Müslümanın Sağlıklı ve Fit Olması İçin Sebepleri


0

Hayırlı bir ümmet olmakla emrolunan Müslümanlar sadece itikatta ve ahlâkta güzel olmanın yanı sıra maddi olarak ta güzel görünmelidirler. Sağlıksız ve pejmürde bir müslüman çevresine iyi bir örnek olamayacağı gibi tam tersine olumsuz bir etkiye de sebep olabilir. Müddessir 4’te elbisesini temiz tutmakla emrolunan Efendimiz (s.a.v.) bile bu konudan muaf tutulmamıştır. Ayeti, ruhumuzun elbisesi olan fiziksel beden olarak algılarsak bu bedeni her bakımdan sağlıklı,zinde ve fit tutmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır.Mearic 32’de ise mü’minler kastedilerek onların emanetleri ve ahitlerini gözettiği belirtilmektedir. Bu beden de bize Rabbimizin bir emaneti olduğuna göre ona iyi davranmalı ve sağlıklı, fit görünmesini sağlamalıyız. Bu konuyu ayetler ve hadis-i şerifler ışığında ele alarak bir İslami bir şuur oluşturulması hedeflenmektedir.

1.Allah İsraf Edenleri Sevmez

“Ey Ademoğulları! Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz!Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”(A’raf,31)

Yukarıdaki ayette belirtildiği üzere israf Allah’ın sevmediği bir huy olduğundan haramdır. Fazla yemek te bir çeşit israf olduğundan ve emanet olan vücudunuza birçok zararları olduğundan bu konuda mü’min uyanık olmalı, şuurlu olmalı ve sünnet-i seniyyeye uygun hareket etmelidir.

israf

2.İkaz Edici ve Çok Önemli Diğer Bir Ayet

“Şüphesiz ki, Allah iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkâr edenler ise dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.”(Muhammed,12)

cehennem

3.Efendimiz'in(s.a.v.) İkaz ve Müjdesi

“Sizin Allah’a en sevimli olanınız az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.”İmam Suyuti,Camiu’s Sağir Tercümesi,Hadis No:221
fit islam

4.Rasulullah'ın (s.a.v.) Ciddi Uyarısı

“Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum:

  • Şişmanlık
  • Uykuya düşkünlük
  • Tembellik
  • İman zayıflığı”

İmam Suyuti,Camiu’s Sağir Tercümesi,Hadis No:295

5.Rasulullah'tan (s.a.v.) Tavsiyeler

  • Mide hastalıkların evidir. Perhiz ise tedavi ve ilaçların başıdır. Her vücuda alışık olduğu şeyleri veriniz. İmam Kurtubi, Esmâü’l Hüsna Şerhi
  • Ademoğlu mideden daha şerli bir kap doldurmaz Ademoğlu’na belini doğrultacak birkaç lokmacık yeterlidir.Ancak ille de -mideyi dolduracaksa- bari onu üçe ayırsın: üçte birini yemeğe, üçte birini suya, içte birini de nefesine. İbn-i Mâce,Yiyecekler 50/3349; Tirmizi, Zühd 47/2381
  • Akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Hz. Enes (r.a.) rivayeti, Tirmizi, Yiyecekler 46/1857

Kur’an Meali olarak E.Hamdi Yazır Meali’nden istifade edilmiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Elhamdulillah. Bu yazıyla karşılaşıp bana tekrar bunları hatırlattığınız için Allah razı olsun.