Liste

Kadınların Özel Günlerinde Yapabileceği 9 İbadet

1. Kur'an-ı Kerim meali*, Riyazü's Salihin, ilmihal veya İslami bir kitap okumak.

kitap okumak

*Meal, Kur’an’ın aslını yani Arapçasını içeren bir kitaptan okunamaz.

2. Âlimlerin sohbetlerini dinlemek/izlemek.

nouman-ali-khan

3. Zikir/salavat çekmek.

zikir salavat

4. Sadaka vermek.

“Sadaka zengine helal değildir; sağlığı yerinde güç kuvvet sahibine de helal değildir. O, sersefil edici, fakre düşen, haysiyeti kırıcı borca giren, eleme boğan kana bulaşan kimseler dışında hiç kimseye helal değildir. Öyleyse, kim malını artırmak için insanlara el açarsa, bu, Kıyamet günü suratında cırmalama yaralarına ve cehennemde yiyeceği kızgın taşlara dönüşür. Öyleyse (buyursun) dileyen azla yetinsin, dileyen de çoğaltmaya çalışsın.”

Hadis-i Şerif Meali, Kaynak: Tirmizi, Zekat 23, (653).

sadaka

5. Ezan okunduğunda namaz abdesti gibi abdest alıp örtündükten sonra oturarak namaz sonundaki gibi tesbih çekmek.

tesbih

6. Güzel yemekler yaparak ailesini memnun etmek.

Ekran Resmi 2014-11-05 12.31.16

7. Ümmet için dua etmek.

dua

8. İlim meclislerine katılmak.

ilim meclislerine katılmak

9. Allah rızasını umarak insanlara iyilik yapmak 🙂

iyilik

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

7 yorum var.

 1. 1
  • 2

   Değerli kardeşimiz,

   Kadınların başı açık meal okumaları caizdir. Âdet halindeki kadınların da meal okumaları caizdir. Çünkü meal Kur’an-ı Kerim’in aslı gibi değildir.

   Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir.

   Şayet içerisinde hem Arapça Kur’an, hem de meal birlikte bulunuyorsa, bu şekildeki Kur’an’ı hayız halindeki kadın veya abdestsiz bir kimse eline alamaz. Hayız halindeki kadınlar içerisinde Arapça Kur’an bulunmayan mealleri alıp okuyabilirler.

   Bu hususta Resulullah (a.s.m.) şöyle buyururlar:

   “Cünüp ve âdetli kadın Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.”1
   Yani sırf Kur’ân-ı Kerim okumak niyetiyle bir âyetten daha az bile okuyamaz. Ancak dua, senâ, Allah’a sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kur’ân’dan bazı âyetleri okumak caizdir.

   Meselâ, bir ulaşım aracına binerken okunması sünnet olan,

   “Sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn. (Her türlü noksandan münezzehtir o Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi.”2
   Aynı araçtan inerken de,

   “Rabbenâ enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrü’l-münzilîn. (Ey Rabbim, beni hayır ve bereketi bol bir yere indir. Misafir ağırlayanların en hayırlısı Sensin).”3
   Bir musibet ve ölüm haberi alınca,

   “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. (Muhakkak biz Allah içiniz ve muhakkak yalnız Ona dönücüleriz).”4
   Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir.

   Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle ezberden okumak haram değildir.

   Mâlikî Mezhebi’ne göre, hayızlı ve lohusa olan kadının az miktarda Kur’ân okumasında bir mahzur bulunmamaktadır. Bu az miktar da yukarıda adı geçen sûreler miktarıdır. Bu meseleye delil olarak; kadınların uzun süre bu halde kalmış olduklarından dolayı istihsânen caiz görmüşlerdir.

   Hanbeli ve Hanefi Mezhebi’ne göre, Kur’ân-ı Kerim’in kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir. Çünkü böyle bir okuyuş “kıraat”e girmemektedir. Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayı, sesini çıkarmadan içinden okumasını da caiz kabul etmişlerdir. Çünkü bu durumda da kıraatten (okumaktan) söz edilmez.5

   Bütün bu görüşler müçtehid imamların çeşitli delillere dayanarak vardıkları içtihad farklılıklarıdır ve hepsi de doğrudur.

   Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir.

   Hanımların bu özel günlerde Kur’ân-i Kerim’in dışında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî kitapları ellerine almaları İmam-ı Âzama göre caizdir. Ancak bu kitapların içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekir.

   Kur’ân âyetlerinin bu durumda iken yazılması meselesinde el-Feteva’l-Hindiyye’de şu kayıtları okuyoruz:

   “Cünüp veya hayızlı olanların yazmakta oldukları satırların arasına Kur’ân’dan bir âyet yazmaları mekruhtur. Fakat yazdıkları bu âyetleri okumazlarsa mekruh olmaz. İmam-ı Muhammed ise, bu kimselerin Kur’ân yazmamaları bana göre en sevimli davranıştır, diyerek bu hususta ihtiyatlı ve dikkatli olmayı tavsiye etmektedir.”
   Buna göre, besmele de Kur’ân’dan bir âyet olduğundan hayızlı iken yazılmaması daha isabetli olur.

   Bu arada hangi mezhebe bağlı olursa olsun, bu haldeki bir kadın Kur’ân’ın bir âyetine bile el süremez. Ancak Kur’ân’a yapışık olmayan temiz bir bez ve kâğıtla tutabilir.

   Kaynaklar:

   1. İbni Mâce, Tahâret: 105.
   2. Zuhruf Sûresi, 13.
   3. Mü’minûn Sûresi, 29.
   4. Bakara Sûresi, 156.
   5. Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1: 288-9.
   6. İbni Mâce, Tahare: 119.
   7. Bidâyetü’l-Müctehid, 1:110; el-fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, 1: 422.

   (bk. Mehmed PAKSU, Aileye Özel Fetvalar)

   Selam ve dua ile…
   Sorularla İslamiyet

 2. 3
 3. 4

  hayir kuranda okiya bilirsin ve dinliye bilirsin ancak abdist alamadigindan dolayi kuran harflerine dokunamasin.

 4. 5

  İslami kitaplar oluyor. İçerisinde ayetlerden örnekleme yapıyorlar. Onlarında okunması,ellenmesi caiz midir? Bana okunur dediler. Emin olamıyorum.

 5. 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>