Kelimelerin Gizemli Dünyasından 20 Benzer Kelime


0

Yazımları birbirine benzeyen kelimelerin küçük farklarını görebilir ve anlamlarını hep birlikte öğrenebiliriz. 

Tekemmül - Tekmil

Tekemmül: Kemale erme / Tekmil: Tamamlama, bitirme

Tezellül - Tezlil

Tezellül: Kendini hor ve hakir gösterme / Tezlil: Hor ve hakir görme 

Fasıl - Fazıl

Fasıl: Ayıran, bölen / Fazıl: Faziletli kimse 

Vahim - Vehim

Vahim: Çok tehlikeli.. / Vehim: Gerçekte var olmayan düşünce ve zan .

İhmal - İmhal

İhmal: Üzerine düşeni yapmama / İmhal: Sonraya bırakma

Zirve - Zırva

Zirve: En yüksek tepe / Zırva: Saçma sapan söz 

Mütevazi - Mütevazı

Mütevazi: Paralel / Mütevazı: Alçak gönüllü 

Mevzu - Mevzi

Mevzu: Ele alınan mesele / Mevzi: Savaş sırasında bir askerî birliğin  yerleştiği yer.

Tahrik - Tahkir:

Tahrik: Kımıldatma, kışkırtma / Tahkir: Hakaret etme 

Sadır - Satır

Sadır: Göğüs,sine / Satır: Bir sayfa üzerindeki yazı sıralarından her biri. 

Me'mur - Mamur

Me’mur: Maaşlı Kimse / Mamur: Gelişip, güzelleşmiş

Asıl - Asil

Asıl: Kaynak, kök, başlangıç / Asil: Soylu kimse 

Destur - Düstur

Destur: İzin, ruhsat / Düstur: Ana kural, temel kaide Yazılışları aynı kelimeleri cümlenin gelişine göre, önceki ve sonraki kelime bağlantılarıyla ayırıyoruz. 

Vakıf - Vakf

Vakıf: Bilici, bilen / Vakf: Durma, duruş 

Tevkif - Tevfik

Tevkif: Tutuklama / Tevfik: Allahın yardımı 

Kusur - Küsur

Kusur: Eksiklik / Küsur: Küçük bir miktar

Teamül - Temayül

Teamül: İş / Temayül: Meyletme

İşgal - Eşkal

İşgal: Bir yeri zulümle ele geçirme / Eşkal: Şekiller

Tehdit - Tahdit

Tehdit: Korkutma / Tahdit: Sınırlama

Meşail -Mesail

Meşail: Meşaleler / Mesail: Meseleler

Kaynaklar

Osmanlıca Meal İlmi Paylaşımlar


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir