İslâmda Heykelciliğin Yasaklanmasının 5 Sebebi


0

İslâm dininde özellikle vurgulanan temel, tevhittir. Tevhide zarar veren en etkili düşünce ve inanç,  putperestliktir. Bundan dolayıdır ki, canlı heykel yapmanın yasaklanmasının başlıca 5 sebebi vardır.

1.Heykel yapmak, Allah’ın yaratıcılık vasfını taklit etmek mânasına gelir.

Bunun en açık delili; Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu iki hadîs-i şerîfidir;

“Kıyamet günü Allah’ın en şiddetli azabına maruz kalanlar, Allah’ın yarattıklarını taklit edenlerdir.” (Hadisi Şerîf Meâli, Ahmed bin Hanbel, Müsned)

“Kıyamet günü bu sureti yapanlara; yaptığınızı canlandırın denilecektir.” (Hadisi Şerif Meali, Buhâri)

Bu hadisi şeriflerden sonra, insanoğlu düşünmez mi ki, bir sineği dahi yaratmaktan aciz olduğu halde, yaptığı bu suretlere can vermeye nasıl kadir olabilir?

1.Heykel yapmak, Allah’ın yaratıcılık vasfını taklit etmek mânasına gelir.

2.Putlar ve putçular, insanlık tarihinde insanları haktan sapıklığa götürmüşlerdir.

Putperestlik; ilk Hazreti Nuh (aleyhisselâm)’un milletinde başlamıştır. Taştan, tunçtan, ağaçtan, alçıdan ve benzeri maddelerden put yapımları olmuştur. Böylece saygı ve anı için dikilen heykeller, zamanla putlaşmıştır.

2.Putlar ve putçular, insanlık tarihinde insanları haktan sapıklığa götürmüşlerdir.

3.Heykel yapmak, İslâm alimlerince, Allah’ın yaratıcılığına özenme, fikri plânda bile olsa, O’nun tek yaratıcılığını gölgeleme olarak değerlendirilmiştir.

Ebû Ca’fer Muhammed İbn-i Bâkır Hazretlerine dayandırılan bir rivayet şöyledir;

“Vedd ; milleti içinde sevilen, Müslüman bir erkekti. Ölümünde milleti çok üzüldü.

Ağlaştılar. Bâbil civarında, kabri başında toplaştılar. Mâtem tuttular. Bu durumu fırsat bilen şeytan;

“İsterseniz ben onun bir suretini (heykelini)yapayım! ” dedi, nitekim yaptı da…

İşte! İlk kez put diken bu nesil onları, kesinlikle tapınmak için dikmemiş ve onlara ibadet edip, şirk koşanlardan olmamışlardı, fakat bu milletin peşinden gelen nesiller;

-Zamanla bu heykellerin ilâh olduğuna inanmaya başlamış,

-Hayır ve şerrin sahibi olduklarını vehmetmeye başlamış,

-Başlangıçta, milletçe sevilen kişileri anmak ve hatıralarını yaşatmak için yapılan heykellerin, nesiller sonra niçin yapıldıkları unutulmuş, yapılan heykeller tanrılaştırılmıştır. Böylece insanlık tarihinde putlara tapınma başlamış ve putçular ortaya çıkmıştır.

heykel yapmak islam

4.Bu çeşit keşif ve sanat gücüne, şekillendirme yeteneğine sahip insanların bu gücü kendilerinden bilip, kibirle gurura kapılması muhtemeldir.

Evet, burada 2 şey mevzubahistir. Birincisi; ‘Yetenek’, ikincisi ise, ‘Kibir’

İlk olarak bilmeliyiz ki; İslâm tevhit dinidir. Bu inancı korumak için son derece titizlik gösterilmiştir. Bundandır ki akla veya kalbe, gizli ve açık yoldan girebilecek her türlü şirk ve putperestlik yolunu kapatmıştır.

Ayrıca bir yeteneğin olması, onu her şartta mübah kılmaz. Kaldı ki ‘yetenekler’ de (Haşâ!) bu imtihanın dışında kalmaz. Örnek verecek olursak, ‘Bir çilingir, her kilidi açabilse, bu kabiliyetinden dolayı kilitli kapıları açıp, evdeki kimselerin eşyalarını çalsa, bu hırsızlığı günah olmaktan çıkar mı?

Elbette yetenek ! Lâkin burası bir imtihan yeridir. Mülkün sahibi Allah’tır! Kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.

İkinci ve oldukça sakıncalı bir durum olan kibir ise, insanı helâk çukuruna kadar iten, bâtîni bir hastalıktır. Nitekim şeytan da kibirlendi ve âsilerden oldu !

islam heykel 4

5.Ulu Allah; insanı, yeryüzüne halife olarak tayin etmiştir. Kendisine tapınılan böylesi âciz şeylerden onu kurtarıp, lâyık olduğu makama yükseltmek için canlı mâhlukların her türlü heykel ve resmini yasaklamıştır.

Âyet-i Kerîme’de buyruluyor ki;

Bismillahirrahmanirrahim

“ (Yarattığını) bilmez mi (hiç) Yaradan ? … “ (Mülk Sûresi,14.Âyet Meâli)

Demek ki insanın, âczini bilip, inadını ve kibrini kırıp, dünyanın geçici menfaatlerine aldanmayıp; sonsuz azamet sahibi olan yüce Allah’a baş eğmesi şarttır. Sonsuz saadet ancak ve ancak Allah’a itaat ile olur.

5.Ulu Allah; insanı, yeryüzüne halife olarak tayin etmiştir. Kendisine tapınılan böylesi âciz şeylerden onu kurtarıp, lâyık olduğu makama yükseltmek için canlı mâhlukların her türlü heykel ve resmini yasaklamıştır.

Yüce Allah en iyisini bilendir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
0
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
0
BAŞARILI

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı