İslam’da Uyku Duası, Uyumak İçin Okunacak Dualar ve Uyku Adabı


1
1 Paylaşım, 1 Beğeni

İslam, her şeyden önce hayatın her anında kendine yer bulan bir dindir. Zaten bu özelliğiyle diğer dinlerden kendini ayrıştırır. Nitekim benzer şekilde yine bu özelliğiyle yaşanabilecek bir dindir.

İslam’a göre hiçbir şey için insanları zorlamak uygun değildir. Ancak hayatın her anında tüm gündelik faaliyetler için İslam’ın bir düzenlemesi olduğu da kabul edilmelidir. Son yıllarda yapılan pek çok araştırmaya göre İslam’ın bu düzenlemeleri bilimsel gerçeklerle de uyum göstermektedir.

İslam’ın düzenlediği bu noktalardan biri de uykudur. Bu konuyla ilgili çok fazla soru sorulmaktadır. Konuyla ilgili fikir edinmek ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Her şeyden önce; uyku problemi çeken bizler, bu problemlerimize yönelik uyku duası okuyarak ve Peygamberimizin uyku adabına uyarak uykumuzda dahi dine uygun davranabilir ve uykumuzu dahi bir ibadete çevirebiliriz.

Uyku getirme duası

Dinimizin en önemli kaynağı hiç şüphesiz Peygamberimizdir. Peygamberimizin dini yaşama şekli bizim için İslam’ın en önemli temsilidir. Bu nedenle hayatın her anında onun gibi yaşayabilmek ve İslam’ı doğru anlayabilmek için tavsiyelerine uymak gerekir.

Bu durum uyku için de geçerlidir. Uykusuzluk problemi, modern zamanların en büyük sorunlarından biridir. Bunun en önemli sebebi insanların artık geceleri daha çok ayakta kalabilmelerini sağlayan teknolojilerdir. Ayrıca gece yiyip içmek de gece uykusuzluğunun önemli sebeplerinden biridir.

Bunu çözebilmek için öncelikle Peygamberimizin uyku duası tavsiyesine uyalım.

Peygamberimizin uyku adabı

Peygamber Efendimiz uykuyu ölümle kardeş olarak görürdü. Bunu bir hadis – i şerifinde uyku ile ölümün kardeş olduğunu ve bunların ikisinin de cennette bulunmadığını belirtmiştir.

İnsanın öleceği anın ne zaman olacağı belli olmadığından her zaman ölüme hazırlıklı olmak Peygamberimizin hayat düsturlarından biriydi. Bu düsturu uyku için de geçerliydi. Bu nedenle Peygamberimiz muhakkak uyurken abdestli olarak uyurdu.

Uyumadan önce abdestini alır ve biraz sonra belirteceğimiz dualar ve zikirleri uykudan önce tekrar ederdi. Ardından uyku pozisyonu alırdı. Peygamberimiz sağ yanına doğru yatardı. Uyurken sağ avucu sağ yanağının altında olurdu.

Bu uyuma şekli Efendimiz tarafından çoğunlukla hanelerinin dışında uyuma durumlarında tercih edilirdi. Nitekim o günün şartlarında özellikle hane dışında bir sefer nedeniyle başka yerde uyuma gibi bir zorunluluk söz konusu olması nedeniyle başvurduğunda elini yanağının altına koyarak yastık yapardı. Ayrıca herhangi bir nedenle geç yatması icap ettiğinde yine bu pozisyonda uyuyarak uykusunu hafif tutardı ki sabah namazını kaçırmasın.

Bunun dışında Peygamberimiz bu şekilde yatar ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Ancak özellikle yasakladığı bir yatış şekli vardı. Peygamberimiz, karnı üstüne yatışı tavsiye etmez ve sakıncalı bulurdu.

Peygamberimizin sağ tarafı üzeri uyuması insan vücudu için de faydalı bir uyku pozisyonudur. Nitekim bilindiği üzere midemiz ve kalbimiz vücudumuzun sol yanında olan organlardır. Sol tarafa doğru bu organların üzerine yatarak uyursak vücut ağırlığıyla bu organlar sıkışır ve uyku esnasında bizi rahatsız eder. Bu durumda da dinlenmek için yattığımız uyku bizi daha çok yorabilir ve uyandığımızda yorgun uyanabiliriz. Bu nedenle sağ tarafa yatarak uyumak en sağlıklı uyuma şekillerinden biridir. Yine sırt üstü yatarak uyumak da bir diğer sağlıklı uyku şekillerindendir.

Peygamberimizin uyku duası

Sünnet üzere yaşamak isteyenlere alimler tarafından “Uykunu dahi ibadet şeklinde geçirmek istiyorsan uyku duası oku.” tavsiyesinde bulunulmaktadır. İşte bu tavsiyeye uyarak uyku problemi çekenlere ya da uykularında dahi ibadet sevabı kazanmak isteyenlere uyumadan önce Peygamberimizin yaptığı uyku duaları ve okuduğu surelerini veriyoruz.

Uyumadan önce okunacak uyku duası

Uykudan önce okunacak ve uykunun gelmesine fayda sağlayacak uyku duası Arapça şekliyle yukarıda yer almaktadır.

Uyku Duası Türkçe Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce’tu zahri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.

Uyku Duası Türkçe Anlamı: “Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslim ettim, işimin hayrını sana havale ettim, sana yöneldim, korkum da ancak sendendir. Senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îmân ettim ey Rabbim!” demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun.” (Buharî, Deavât, 7)

Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen dualardan en önemlisi bu duadır. Yine Efendimiz tarafından yapılan ve kayıtlarda kendine yer bulmuş bir diğer uyku duası da şu şekildedir:

Uyku Duası Türkçe Okunuşu: Allahümme ğarati’nnucumu vehedeeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Uyku Duası Türkçe Anlamı: “Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sessizliğe erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm’sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, gecemi sakinliğe erdir ve gözlerimi uyut!” deyip Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)

Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu sureler

Bu duaların yanında Peygamber Efendimiz (s.a.s) uyumadan önce farklı zamanlarda farklı sureleri de yukarıda belirttiğimiz duaların yanında okumuştur. Bu sureleri okumak da uyumadan önce uykumuzun faziletini arttıracak amellerdendir.

Nitekim bu surelerden ikisini yukarıda ikinci uyku duasının ardından gelen hadiste belirtmiş olduk. Felak ve Nas yani Muavvizeteyn olarak anılan bu iki sure mutlak surette uyumadan önce okunması gereken sureler olarak Efendimiz (s.a.s) tarafından tavsiye edilmiştir.

Ayrıca Tirmizi’de rivayet edilen bir hadis – i şerife göre de yatmadan önce Kafirun suresini okumak, okuyan kişiyi şirkten korumaktadır. Bu nedenle yatmadan önce okunması gereken surelerden bir diğeri de Kafirun suresidir.

Peygamberimizin yatmadan önce okuduğu sureler arasında Tebareke ve Secde sureleri de bulunuyordu. Bunların yanı sıra Ayetel Kürsi de yine yatmadan önce okunması tavsiye edilen ayet – i kerimeler arasında yer almaktadır.

Nitekim bir başka hadisinde Efendimiz (s.a.s) “Dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha, Ayet el-Kürsi, Amenerresulü, Kevser Suresi’dir.” buyurmuştur. Dolayısıyla yatmadan önce uykusuna fazilet getirmek isteyenler uyku duası olarak bu sureleri de okuyabilir. Hepsini bilmeyenler bunlardan bildiklerini okuyarak bu ayetlerin faziletlerinden uyurken dahi faydalanabilir.

Uyumayan bebeğe uyku duası

Uyku problemi yaşayan bebekler için de en etkili yöntemlerden biri onlara tavsiye edilen dualar ve ayetleri okumaktır. Uyku tutmayan bebeğe okunacak dua çeşitleri farklılık gösterir. İşte sünnete uygun ve alimler tarafından tavsiye edilen uyumayan bebeğe uyku duası olarak okunabilecek ayetler.

Uyumayan bebeğe Fatiha Suresi

Uyumayan bebeklere okunması tavsiye edilen surelerin başında her namazımızda okuduğumuz Fatiha Suresi gelir. Halis bir niyetle bebeğin uyuması için Fatiha Suresi bebeğin başında okunabilir.

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake neabüdü ve iyyake nestein. İhdinassıradel müstakim. Sıradallezine en amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddalin. AMİN.

Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olan Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna yönlendir. Gazaba uğrayanlarınkine, sapıkların yoluna değil.

Uyumayan bebeklerin uyuması için İnşirah Suresi

Uyumayan bebeklerin uyumalarını sağlamak için okunabilecek ayetlerden bir diğeri ise İnşirah suresidir. Öncelikle bebeğinizin sağlıklı bir şekilde yetişmek için uyumasını niyaz ettikten sonra İnşirah Suresini 3 defa okuyabilirsiniz.

Türkçe Okunuşu: Elem neşrah leke sadrek, Ve vada’na ‘anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa’na leke zikreke, Feinne me’al’usri yüsren, İnne me’al’usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.

Türkçe Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Uyku Kaçırma Duası

Uyku ile ilgili dualardan bir diğeri de iş için veya başka nedenlerle uyumak istemeyenlerin okuyabileceği dualardır.

Uyku açma duası olarak uykusu ağır olanlara tavsiye edilen şeyler şunlardır.

Öncelikle uykusu ağır olanların uyku kaçırma duası olarak uygulayacağı yönteme geçmeden önce 100 defa tövbe istiğfar, 7 defa Fatiha Suresi ve 11 defa İhlas Suresi okunmalıdır.

Bunlar yapıldıktan sonra uykusu ağır olan kişinin yastığının içine كهمعسل كهمعسل lafzı yazılırsa ilgili kişinin uykusunun hafifleyeceği tavsiye edilir.

Ayrıca yine çok uyuyan kişilere yönelik uyku kaçırma duası olarak şu dua da tavsiye edilen bir diğer uyku açma duasıdır.

Bismillahirrahmanirrahim La te huzuhü sinetün vela nevmün .Allahümme sehhir ayni ve nevvir kalbi vedfa anni kesüretinnevmü ve gılzatil gafleti

Bu dua uyku kaçırma duası olarak okunabilir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1
1 Paylaşım, 1 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
2
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı