Kadir Gecesinin Fazileti Hakkında 4 Madde


0

Kur’an-ı Kerim’de faziletini bildiren, hakkında müstakil bir sure olan Kadir Gecesini arayacağımız Ramazan’ın son on günü geldi. Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular:

“Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.”

(Buhârî, Leyletü`l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)

Bu yazımızda Kadir gecesinin faziletlerinden bahsedeceğiz inşaAllah.

1- Kur’an-ı Kerim, Kadir Gecesinde İnmeye Başlamıştır

Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi İnmeye Başladı“Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadr Suresi; 1. Ayeti Meali)

2- Bu Gecede Yapılan İbadet, İçinde Kadir Gecesi Bulunmayan Bin Ayda Yapılandan Daha Faziletlidir

Kadir Gecesi İbadet 1000 Aydan Daha Hayırlı

“Kadir gecesini(n fazîletini) sen nereden bileceksin? (O) Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır.”

(Kadr Suresi; 2-3. Ayetleri Meali)

Evet 1000 ay yani 83 yıl 4 ayda yapılandan daha faziletli ibadet için Kadir gecesini ihya etmek çok çok önemlidir. Özellikle son 10 güne girdiğimiz bu günlerde vaktimizi asla boşa harcamayalım inşaAllah. Vaktimizi Kur’an okumak, zikir, dua ve ibadetle geçirelim inşaAllah. 1000 aydan hayırlı bu geceyi, özel olarak ibadetle geçiremesek bile yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba kavuşmaya sebep olacaktır.

Osman İbni Affân’dan (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır.”
(Tirmizî, Salât 165.Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47)

Hz. Aişe (radıyallahu anha) validemiz,

“Şayet Kadir Gecesi’ne tevafuk edersem nasıl dua edeyim?”

diye Allah Resulü’ne (aleyhissalatu vesselam) sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de ona,

“Allâhümme inneke afüvvün, tuhibbu’l-afve fa’fü annî” (Allah’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.)

duasını öğretmiştir. (Tirmizi, Da’avât 89)

3- Kadir Gecesi Yeryüzüne Hz. Cebrail (aleyhisselam) ve Çok Sayıda Melek İner

Kadir Gecesi Yeryüzü Melekler“Melekler ve Rûh*, onda Rablerinin izniyle (gelecek yıla kadar olacak hikmetli) her iş için iner de iner.”
(Kadr Suresi; 4. Ayeti Meali)

*Müfessirlerin çoğuna göre “Rûh” Hz. Cebrail’dir (Celâleyn). Yahut bu, “Rûh” isimli bir melektir ki melekler onu ancak bu gecede görürler.

(Nesefî (Medârik), IV, 398.)

4- Kadir Gecesi, Tan Yeri Ağarıncaya Kadar Esenliktir

Kadir Gecesi Esenlik

“O (gece), tan yeri ağarıncaya kadar, (ibadet ehline) bir selam (rahmet ve esenlik)tir.”

(Kadr Suresi; 5. Ayeti Meali)

Bu gecede yeryüzüne inen melekler gördükleri her mümine selam verirler.

Allah müminlerin sürekli uyanık, ibadet ve taatle vakitlerini geçirmeleri için bu gecenin vaktini gizlemiştir. Bu gece de öyle bir vakit vardır ki yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu vakti yakalamak için gece boyunca ibadet, zikir, istiğfar ile geçirilmelidir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir