KÜTÜPHANEMİZ: Tefsir Kaynaklarımız


0

Tefsir: Kur’anımızı anlamadaki kaynağımız.Kur’an muhakkak ki beyandır yani açıktır. Ancak Kur’an belli bir seviyededir. Ayetlerde de geçtiği gibi Yüce bir kitaptır. Bu nedenle kimsenin seviyesine inmez. Kur’an’ı anlamak isteyen birinin, onun seviyesine çıkması gerekir. Bu da belli bir ilim gerektirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur’an ile ilk muhatap olan kişidir. Ayetler önce O’na verilmiştir. Ayetleri tefsir etme hakkı da O’nundur. Bu açıdan biz Kur’an’ı anlama yolunda Peygamberimizin açıklamalarına muhtacız. Bunlar da hadislerdir. Günümüze kadar pek çok âlim tefsir üzerine çalışmıştır. Bu alan belli bir yetkinlik ister. Her şeyden önce Allah’ın kişiyi bu iş için seçmiş olması gerekir. Ardından içtihat yapabilme kabiliyeti, sağlam dil bilgisi, ilim seviyesi gibi pek çok gereklilik vardır.

İki çeşit tefsir vardır: 

Rivayet: Ayeti Kur’an ve Sünnet açısından açıklama.

Dirayet: Ayeti dil açısından inceleme, açıklama ve farklı yönlerini irdeleme.

1. Şifa Tefsiri

Yazarı: Mahmut Topbaş

8 Cilt

Yeni başlayanlar için uygun ve sade bir dili var. Ayeti önce ayet sonra hadis ile açıklıyor.

2. Hak Dini Kur'an Dili

Yazarı: Elmalılı Hamdi Yazır

8 Cilt

Sade bir dili ve çok yönlü bakış açısı var. Farklı ispatlar ve kıyaslar içeriyor. Kur’anı Kur’an ile açıklama var.

3. Tefsirü'l Münir

Yazarı: Kapsamlı bir grup

15 Cilt

Her ciltte 2 cüz yer alıyor. Konu başlıklarına göre sıralanmış. Alınan hadislerin ayrıntıları verilmiş. Fıkhi hükümleri de açıklanmış. Hem rivayet hem dirayet tefsiri.

4. Celaleyn Tefsiri

Yazarı: Celaleddin el-Mahalli ve Celaleddin es-Suyuti

5 Cilt

Muhtasar, kısa ve net, özel bir tefsir. Ağır bir dili yok. Daha çok dirayete giriyor. Fatiha Suresinden Kehf Suresine kadar Celaleddin el-Mahalli yazıyor, gerisini İmam Suyuti tamamlıyor. 

5. Safvetüt Tefasir

Yazarı: İmam Sabuni

7 Cilt

Birçok tefsirin (Taberi, Keşşaf, Kurtubi, Celaleyn, İbn Kesir…) özünü alarak öz oluşturmak için hazırlanmış. Akıcı ve anlaşılır. Ayetlerin birbiriyle münasebeti ve edebi sanatlar içeriyor.

6. Fi-Zilalil Kuran

Yazarı: Seyyid Kutup

10/12/16 Cilt (basıma göre değişiyor)

Seyyid Kutub’un Kur’an’ı okurken kenara aldığı notlar, müfessir değil ama farklı bakış açısı sunuyor. Dava kitabı gibi ama tefsir çerçevesine girecek bir eser.

7. Kurana Bakışlar

Yazarı: Zeynep Gazali

Tek Cilt

Zeynep Gazali’nin Kur’an’ı okurken aldığı notlar. Genelde İbn Kesir tefsirinden faydalanıyor.

Allah gönüllerimizi Kur’an’a açsın ve bize anlama, idrak etme, hissetme kapasitesi, kabiliyeti versin. Bunun için çok dua etmemiz lazım!

Rabbim ilmimi arttır.- Ta Ha Suresi, 114. Ayet

Rabbim faydasız ilimden sana sığınırım. Tirmizi, 5/519


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir