;

‘Ya Rasûlüllah, bana bir amel öğret ki,onu yaptığım vakit cennete gireyim.’ dedi.Resûl-i  Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem):

‘Ne kadar çok işkence görsen hatta yakılsan bile Allah’a ortak koşma. Servetini mahvederlerse de anne ve babana itaat et. Namazı da kasden terketme, zira namazı kasden terkedeni Allah’ın emânından uzaklaşır.’ buyurmuştur. (et-Tergib vet-Terhib, 1/382) (Taberâni’nin rivayetinden naklen.) 

Kaynaklar

Niçin Namaz Kılıyoruz? (M.Ahmed İsmail El-Mukaddem) kitabından alıntı ve derlemedir.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

1 yorum var.

  1. 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>