Namaza Başlamak İçin 8 Sebep


0
2 Paylaşım

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu,

Sevgili kardeşlerim bu dünyaya bir kere geliyoruz ve bir amacımız var elbet. Yüce Rabbimiz mealen:

“Ben cinleri ve insanları ancak bana (ibadet ve itaatle) kulluk etsinler diye yarattım.” buyuruyor.

(Zariyat Suresi 56)

Bu dünyaya geliş amacımız kulluktur ve kulluğun en önemli bir vazifesi namazdır. Nitekim Rasulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz :

“Namaz dinin direğidir, kim onu terk ederse dinini yıkmıştır.” Buyurmuşlardır.

(Acluni, Keşful Hafa, II/31″)

Günde 5 kere haydi namaza! Haydi kurtuluşa! diyen davetçinin sesini işitiyoruz. Rabbimiz bize en çok değer veren en çok sevendir ve öyle bir lütuftur ki bu bizi beş kez günde huzuruna çağırmaktadır. Siz bir arkadaşınızı iki kere üç kere bir yere davet ettiğinizde gelmezse darılırsınız peki Rabbimizin bu çağrısına bu önemli vazifeye gitmemek Allah’a karşı hal diliyle haşa ben senin davetinle ilgilenmiyorum huzuruna gelmiyorum demek değil midir? Bize koskoca bir ömür bahşeden Rabbimize günde aralıklı olarak sadece 1 saatimizi ayıramıyor muyuz?
Bu yazımızda size namaz hakkında bilgiler vereceğiz inşaAllah.

1. Allah’ın Emri Namaz

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep -Secde Namaz

Namaz kılmak imandan sonraki en büyük hakikattır. Kur’an-ı Kerim’de yüze yakın yerde namazdan bahsedilmektedir. Başka bir ibadete bu kadar özen gösterilmemiştir. Bazı Ayet-i Kerime mealleri şöyledir:

Benim mü’min kullarıma söyle, namazlarını kılsınlar.”

(İbrahim Suresi 31)

“O mü’minler ki, gayba iman ederler, namazlarını kılarlar.”

(Bakara Suresi 3)

(Ey müslümanlar!) Sabır ve namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Şüphesiz bu (şekilde yardım istemek Allah’a) gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir.”

(Bakara Suresi 45)

“Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.”

(Mü’minun Suresi 9)

2. Rasulullah’ın Aleyhissalatu Vesselam Gözünün Nuru Namaz

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep Rasulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem Gözünün Nuru

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraçtan bize namaz hediyesi ile dönmüştür.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
“(…) Gözümün nuru ise namazda kılındı.”

[Nesâî, İşretu’n-Nisâ 1, (7, 61).]

Rasulullah’ın aleyhissalatu vesselam gözümün nuru dediği bizlere miraç gibi hiçbir kula nasip olmamış olmayacak bir güzellikten getirdiği namaza gerekli ehemmiyeti veriyor muyuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı vaktinde çektiği sıkıntılar içerisinde bile, sahabelerine rıdvanallahu teala aleyhim ecmain “Namaza dikkat ve devam ediniz” (Müsned, 1:78) vasiyet ve tavsiyesinin ne demek olduğu ve nasıl bir hakikati ortaya koyduğunu düşünüyor muyuz?

3. Namaz Müminin Miracıdır

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep Namaz Müminin Miracıdır

Namaz müminin Allah’ın huzuruna çıkması, onunla konuşmasıdır. Namaz kılmak insanı manevi oalrak yükseltir, derecelerini artırır. Günahların affına vesile olur. Kulun namazdan sonra ettiği duası makbul olur. Rabbine yakın olmak isteyen bir kul namaz kılmalıdır. Çünkü Ebû Hüreyre radıyallâhu anh anlatıyor:

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

‘Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.’ “

[Müslim, Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152, (875).]

Konu ile alakalı başka Hadis-i Şerif Rivayetleri şöyledir:

“Mümin kul namaza durduğunda günahları başının üzerine konulur. (Namazın harekâtı esnasında) bu günahlar, hurma ağacının dalları / yapraklarının sağa-sola dağılıp döküldüğü gibi, dağılıp dökülür.”

(Taberanî, el-Kebîr-şamile- 6/44)

Bir gün Resûl-i Ekrem Efendimiz’e aleyhissalatu vesselam soruldu ki:

“Ya Resûlallah! Hangi duâ makbuldür?” Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

“Gecenin son kısmında ve beş vakit namazların arkalarında yapılan duâlar makbuldür” buyurdu.

(El-Ezkâr, Nevevî, 66, 67.)

Rebîa bin Kâ’b radıyallahu anh’ın naklettiği şu hâdise secdenin kıymetini ne güzel ortaya koymaktadır: Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem yakınında geceler, ona abdest suyunu getirir ve diğer ihtiyaçlarını görürdüm. Bir gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bana:

“İste! buyurdu. Ben de:

Cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Başka bir şey istesen olmaz mı? buyurdu. Bu sefer ben:

Dileğim ancak budur! dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Öyleyse çokça secde ederek kendin için bana yardımcı ol! buyurdu.”

(Müslim, Salât, 226; Ahmed, III, 500)

4. Namaz Kılmamak Büyük Bir Günahtır

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep Cehennem pişmanlık

Farz namazı terk etmek büyük bir günahtır. Rasulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz’in bazı Hadis-i Şerifleri şöyledir:
“Onlarla (kafirlerle-münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır. Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur.”

(Tirmizî, Sünen, İman 9; İbn Mâce, Sünen, İkâme’s-Salah 77)

Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:
“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:
‘Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır.’
buyururken işittim.”
(Müslim, Îmân 134. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 9; İbni Mâce, İkâmet 17)

İmam Ahmed Bin Hanbel Hazretleri rahimehullah ve bazı alimler Allah hepsinden razı olsun bu Hadis-i Şeriflerin zahirini esas alarak namaz kılmayanın küfrüne hükmetmiştir. İmam-ı Azam Ebû Hanîfe, İmam Mâlik, İmam Şâfîî ve bir kısım âlimler rahimehumullah ; “Gevşeklik ve tembellik göstererek namaz kılmayan kimse, farz olduğunu inkâr etmediği sürece, Müslümanlık vasfını kaybetmez” demişler ancak büyük günaha girer namaz kılmayan fasık olur. Allah muhafaza etsin. Amin.

Hazreti Abdullah ibn-i Amr ibn As radıyallahu anh’dan rivayet edilmiştir: “Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz dan konuştu. Buyurdu ki:

‘Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı, kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir.’ 

(Müsned: 2/169, Darimi: 2/301, İbn-i Hibban: 1448)
Şu Ayet-i Kerimelerin mealini de dikkatle düşünmek gerek:

“Sizi cehenneme sokan nedir”

(Müddesir Suresi 42.)
“Suçlular der ki: «Biz namaz kılanlardan değildik.”

(Müddesir Suresi 43.)

“Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana dua edin, (isteyin) size karşılık ver(ip duanızı kabul ed)eyim. Çünkü bana ibadet/kulluk etmeye karşı kibirlenip (buna) tenezzül etmeyenler, aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir.’ “

(Mümin Suresi 60)
Cehennemin yakıcı azabını hafife almamak gerek.Cehennem azabı küçümsenecek bir şey değildir korkunç bir azaptır. Oysa ki insan namaz kılarak Allah’ın rızasına kavuşup ebedi hayatını en güzel şekilde cennette geçirebilir. Rabbimiz bize cennete şöyle müjdeliyor inşallah kazananlardan oluruz:
“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaat buyurdu… Orada ebedî olarak kalacaklar. Hem de adn cennetlerinde hoş meskenler var… Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür… İşte asıl büyük saadet de budur.”

(Tövbe, 9/72)

5. Namaz Kötülüklerden Alıkoyar

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep Namaz Kötülüklerden Alıkoyar

Ebedi ahiret hayatını düşünen bir mümin çılgın bir ateşte yanmaktan kendini korumalı günahlardan ve özellikle namazı terk etmekten kaçınmalıdır. Zaten namaza devam eden bir mümin Allah’ın izniyle diğer günahlardan da sakınmaya başlayacaktır.Böylece Allah’ın lütfuyla rahmetiyle ebedi saadeti inşaAllah kazanacaktır.

“(Resûlüm!) Kitab’dan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru/gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan/utanmazlıktan ve kötü sayılan şey(ler)den alıkoyar. Allah’ın zikri (namaz) elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

(Ankebut Suresi 45)

6. Benim Kalbim Temiz

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep Kalbim Temiz

Bazı insanlar benim kalbim temiz, çalışmakta ibadettir gibi bahaneler üretmektedirler. Evet helal rızık için çalışmak ibadettir ama eğer namaz kılar ibadetlerinizi yaparsanız! Namaza belki en az muhtaç olan insan Efendimiz aleyhissalatu vesselam aynı zaman da en çok namaz kılan ayakları şişene kadar namaz kılan bir insandı. Haşa İnsanların en mükemmeli, alemler O’nun aleyhissalatu vesselam hürmetine yaratılmış olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den daha mı temiz kalpliyiz? Bu şeytanın vesvesesi veyahut nefsin aldatmasından başka bir şey değildir. Demek ki kalbi temiz olan insan daha çok namaz kılar.

7. İlk Sorgu Namazdan!

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep namaz kulluk itaat

Rasulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor:

“Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb’i:

Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.”
(Tirmizî, Mevâkît 188; bk. Ebû Dâvûd, Salât 149; Nesâî, Salât 9; İbni Mâce, İkâmet 202)

Namaz sorgumuz Allah muhafaza eksik çıkarsa halimiz nice olur! Allah bizi ayrıntılı olarak hesaba çekecek olsa hesap veremeyiz sevgili kardeşlerim. Ölümü ve ahireti çok hatırlayalım inşaAllah.

8. Namaz Kılmayanın Amelleri Makbul Olmaz

Namaza Başlamak İçin 8 Sebep Ameli Boşa Çıkar

Namaz kılmayan insan örneğin farz oruç tutsa üzerinden farz olan orucun borcu düşer ama sevabından mahrum kalır. Allah korusun. Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar:

“İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider.”

(Buhârî, Mevâkît 15; Müslim, Mesacid: 35)

Değerli kardeşlerim bunları yazmak sizleri ümitsizliğe sevketmek için değildir. Aziz ve Kerim Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır:

“De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.’ “

(Zümer Suresi 53)

Rabbimiz isterse bütün günahları bağışlar bütün iş samimi bir tövbeye bakmaktadır. Bu hayata rızık kazanmak eğlenmek veya başka işler için değil Allah’a kulluk etmek için geldik. Hayat amacımız budur peki bu amaca ne akdar uygun yaşıyoruz. Bugün kendimize yeni bir sayfa açalım kılmadığımız namazlara tövbe edip inşallah bundan sonra namaz kılalım gayret edelim ve kaza borçlarımızı da ödemeye niyet ederek kazalarımıza da başlayalım. İnşaAllah Rabbim böylelikle affedecektir ve bizden razı olacaktır. Rabbim namaz kılanların namazını daim kılsın ve kabul etsin. Kılmayan kardeşlerimize de başlamayı nasip etsin. Dua eder dualarınızı bekleriz. Hazreti İbrahim’in aleyhisselam İbrahim Suresi 40. Ayette geçen şu duasına devam edelim inşaallah: “Ey Rabbim! Beni ve neslimden (gelenleri) de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur.” Allah’a emanet olunuz.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
2 Paylaşım

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
4
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
1
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

12 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Böyle faydalı bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

  2. Rabbim bu bilgilerin herkesin aklinda zihninde ve kalbinde olmasini nasip eylesin sizin gibi bir suru namaza tesvik amacli yazilar yazilirsa belkide milyonlarca insan namaza baslayip rabbinin huzuruna erip ahit bir saadete kavusacaktir. Ölümû ahiret hayatini ruhunda yasayan herkes hicbir zman darliga dusmeyecektir. Sizden ricam yazdiginiz bu yaziyi sadece kendi sitenizde degil her yere yaymak olacaktir. Keza bende bu yaziyi her yere yayip insanlatin faydalanmasini saglamak isterim. Esselamu Aleykum.?

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı