İzmler Serisi: 4 Maddede Kapitalizm Nedir?


0

Kapitalizm, sermayenin ve sermayedarların hâkim konumda olduğu rejimdir, sistemdir.

1. Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

15 yüzyılda ticaret kapısı olan İstanbul fethedildi. Ardından keşifler zorunlu oldu. Batı Haçlı seferleri ile Asya’yı yağmaladı. Denize açıldılar ve Amerikayı buldular. Burada 95 milyon kızılderiliyi de katlettiler. Bu yağmalamalar ile zengin oldular. Böylece kiliseye kafa tutacak güç buldular. Kilise zamanla zayıfladı ve otoritesi yıkıldı. Böylece güç de yönetim de idare de zenginlerin eline geçti. Halk işçi sınıfı olarak çalıştı, yiyecek kadar alıp gerisini yine zenginlere bıraktı. Bu da sistemin temel taşlarını oluşturdu.

2. Genel Özellikleri Nelerdir?

Kapitalizmin hedefi üretim, asıl arzusu ise tüketimdir.

Olmazsa olmazı sömürge ve köleliktir.

Kast sistemi üzerine kuruludur. Burjuva/zenginler güçlü, proletarya/fakirler ise zayıftır.

Kapitalizm materyalisttir. Maddeden ibarettir. Eşya kutsallığı mantığı vardır. Hırs, kıskançlık, güvensizlik, paylaşamayan ve şüpheci bir tutum vardır.

3. İnsan Profili

Gözü aç, doyamayan, nefsi tatmin eden, herkesin en zengin olması gerektiği için rekabeti sunan, kural tanımayan ve başkalarına egemen olmak isteyen, birey odaklı ve benmerkezci bir insan hedefler. İnsanın kendisine tapması böylece ortaya çıkmıştır. Hem insanı bu hale sokar hem de Hümanizm akımını başlatarak yaptıklarını örtmeyi amaçlar.

Kimse bulunduğu yerden memnun değildir, sürekli yukarı çıkmak ister. Herkes tüketime katılmalıdır. Çünkü insanlar tükettikçe ÖZGÜR olacaklarına inandırılmışlardır.

4. Kapitalizm Döngüsü

Kadın ne kadar para getirirse o kadar değerlidir. Kadınlar önce acımasızca çalıştırılmıştır. Ardından sesleri yükselince protesto yaptıkları fabrikada canlı canlı yakılmışlardır. Sonra da bu katliam günü yani 8 Mart kadınlar günü olarak ilan edilmiş ve Batı yaptığı bu iğrenç vahşeti örtbas etmiştir.

İşte kapitalizmin döngüsü budur!


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir