Kıymetli Zâtların Mühim 10 Sözü


0

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, AllahTe’âlâ ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler, ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklar bile âlimlerin bağışlanması için Allah’a yalvarırlar.

Bir âlimin sadece ibadetle uğraşan bir kimseye üstünlüğü, on dördüncü gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimse, çok büyük bir kısmet kazanmış olur.” (Ebu Dâvûd, İlim, 1; Tirmizî, İlim, 19. Ayrıca bk. 1379-1395. Hadis-i Şerîfler.)

1. Bayezid-i Bistami (Kuddise Sirruhu).

“Nice zahmet ve sıkıntıya katlanarak aradığımı, annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızası almak, bütün hayırların başıdır.”

2. Hasan-ı Basri (Rahmetullahi Aleyh).

“Edebi olmayanın ilmi, sabrı olmayanın dine bağlılığı ve takvası olmayanın Allah’a yakınlığı yoktur.”

3. Ebu Türab en-Nahşebi (Rahmetullahi Aleyh).

“Şerli insanlarla sohbet ve arkadaşlık etmek, hayırlı ve faziletli kimselere karşı kötü zan beslemeye sebep olur.”

4. İmam Gazali (Rahmetullahi Aleyh).

“İyiliğin tam olması için, yaptığın iyilikleri küçük gör, iyiliğin yapılmasında acele et ve gizle.”

5. Matarü'd-Dari (Rahmetullahi Aleyh).

“Alışkanlık haline geldikten sonra nefsin kötü isteğini yok etmek dağları tırnakla oymaktan daha zordur.”

6. Ebü'l-Leys Semerkandi (Rahmetullahi Aleyh).

“Halka güzel nasihat et, onlarla iyi geçinmeye bak.”

7. Hamid Leffaf (Rahmetullahi Aleyh).

“Kim ölümü çok hatırlarsa Allah Teâlâ ona tövbe etmeyi, gönül zenginliğini ve ibadetleri şevkle yapmayı nasip eder.”

8. İsmail b. Mecid Sülemi (Rahmetullahi Aleyh).

“Emirleri hafife almak, emredeni az tanımaktan ileri gelir.”

9. Bişr-i Hafi (Rahmetullahi Aleyh).

“Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Sen şu anı değerlendirmek için amele sarıl.”

10. Vehb b. Münebbih (Rahmetullahi Aleyh).

“Bir insan ibadet ettikçe kuvveti artar. İbadetten ayrı kaldıkça perişan olur. “


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir