Akaid ve Fıkh, İslam, Liste

Kur’an’daki 6 Surenin Fazileti

Sure; Kur’an’da ayetlerden meydana gelen 114 bölümden her biridir. Bugünkü Mushaflarda ilk sure Fatiha ve son sure ise Nas’dır. Bu kadar ayrıntılarla oluşmuş surelerin, faziletleri de bir o kadar güzeldir. Gelin hep birlikte bunları inceleyelim..

1. Fatiha Suresi

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular: Fatiha Suresi her derdin devasıdır. (Kenzu’l-Ummal, 1:559; Dârimî, Fezailu’l-Kurân, 12) 

Bir ölünün ardından 1 Fatiha 11 İhlas okuyup öncelikle Peygamber Efendimizin mübarek ruhlarına, peygamberlere, ashabı kirama, evliyaya ve ölen kişinin ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Hem ölüye hem okuyana hayır getirir. 

 “Sana Kur’andaki en büyük sureyi öğreteyim mi? Bu Seb’ul-Mesani, namazda tekrar edilen yedi ayettir ve bana verilen eşsiz bir suredir.” (Buhari, Fezailu’l-Kur’an, 9) 

2. Yasin Suresi

Müslümanlar tarafından çok okunan bir sûredir. Diğer surelere göre daha fazla rağbet görmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21)

3. Mülk Suresi

Tebâreke Sûresini her gece yatsı namazından sonra okuyanlar, kabirlerinde rahatça yatar ve azap olmazlar. Çünkü Tebâreke Sûresi onları kabir azabından korur. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor: “Tebâreke sûresi, kabir azabına mâni olucudur. ” (Menâvî) 

“Kur’an’da otuz âyet olan bir sûre vardır; o bir kişiye şefâat etti, sonuçta o kişi bağışlandı. O sûre: Tebârekellezî biyedihi’l-mülk’dür.” (Ebû Dâvûd-İbni Mâce-Tirmizî) 

4. Bakara Suresi'nin Son 2 Ayeti (Amenerrasulü)

Bu sure aslında Allah’ın kendi kitabını okumak isteyenlere öğrettiği bir duadır. Okuyu­cuya öğretmek için Kitab’ın en başına yerleştirilmiştir, eğer samimi olarak Kur’an’dan yararlanmak istiyorsan, Alemlerin Rabbi’ne bu şekilde dua etmelisin. Ebu Zer’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“Allah’ü Teala Bakara suresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz, talim ediniz. Çünkü bu iki ayet: hem bir salât hem bir Kuran, hem de bir duadırlar.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/147, 151, 5/180; Hakim, elMüstedrek, 1/562)

5. Duhan Suresi

Kur’an’ın 44. suresidir, Mekke devrinin sonlarında indirildiğine inanılmakta olup 59 ayettir. Sure ismini 10. ayetinde geçen ve duman anlamına gelen duhan kelimesinden alır. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: 

“Kim geceleyin Duhan suresini okursa, yetmiş bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer.” (Tirmizi, 2890)

6. Vakıa Suresi

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dedi: 

“Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat’da, bir ayet vardır sevabca bin ayete bedeldir.” (Ibn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282)

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

4 yorum var.

  1. 1
  2. 3
  3. 4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>