İslam, Kur’an ve Sünnet, Tefekkür

Makrodan Mikroya Düzen 13 Madde de İlahi Oran ‘Altın Oran’

Bugün inşaALLAH sizlerle birlikte daha önce ki  (Kabe’nin Bilinmeyen 9 Sırrı) adlı yazımızda ele aldığımız  muhteşem ötesi Rabbimizin yaratılış sanatlarından biri olan Altın Oran bir başka deyişle “İlahi Oran’ı” ele alacağız biizniALLAH. Bu yazıda, bir kez daha ne kadar büyük bir Rabb’e secde ettiğimizi,kulluk ettiğimizi,iman ettiğimizi anlayacağız inşaALLAH. Hadi başlayalım 🙂 Bismillah…

Altın Oran (İlahi Oran) Nedir?

Altın oran matematikte ki sabit bir sayıdır. Phi olarak tanımlanan bu işaret ” Φ ” Altın Oranı ifade eder. 1,6180339… sayıları ile başlayarak sonsuza dek uzayan tümünü sayması imkansız bir sayı dizisi 1’den sonra gelmektedir.

Matematiğin ve Sayıların Temelinde, Geometrinin Merkezinde, Fizikte, Bitkilerin ve İnsanların tasarımında bu sayı başroldedir. Dünyanın en ünlü bilimadamları ve dahileri bu sayıya tutu dolu bir hayranlık beslemektedirler. Bu sayının binlerce yıllık geçmişe uzanan Mekke, Kabe ve Kuran ile iç içe olduğunu kim bilebilirdi? Mucizelerin ortaya çıktığı çağdayız!

Altın Oran Sayısını Kim Keşfetti?

Tam olarak bilinmese de ilk örnekleri mısır piramitlerinin inşaa oranlarında görülüyor. Ancak mısırlılar koordinatlarını altın orana göre ayarlayamamışlar. Onun hem inşaasını hem dünya üzerinde ki konumunu altın orana göre inşaa etmek; Hz Adem ve Hz İbrahim’e nasip olmuştur.

Altın Oran’ın ilk bilimsel tanımlaması Arap Müslüman Bilimadamlarından eğitim alan ve Avrupa’ya modern sayıları öğreten Fibonacci tarafından ilk kez yapılmıştır.

1+1+2+3+5+8+13+21+34+55+89+……

” Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” 

(Kamer 49)

1- Mucizeler Serisi

Hac ve tavaf; dairenin noktayı sarışı… Tüm evren, tüm moleküller, tüm gezegenler, bir çember üzerinde dönmekte ve O’nun ilahi sembolünün izi üstünde yürümektedirler. Buna insan da tanıklık etmiştir.

Say ibadetinin su arayan Hz Hacer validemizin koşuşunu taklitten ibaret olduğu öğretilmiştir bu güne dek. Hiç bir İslam alimi, bu ibadetin hikmetine dair mantıklı ve farklı bir açıklama getirememiştir. Umre’ye gittiğimde bu ibadetin hikmetini öğrenmeyi çok murad etmiştim.

Hacer’ul Esved taşı başlangıç noktasıdır. Buradan başlayarak 7 kez Kabe etrafında dönerek aynı yere gelir ve sonra bastığın yere bir daha basmama ve birbirinin yoluna çıkmama, birbirini çiğnememe kuralına uyarak say ibadetini 4 gidiş 3 geliş şeklinde yaparsak ortaya gökten bakıldığında Arapça ALLAH lafzı çıkmaktadır. İslam dininde hiç bir şey manasız ve hikmetsiz değildir.

2- Geometri ve Altın Oran

Tüm eşkenar temel geometrik şekiller bir çemberin içine kenarları temas edecek şekilde yerleştirildiğinde altın oran bağıntısı ile karşılaşırız. Her şeyi en basitinden en karmaşığa doğru yaratan Yüce Allah; ilim ve kudret eliyle şekilleri çepeçevre sararak yaratmaya başlamıştır. Ve bu ölçünün en temel iki kuralı simetri ve altın oran geometrinin içine inşa edilmiştir.

Aşağıda ki şekilleri incelediğimizde her matematiksel geometrik şeklin altın oran bağıntısı içerdiğini ilahi imzanın onları kuşşattığını görürüz.

3- Dünya ve Ay'ın Tasarımında Altın Oran

Dünya ve ay birleştiğinde aynı anda 3 altın oran ortaya çıkmaktadır. Bu çok özel üçgene matematikte Altın Oran üçgeni adı verilmektedir. İnsan Yüzünü, Kuran’ı ve yıldızları yaratan güç aynı güçtür.

4- Bitkilerde Altın Oran - Filotaksi

Şimdi dünyaya göz atalım; kapladığı alan açısından dünyada ki canlılığın tamamına yakınını bitkiler oluşturur ve yer yüzünün ilk ortaya çıkan canlılarıdır. Bitkilerin yaprakları filotaksi adı verilen altın oran sistemine göre dallara dizilir.

5- Kabe'nin Orijinalindeki En ve Boy Oranı Altın Oranı Verir

Peygamber (s.a.v) hadisinde gerçek ölçüsünü şöyle buyuruyor

 “Kabe’nin en uzun kenarı “32 zira idi, en kısa kenarı da 20 ziradır

Yani 32/20=1,6 Altın oranı ifade eden 1,618 in muhteşem ifadesi.

6- Kutsal Sandık ve Altın Oran

Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçukk,eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. İçini de dışını da saf altınla kapla.      (Mısırdan Çıkış 25-10)

2,5(arşın)/1.5 (arşın)=1,6

7- Surelerde ki Altın Oran

Altın oranı mistik bir perspektifle halktan bir insan açısından incelersek;

 • Rakamları sonsuzdur bu yönü güçlü şekilde sonsuz güce sahip Yaratıcıyı vurgular.
 • Sonsuz rakamları saymak insan için imkansızdır.
 • En güzel nimetlere vurulmuş bir mühürdür.
 • Estetik güzellik verir ve bu Allah’ın lütfu merhametidir.

 Kuran 16.18 ayeti ne diyor bakalım;

16:18 “Saymaya kalksanız “onu” hesaplayamazsınız; Allah’ın nimetini. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

 • Saymaktan (sayılardan), 16:18 le verilen işaretin ardından sayılamaz olmaktan, en güzel nimetlerden ve merhametten bahsederek altın oranın gayesi ve ilahi bir merhamet mührü olduğunu ayet çok latif bir dille anlatmıştır.

8- Kabe ve Altın Oran

Dünyanın Altın Oran Merkezi.

Dünyanın dönüş noktaları olan kutup noktaları arasındaki mesafenin tam altın oran noktasını aldığımızda bu nokta Mekke şehrinde ki kutsal bölge dairesine düşmektedir.

Tüm insanlığın ortak kabulü olan koordinat haritasının sonu ve gün değişim çizgisi olarak kabul edilen çizgiye olan uzaklığın altın oran noktasını alırsak şaşırtıcı şekilde 2. kez Mekke şehri altın oran noktasına sahip olacaktır. Dünyada 5000’den fazla şehir varken; pozitif Altın Oran noktasının Allah’ın evini yerleştirdiği ve yasak bölge ilan ettiği MEKKE şehri olması tesadüf mü? 

“O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ” 

Rahman-45 |

9- Kur'an-ı Kerimin Altın Oranı

Ayetlerin Altın Oran dizilimi ALLAH C.C ismine denk gelmektedir. 

SUBHANALLAH YA RAB SUBHANALLAH !

10- İnsan Vücudu Ve Altın Oran

Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcılar, araştırmalarını yaparken ya da ürünlerini ortaya koyarlarken orantıları altın orana göre belirlenmiş insan bedenini ölçü olarak alırlar. Leonardo da Vinci ve Corbusier tasarımlarını yaparken altın orana göre belirlenmiş insan vücudunu ölçü almışlardır. Günümüz mimarlarının en önemli başvuru kitaplarından biri olan Neufert’te de altın orana göre belirlenmiş insan vücudu temel alınmaktadır.

11- Kainat ve Altın Oran

Evrende, yapısında altın oran barındıran birçok spiral galaksi bulunur.

“16. Yüzyılda altın oran için “hazine” ifadesini kullanan Kepler, beş düzgün cisim arasındaki geometrik dönüşümlere çok önem vermiş ve gezegenlerin yörüngeleri ile bu cisimleri çevreleyen küreler arasında bir bağlantı kurmaya çalışmıştır. Kepler, düzgün çok yüzlüleri iç içe geçmiş şekilde gösteren ve bu düzen ile Güneş Sistemi arasındaki bağlantıyı araştıran şemalar geliştirmiştir.ˮ(J. A. West & J. G. Toonder, The Case for Astrology, Penguin Books, 1970)

12- DNA'da Altın Oran

Canlıların tüm fiziksel özelliklerinin depolandığı molekül de altın orana dayandırılmış bir formda yaratılmıştır. yaşam için program olan DNA molekülü altın orana dayanmıştır. DNA düşey doğrultuda iç içe açılmış iki sarmaldan oluşur. Bu sarmallarda her birinin bütün yuvarlağı içindeki uzunluk 34 angström genişliği 21 angström’dür. (1 angström; santimetrenin yüz milyonda biridir) 21 ve 34 art arda gelen iki Fibonacci sayısıdır.

13- Mona Lisa ve Altın Oran

Leonardo da Vinci: Bilindiği gibi Leonardo da Vinci Rönesans devri ünlü ressamlarındandır. Şimdi bu ünlü ressamın çizmiş olduğu tabloları inceleyelim.

Mona Lisa: Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir.

Aziz Jerome: Yine tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir.

Cool Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci gibi ünlü bir ressamdır ve resimlerinde bu oranı kullanmıştır.

Ve Dahası….

Sonuç

Kardeşlerim, bu ifade edilen kanıtlardan her birisini ayrı ayrı inceleyin. Hiç birinin tesadüfen olmayacak kadar hikmetli ve anlamlı bir yönü olduğunu, sadece Yaratıcı’nın önceden bilmesi, toplumları ve dillerini yönlendirmesi yoluyla gerçekleştirebileceği kadar gerçekleşmesinin ilahi güç istediğini göreceksiniz.

Belki bazılarını bilgi yetersizliği yada acele nedeniyle iyi anlamamış ve zayıf bulmuş olabilirsiniz. Ama bir mahkemede bile 1. ve 2. dereceden güçlü delillerle, işaret ve izlenimleri oluşturan deliller birbirini destekler, güçlendirir. Birinin zayıf görülmesi tamamını yıkamaz. Sadece tek biri dahi imkansız derecesinde bir mucize olsa; tek başına Allah’ın varlığına ve Kuran’ın hak oluşuna delil teşkil eder.

“Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner. “

Mülk 3-4 |

Dua ile kalın. ALLAH’a emanet olun.

Durun Durun daha bitmedi 🙂 Konu ile ilgili videoyu da şiddetle izlemenizi öneririm. İyi seyirler.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

6 yorum var.

 1. 1
 2. 2
  • 3

   Aleyküm selam hanım kardeşim. Dikkatimizden kaçmış,ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz.

 3. 4
  • 5

   Aleykum selam. Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Pi ve Phi sayıları birbirinden farklı iki sayıdır. “Pi” sayısı 3.14 iken, “Phi” sayısı 1.618’dir. Selametle.

 4. 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>