Müslüman Gençliği Kuşatan Elfaz-ı Küfür Tehlikesi


0

müzik-haram-şirk-şarkı sözü
Amentü esasları dediğimiz imanın şartlarından ilki Allah’ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanmaktır. Allah’ın zatına ait sıfatlarından biri olan “Vahdaniyet” yani Allah’ın tek olması ve benzeri olmaması ve Muhalefetün Li’l Havadis yani sonradan yaratılanlara benzememesi de amentünün ilk şartını destekler niteliktedir. Yüce dinimiz İslam ve itikatta mezhebimiz Ehl-i Sünnet Vel Cemaat de Allah’ u Teala ve Tekaddes Hazretlerini her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder. Allah’a ve resulune iman ettiğini yani müslüman olduğunu söyleyen hiçbir mümin Allah’a (haşa) noksanlık ve acizlik isnat edemez. Kasıtlı bir biçimde bu isnat, ima ve iftirada bulunan mümin küfre girer ve Allah muhafaza kafir olur.

Kalbinde iman nuru taşıyan hiç bir mümin kardeşimizin bunu bile isteye yapmayacağından eminiz.

Peki ya bilmeden, istemeden, önemsemeden, dikkat etmeden, ağzımızdan bir çırpıda dökülüveren o kelime ve cümlelerin  bizleri iman dairesinden çıkartıp mürted yapabileceğini hiç düşündük mü?

“Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur.” [Deylemi] Hadis-i  Şerif

Bu yazımızda kulluk bilincini, yaratılış ve sınav gayesini unutmuş bir takım bestecilerin, kendileriyle birlikte birçok müslüman kardeşimizin de imanını tehlikeye sokan belki de imandan çıkartan kelime-i küfür, şirk ve isyanlarla dolu o sözde eserlerindeki tehlikelere dikkat çekmek istiyoruz.

Birçok genç kardeşimizin belki de en acılı, hayatının en çıkmaza girdiğini zannettiği zamanlarında bağıra bağıra, haykıra haykıra söyledikleri şirk, isyan, gaflet, dalalet, sapıklık ve küfür dolu o besteleri sizler için araştırıp derledik.

Yazımızdan sonra, bir “nefse hizmet eylemi” olan müzik dinlemeyi bir kez daha gözden geçireceğinizden eminiz.

Unutmayalım! Küfre rıza küfürdür,
Ve unutmayalım;

“Allahü teâlâ, şirki (her çeşit küfrü) asla affetmez ve şirkten başka olan (büyük küçük bütün)  günahları dilerse affeder.” (Nisa 48) sevgili  kardeşlerimiz.

Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanan, teslim olmuş -zira müslim teslim olmuş demektir- tevekkül etmiş bir müslümanda kesinlikle bulunmaması gereken  umutsuzluk, kahır ve isyan dolu hallerin dile getirildiği bir tarz olan “arabesk” ve çoğunlukla şehvet, nefsani arzu ve istekler, tutkular ve meşru olmayan ilişkilere konu olan ve alkış tutan “pop” müzikte imanımız ve son nefesimiz açısından son  derece ciddi tehlikeler mevcuttur.

İşte “Bir müslüman bu kötülüğü kendine neden yapar? ” dedirten bazı elfaz-ı küfür örnekleri..

“Seni Sevmek İbadetim” : İbadet; Allah’ın istediği ve razı olduğu, yüce kitabında ve resulü aracılığıyla bildirdiği şekilde olur. Allah’ın yarattığı aciz bir  kulu yüce yaratıcıya ibadet edercesine sevmek ibadet değil olsa olsa şirk olur.
Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen’den yardım dileriz. (Fatiha 5)

“Dertlerin Kalkınca Şaha Bir Sitem Yolla Allah’a” : Tüm yaratılanlar Rablerine  sitem ve isyan etmekle değil, ibadet ve kulluk etmekle mükelleftir. Zira dünya sıkıntıları ve dertleri imtihan gayesine hizmet eder. Biz kullara düşen ise yaratıcımıza sitem etmek değil sabretmektir. “Muhakkak ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz.Sabredenleri müjdele.” (Bakara 155)

“Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun!” : Kader, ezeli ilmiyle yaratıcımızın geçmiş gelecek  herşeyi biliyor olmasıdır.
Haberiniz olsun ki, Biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır. (Kamer 49) Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Lehv- i mahfuzda) bulunmasın. (Neml 75)

“Kader Utansın” “Kahpe Kader” : Kadere küfreden bana küfretmiştir. (Hadis-i Kudsi)

“Sevdim Seni Rabbim Kadar” : Sevgiye, saygıya, yüceltilmeye layık olan ancak “Alemlerin Rabbi olan Allah (C.C)” dur.
“İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onları, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı.” (Bakara 165)

“Sen Gördüğüm En Son İlahsın” : Durumun vahametini en iyi şu yüce ayet açıklıyor sanırım, “Şu bizim kavmimiz, Allah’tan başka ilâh edindiler. Onların ilâh olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya! Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? (Kehf 15);

“Tapılacak Kadınsın Sen!”  “Bir Tanrıya Taptım Bir Sana Taptım!” : Allah’ı bırakıp da göklerden ve yerden kendilerine verecek hiçbir rızka sahip olmayan ve olma ihtimali bulunmayan şeylere tapıyorlar. (Nahl 73)

“Yukarda Allah Var Korkmaz Mısın!” : Allah Azze Ve Celle Hazretleri zamandan ve mekandan münezzehtir.
Doğu da Allah’ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (zatı) oradadır. Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir.(Bakara 115) Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.(Nisa 126)

“Of Güzel Allah’ım İçimi Isıtan Adam Sanki Senin Aynandı” : De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yüz çevirirlerse deyin ki: “Şahit olun biz Müslümanlarız” (Ali İmran 64)

“Sensiz Ölürüm Cennette” : Cennette ölüm yoktur, cennet kusursuz ve sonsuz bir yaşamdır.
“İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar.” (Bakara 82)

“Sensiz Cennet Bile Sürgün Sayılır” , “Ben Sensiz Cennette Yaşamaktansa Senle Cehennemde Yanmak İsterim” : diyen arkadaşları Mekteb-i Suffa ekibi olarak bir de, babanın evlada, evladın babaya fayda vermeyeceği ahiret günü görmek isteriz doğrusu. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah’ın affına güvendirerek aldatmasın. (Lokman 33)

“Cenneti Değişmem Saçının Teline” : “O gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar..” (Şuara 88)
Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için) oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini, koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. (Mearic 11-14)

“Kuranıma Kitabıma Küstüm” : Görmüyor musun, o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar, aralarında hüküm vermek için Allah’ın kitabına davet olunuyorlar da, sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. (Ali İmran 23)

“Yıkılsın Minareler Açılsın Meyhaneler” : Mekteb-i Suffa  ekibi olarak bu sözleri bir Müslümanın söylemeyeceğine inanmak istiyoruz.

Hadi Keyfine Bak İnan Bana Aldırma Öbür Dünyaya :  Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? (Müminun 115)

Bir Daha Mı Gelicez Dünyaya :Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. (Ankebut 64)

“Ne Zaman Bitecek Tanrım Bu Azap”, “Tanrım Beni Baştan Yarat”,  “İçerim Ben Bu Akşam”,  “İçelim Arkadaş Hiç Umudum Yok”, “Bu Evrende Bir Tozsun Haydi Gel İçelim” ve daha niceleri ..

Yüce yaratıcımız ömür sermayemizi, şu telafisiz saatlerimizi, şu kıymetli dakikalarımızı bizlere malayani uğraşlarla zayi etmek için değil; yüce rızayı ve imanı kazanmak, korumak ve kurtarmak için “El-Latif” ismi şerifiyle lutfetmiştir.

“Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?” (Fatır 37)

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (Sallallahi Aleyhi Ve Sellem) Efendimizin de belirttiği gibi, imanımızın muhafazasının elde bir kor tutmak kadar zor olduğu ahir zamanda, müslümanın en büyük derdi imanının selameti olmalıdır. Müslüman iman selametine zarar veren her türlü dünyevi ve nefsani meyillerden kaçınmalıdır. Zira hiçbir dost ve yardımcının bulunmayacağı, ağzımızdan çıkan ve kulağımıza giren her bir kelimenin dahi ince ince hesabının sorulacağı o gün, tüm uzuvlarımız lehimize veya aleyhimize şahitlik edeceklerdir. Bu bağlamda özellikle  elfaz-ı küfür, şirk ve isyan içeren müzik, ruhumuzun gıdası değil ruhumuzun belasıdır sevgili kardeşlerimiz ..

“İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı/dirençli davranıp müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır.” (Tirmizî, Fiten 73, Ebu Davud, Melahim 17)

Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi (veya boş söz) satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azab vardır. (Lokman 6)

İstemeden girdiğimiz şirk, isyan ve  tüm elfaz- ı küfürlerin affı, bundan sonra girecek olduklarımızın muhafazası için Resulallah’ın  (Sallallahi Aleyhi Ve Sellem)  günde üç defa okunmasını tavsiye ettiği dua:

“Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu”
“Ya Rabbi sana  bir şeyi ortak koşmaktan sana sığınıyorum. Bilmeden böyle bir şey olduysa da senden af istiyorum.”

Allah Azze ve Celle tüm Müslümanları büyük küçük tüm şirk, isyan ve küfürlerden muhafaza buyursun.

Fi Emanillah


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
2
BAŞARILI

10 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Bu güzel ve önemli içerik o çirkin görselin altında kalmış. Yazının etkisini güçlendirmek istediniz muhtemelen ama bence ters etki yapmış. Facebook sayfa akışında birden bu resmi görünce nasıl hızlıca geçeceğimi şaşırdım. Daha sonra tekrar karşıma çıkınca siteye girip fikrimi iletmek istedim. Güzel görseller çok daha etkili ve ilgi çekici olacaktır. Yine de karar sizin tabi.
  Selamlar

  1. Bende Özlem arkadasima katiliyorum. Bugun ilk gördüm ve sirf o görüntü tiklamaya devam etmeme sebep oldu.

   Sonra ne hikmet ise geri döndüm ve okudum.

  2. olay el fazl-ı küfür kötü bir olay olduğu için okyulmuş bir fotoğraf el fazlı küfür yani metindede geçmiş olduğu gibi o kelimeler biz gençleri içine çekiyor ve hayatımızda onlara daha çok bağlı kalıyoruz bunu simgelemek için yazılmış biraz olsun bardağın dolu tarafından bakamaz mısınız ki anlayamıyorum biraz kafa yorun ve düşünün” hakikat her dağim saklanır onu bulucak olan düşünüp doğru yolu seçendir.”UĞUR ARSLAN

 2. Çok dogru.. Zaten kulagimizi da Allah yolunda kullanmalıyiz. Yani onu hatirlatacak seyler dinlemeliyiz. Yoksa onlar dahi hesap soracak bize..

 3. Bazı sufilerin söylemlerinde farklı değil bunlar.
  Hatta daha hafif.
  Asıl tehlike onlar. Bunları dillendirilenlerin ne olduğı belli en azından.

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı