Mutlu Bir Evliliğin 7 Sırrı


0

“Yine O’nun âyetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.” (Rum 30:21)

Evlilik, sünneti yerine getirmeyi ve Rabb’lerinin rızasını kazanmayı gaye edinen kadınlar ve erkekler için kutsal bir bağ, dini bir vazifedir. Ancak, hayatın herhangi bir alanında başarı sağlayabilmenin yollarından birisi bir vizyon sahibi olmaktır. Bu yüzden, güzel bir evliliğe sahip olabilmek için çiftlerin bu güzel birlikteliği başarılı olması gereken bir proje gibi olduğu vizyonunu taşımaları gerekir. İslam’a göre, eşler arasındaki bu güzel bağın yeşerip büyüyebilmesi için her iki tarafın da eşit bir çaba göstermesi gerekmektedir.

Hepimizin kendimizi kıyasladığı birtakım ölçütleri vardır. Bazılarımız komşusunun veya arkadaşının onlar için değerli olan kimselere davranışlarından etkilenebilir ya da en yaygın şekliyle çoğumuz ailemizden ve akrabalarımızdan etkileniriz. Bazıları ise eşine olan tutumlarında televizyon programlarından ya da medyadan çok çabuk bir şekilde etkilenebilir. Ancak bu olaya Peygamberimiz (sav)’in ışığında baktığımız zaman mükemmel bir bakış açışıyla karşılaşırız. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizin en hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.” (Müslim, Birr 149)

Kadınların eşlerinden beklentileri

Güzel bir evliliğe sahip olabilmek için erkeğin eşine sağlaması gereken iki madde :

1- Sevgi

Sevgi bir gönül işidir. Gözümüzle göremediğimiz, elektrik, yer çekimi gibi görünmez olan bir şeydir ancak onlar gibi belli ölçü birimine sığdırılamaz. Fakat, elektrik ve yer çekimiyle ortak bir yönü vardır o da şu; üçünün de etkisini açıkça görebilirsiniz.

Kadının, sevgisini sözcükler yerine davranışlarıyla gösteren eşinden bu enerjiyi ve sevgiyi hissedebilmesi çok önemlidir. Kadının bu sevgiyi anlayabilmesi için de erkeğin eşinin kalbine kazınana dek sevgisini diliyle de zikretmesi gerekir.

2- Güven

Bir kadının eşinin yanında duygusal, fiziksel ve daha birçok manada güvenli hissetmesi gerekir. Bu da yalnızca erkeğin Nisa suresinde bahsedilen liderlik görevini üstlenmesiyle gerçekleşebilir:

“Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar.” (Nisa 4:34)

Allah korkusu olan bir koca için bu ayet salt bir üstünlük ve otorite anlayışından ziyade eşinin ihtiyaç duyduğu güvenli limanı oluşturmak için sorumluluk duygusunu uyandırır. Bu güvence, kapı açmak, nazik bir üslubla konuşmak ve ihtiyaçlarını gözetmek gibi basit ama büyük anlam taşıyan davranışlarla sergilenebilir. Böylece kadın eşinin yanında gerçek ve eksiksiz bir güven hisseder ancak bunun olabilmesi için eşini, davranışlarıyla çevresindeki insanların hayatına dokunabilen bir lider olarak görmesi gerekir. Bu durum sağladığında kadın herhangi bir zorlama olmaksızın kendiliğinden eşini bir lider olarak görmeye başlar. 

 Başka bir ayette Allah, kadın ve erkekten bahsederken onları birbirinin örtüsü olarak zikretmiştir: 

“Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.” (Bakara 2:187)

Günlük yaşantımızda, örtünün birçok işlevi olduğunu görürüz. Yalnızca ısınmak veya güzel görünmek için örtünmeyiz bazen de yara, yanık izi, doğum lekesi gibi vücudumuzdaki bazı kusurları başkasından saklamak için örtünürüz. 

Kadının ve erkeğin de birbirlerine karşı buna benzer bir görevi vardır. Eğer eşlerden birinin manevi bir kusuru veya karakterinde bir eksiklik varsa diğeri bu noksanlıkları gün yüzüne çıkarmamalı aksine örtmelidir. Eşlerin her ikisi de birbirlerinin kusurunu, zayıflığını gizlemeli ve diğer yarılarını korumalıdır. Allah, inananlara yalnızca birbirleriyle alay edip birbirlerini küçük düşürmemeyi değil aynı zamanda birbirinin onurunu korumayı da emretmiştir.

Erkeklerin eşlerinden beklentileri

Güzel bir evlilik hayatı için kadının sağlaması gerekenler:

1- Sevgi

Yukarıda söylenin haricinde, Peygamberimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evleniniz…” 

Bir eşin karakterinin olmazsa olmazları arasında nezaket, sevgi dolu olmak ve merhamet duygusu vardır. Eğer Peygamber (sav)’in bu tavsiyesine uyarlarsa, karşılarına çıkan tüm zorluklara rağmen eşler birbirlerine karşı gösterdikleri sevgi ve nezaket sayesinde mutlu bir evlilik hayatı sürebilir. 

2- Saygı

“İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır.” (Nisa 4:34)

Hepimiz cennete girmek isteriz ancak bazen çok büyük işlerle meşgul olmamıza rağmen bu işler bizleri cennetin en güzel yerlerine ulaştırmayabilir. Aslında, bir kadının eşine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi onu cennete ulaştırabilir ancak biz genelde buna daha az önem atfederiz. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:

“Kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasına itaat ederse ona: ‘Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir’ denilir.” (Ahmed bin Hanbel 1/191)

Peygamberimiz (sav) en kısa şekliyle bir kadının cennete nasıl dilediği kapıdan girebileceğini ortaya koyuyor. Yalnızca gerçekten aklını kullanan bir Müslüman kadın bu teklifi gerektiği gibi değerlendirebilir ve bu uğurda mücadele edebilir. Bu erkekleri bile kıskandıran bir imkandır. Yalnızca aklı başında olmayan bir kadın ‘Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir.’ gibi paha biçilemez bir sözü başka bir şeyle değişebilir. 

Ebu Hureyre (ra)’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (sav)’e ‘Hangi kadın daha hayırlıdır ?’ diye sorulmuştu. O da şöyle cevap verdi : “Kocası baktığında onu sevindiren; bir şey istediğinde onu yerine getiren; kocası evde bulunmadığı zaman hem kendini hem de onun malını koruyan kadın.” (Nesâî, Nikâh 14)

Peygamber Efendimi (sav) hayırlı bir kadında bulunması gereken üç özelliği saymıştır:

(i) Erkek ona baktığında onun dine bağlılığından, davranışlarından ve görüntüsünden mutluluk duyar. 

(ii) Erkek evden uzakta olduğunda onun namusunu ve malını muhafaza eder.

(iii) Günah olanlar haricinde ondan bir şey yapmasını istediği takdirde itaat eder. 

Çiftlerin evliliklerini yürütebilmeleri için üç temel ilke :

1- Allah'ın rızasını gözetmeye çalışın

Birlikte içinizde Allah’ın sevgisini yeşertecek işlerde bulunun. Dine duyulan derin alaka ve Rabbine bağlılığı sayesinde Müslüman bir aile yalnızca pratikte İslam’ı uygulamakla kalmaz aynı zamanda ona karşı sevgi duyar.

2- Size sevgisini göstermesi konusunda eşinize yardımcı olun

Herkesin kendine has bir sevgi dili vardır ancak bunu her zaman karşınızdaki insan anlayamayabilir. Eşlerden birisinin diğeriyle sağlıklı bir iletişim kurması ve aralarındaki sevgi dilini geliştirmesi önemlidir. Eşlerin çocuklarının önünde birbirlerine duydukları sevgiyi ve merhameti göstermesi de çok önemlidir. Böylece çocuklar büyüdüklerinde ‘Ben de sevgi dolu, nazik ve ilgili bir eş olmak istiyorum’ diyebilirler.

3- Pozitif olma konusunda her zaman birbirinize destek olun

Evliliklerin çoğu sıkıntılı dönemlerden geçer ve erkek stresle karşı karşıya kalırken kadın da derin bir endişe hissedebilir. Bu durum özellikle evliliğin ilk dönemlerinde görülür. Bir eşin sahip olması gereken temel özeliklerin birisi de destek olmaktır. Ancak kadın veya erkek olsun, negatif insanlar genelde destekleyici olamaz. Bu yüzden kadın da erkek de evliliğin başından itibaren pozitif bir tutum sergilemelidir. 

Son olarak : hayırlı evlatlar yetiştirebilmek. Eğer çiftler yukarıda bahsedilen niteliklere sahip olurlarsa muhtemelen iyi birer anne baba da olabilirler. Çocuklarına Allah sevgisi aşılayabilen ve bir diğer ebeveynine nasıl saygı ve sevgi göstermeleri gerektiğini öğretebilen ebeveynler olurlar.

Evliliklerimize değer verelim, onlara büyük bir ilgi gösterelim. Yukarıdaki maddeleri yerine getirmek için bazen fedakarlık yapmamız gerekebilir ancak bunun meyvelerini bu dünyada ve öbür dünyada göreceğiz inşallah. Sonuç olarak güzel bir evliliğe sahip olabilmek peşinde koştuğumuz diğer önemsiz şeylere nazaran çok daha önemli ve uzun ömürlüdür.  

Kaynaklar

Dr Haitham al-Haddad’ın kursundan notlar ile hazırlanmıştır. islam21c.com’dan çevrilmiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. BU PROBLEMLİ BİR KONU GÜZEL YAZMIŞSIN FAKAT SAYICA ÇOK FAZLA OLAN KİŞİLER ALLAH İÇİN EVLENMİYOR GALİBA BOŞANMALARIN ASIL NEDENLERİNDEN BİRİ, GALİBA ETRAFIMIZDA BOŞANANLARI GÖRÜNCE BİZDE KORKUYORUZ EVLENMEYE.

    1. Kardeşim, bu konuda gördüklerine ve duyduklarına çok takılma . Bir mümin en başa Allahın rızasını ve peygamberimizin sünnetini koyarsa, o bağı Allah’ın izniyle kimse çözemez. Ara sıra tatsizliklar olur o da evliliğin tuzu biberidir, azıcık karşılıklı sabretmeyi bilmeli insan. Allaha emanet olun kardeşim