Kolayca Yapabileceğimiz 16 Sünnet


0

Yaşamımızdaki en önemli amaç, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bunun için izleyebileceğimiz en değerli yollardan biri Allah’ın en sevdiği kulu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini hayatımıza almamızdır. Bu yüzden hem sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini yaymak hem de bu sünnetler sayesinde Allah’a daha yakın olabilmek için hayatımıza kolayca yerleştirebileceğimiz sünnetlerin bir kısmını sizler için derlemeye çalıştık.

1. Uyanınca burna 3 defa su alıp vermek

“Sizden birisi uyandığı zaman, üç defa burnuna su alıp versin. Çünkü şeytan onun genzinde geceler.” (Buhari, Bed’ul-Halk, 11; Müslim, Taharet, 23; Nesai, Taharet, 73/90; A. Hanbel, Müsned, II/352.)

2. Duştan çıkarken ayaklara soğuk su tutmak

“Hamamdan çıkarken ayakları soğuk su ile yıkamak baş ağrısını giderir.” (Ebu Nuaym; Muhtârü’l-Ehâdîs, s.101)

 

3. Saçları taramak

Bir gün sahabeden birisi saçı sakalı karışmış bir halde mescide gelince Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) onu dışarı çıkararak saçını ve sakalını düzeltip gelmesini söylemiş, adam da bunu yapıp gelince  “Böyle gelmeniz mi, yoksa şeytan gibi karma karışık gelmeniz mi daha iyidir?” buyurmuştur.

4. Tokalaşmak

“İki Müslüman karşılaşıp musafaha yaparlarsa, Cenâb-ı Hak, onlar ayrılmadan her ikisinin de günahını bağışlar.” (Ebu davud; Edeb:143)

5. Namaz sonrası tesbihatları sağ elin boğumlarını kullanarak yapmak

“Resulullahın (a.s.m.) tesbihi, sağ elinin boğumlarıyla saydığını gördüm.” (Tirmizî, Daavât: 24)

Daha çok sayıda yapılacak zikirlerde tesbih de kullanılabilir. Çünkü Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) çakıl taşları ve hurma çekirdekleri ile tesbihat yapanları men etmemiştir.

6. Yatmadan önce üçer defa İhlas-Felak-Nas surelerini okuyup avuca üfürmek ve bedene sürmek

Hz. Peygamber (a.s.m) her yatağa girişinde İhlas-Felak-Nas surelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak-Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. (Buharî, Fedailu’l-Kur’an,14).

7. Yemeğe düşen sineği tamamen batırdıktan sonra çıkarmak

“Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur.”(Ebû Dâvud, Et’ime 49; Buhârî, Tıbb 58, Bed’ü’l-Halk 14; İbnu Mâce, Tıb 31; Nesâî, Fera’ 11)

8. Yatmadan önce 33'er defa Subhanallah-Elhamdülillah-Allahuekber zikirlerini çekmek

“Yatağınıza girdiğiniz zaman –veya istirahate çekildiğiniz zaman– otuz üç defa Allahü ekber, otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa da elhamdülillâh deyiniz.” buyurdu.(Buhârî, Farzu’l–humüs 6, Fezâilü ashâbi’n–nebî 9, Nefekât 6, 7, Daavât 11; Müslim, Zikr 80. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 100.)

9. Tek sayıyı tercih etmek

Allahu Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır; yüzden bir eksik. O tektir, teki sever.”  (bk. Buhârî, Daavât 68)

Peygamberimiz (sallalahu aleyhi ve sellem) hacamat günlerini ayın tek sayılı günleri olarak belirler, hurmayı tek sayıda yermiş.  Kısacası tek sayıyı her zaman övmüştür.

Biz de çay şekerimizin, kahvaltıda yediğimiz zeytin sayısının tek olmasına dikkat ederek bile bu sünneti uygulamış oluruz 🙂

10. Tuvalete girerken başı örtmek

“Allah’tan gereği gibi haya etmelisiniz. Bilesiniz ki, ben helaya çıktığımda Allah’a karşı duyduğum hayadan ötürü başımı örterim.” (Kenzu’l-Ummal, h.no.. 8518)

11. Çörek otu tüketmek

“Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.” [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]

12. Sirke tüketmek

“Ekmekle yiyeceğimiz bir katık yok mu?” diye sorar.“Hayır; ama biraz sirke var”, denilince,

“Getirin onu, sirke ne güzel katıktır.” buyurur.  (Müslim, Eşribe, 164-169; Ebû Dâvûd, Et’ime 40; Tirmizî, Et’ime 35; Nesâî, Eymân 21)

 

“Sirke ne güzel bir katıktır. Allah’ım! Sirkeyi bereketlendir. Zira sirke benden önceki peygamberlerin de katığı idi. İçinde sirke bulunan ev, katık sıkıntısı çekmez”(İbn Mâce, Et’ime 33,  no: 3318)

Sirke ile ilgili hadisleri yorumlayan alimlerin bir kısmı, bunların gerçek anlamlı olduğunu, sirkeyi besin olarak tüketmenin övüldüğünü söylemişlerdir. Diğer alimler ise bu hadisleri mecaz anlamlı kabul ederek sirke gibi ucuz ve temini kolay besinlerin teşvik edildiğini, ağır yemeklerin şehvet ve nefsi istekleri arttırdığından ve bedene zarar verdiğinden daha az tercih edilmesinin buyrulduğu söylemişlerdir.

13. Hediyeleşmek

“Kisra Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a bazı şeyler hediye etti. Aleyhissalâtu vesselâm ondan bu hediyeleri kabul etti. Diğer krallar da ona hediyede bulundular, o da onlardan bunu kabul etti.” (Tirmizî, Siyer 23. (1576).)

“Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile…” (Tirmizî, Vela ve’l-Hibe 6, (2131).)

 

Bu sünneti ihya edebilmek için https://suffagah.com/8-madde-ile-islami-hediye-tavsiyeleri yazımızdan yararlanabilirsiniz 🙂

14. Cuma günü beden ve giysi temizliğine dikkat etmek

“Her kim cuma günü gusleder, güzelce yıkanır, temizlenir, temizliğini güzel yapar, en güzel elbisesini giyinir ve Allah Teâlâ’nın nasib ettiği güzel kokudan sürünür, sonra cumaya gider, lakırdı etmez ve Mülümanların omuzlarına basmaz ve onlara eziyet etmezse, Allah o cuma ile diğer cuma arasındaki kusurlarını affeder.”(Buhari, Cuma, 3, 6)

15. Yemeğe besmele ile başlayıp şükürle bitirmek

“Besmele çek! Sağ elinle ye! Hep önünden ye!”(Buhârî, Et`ime 2, 3; Müslim, Eşribe 108. Ayrıca bk. Tirmizî, Et`ime 47; İbni Mâce, Et`ime 8)

“Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda ‘baştan sona bismillah’ desin.”(Ebû Dâvûd, Et`ime 15; Tirmizî, Et`ime 47)

“Bize yediren, içeren, Müslüman olmayı nasib eden Allah’a hamdolsun.” (Ebû Dâvud, III/475)

“Âllah’ım! Bize bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver, hakkımızda bu yemeği mübarek kıl. Bize bu yemekten daha hayırlı olanını yedir.” (Tirmizî, Daavat, 55)

“Yemeğini yedikten sonra şu şekilde duâ eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır:

“Sarfedilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı halde, bu nimeti bana yediren, bana rızık olarak takdir buyuran Allah’â hamd olsun.”(Tirmizî, Daavât, 56).

16. Parmakları yalamak

“Sizden birinizin lokması düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini mendile silmesin. Çünkü o kimse,  bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez.”(Müslim)

“Şüphesiz şeytan sizden birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması düşerse, üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın.”  (Müslim, Eşribe 133-135.)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir