İslam’da Gençlerin Önemini Belirten 3 Faktör


0

Mağaradaki 7 asil gencin tevhide olan bağlılığını, Hz. Yusuf (as) iffetini korumadaki direnci. Hz. İbrahim (as) ‘in Allah’ın birliği hakkındaki verdiği mücadele, Hz. İsmail (as) Rabbına ve babasına olan teslimiyeti, Ashab-ı Kiram efendilerimizin, zor dönemlerde Rasullulah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin yanında olmaları Müslümanlar için hatırlarında bulunan önemli bilgilerdir.

Sayılan her olayın ortak özelliği, yaşanıldığı dönemlerde olayı yaşayan güzide şahsiyetlerin genç olmasıdır.  Bu durumdan anlaşılacağı üzere, İslam davasının gençler üzerinden süreklilik arz ettiği ortada. Hz. Ali (r.a)  İslam davasına girdiğinde henüz 10 yaşında bile değildi. Sadece O değil onun gibi nice sahabe en az onun kadar  gençti. Bu bakımdan İslam’ın gençlere verdiği önemin sebeplerine bakalım.

1-) Değeri Yükselen Bireyler:

Gençler, genç kaldıkları süre içerisinde, her türlü seçeneğin henüz ortasında olması sebebiyle enerjisi yüksek kuvvet ve dinamit görüntüsü içinde dinçliğin sembolüdür. İslam, değeri bu kadar yüksek olan bir sembole hakkıyla çok önem vermiştir ve Kuranı Kerimde bunu bize örneklendirmiştir;

“Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık.”

| Kehf Suresi 13. Ayet

“Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler (o yerin hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O’ndan başkasına tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.”

| Kehf Suresi 14. Ayet

Yine akıllara Genç yaşta kendini ibadete vermesi, iffet ve sabrı ile Hz Meryem (as)’ın Allah’a teslimiyeti, genç kızlara örnek olarak gelebilir;

“Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah’a sığınırım! Eğer Allah’tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).”

| Meryem Suresi 18. Ayet

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak düşünüldüğünde gençlerin, insan ömrünü en önemli merhalesi olduğu anlaşılır. Nasıl’ ki, en sıcak ve en kudretli olup, insanların içine işleyen bir sıcaklıkla ve gözleri kamaştıran bir parlaklıkla öğlen vaktinde tepemizde duran güneşin, en verimli saati o dur. İnsanlığın en verimli saati’ de gençliktir.

2-) Yükü Sırtlayan Gençler:

Allah (cc), Musa (as)’ın yanında bulunanlar için Kuran’da bize şöyle buyurur;

“Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin bir bölümünden başkası Musa’ ya iman etmedi”.

| Yunus 83

O dönem yükü sırtlamak için cesaret örneği gösterenlerin az bir topluluk olduğunu ve bu topluluğunda  gençler olduğunu anlatıyor ayet.

Yine başka bir ayette ise;

“İçlerinden bazıları ‘İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk’ dediler.”

| Enbiya-60

Bize, o dönemde çarpık ve sapık bir inanış olan putperesliğe karşı duran bir gencin, Rabbim yalnız ALLAH’ dır direncinin örneğini gözler önüne sürüyor. Yani İbrahim (as) bu eylemi gerçekleştirdiğinde gençti.

3-) Yalnız Tevhide Bağımlı:

İslam, basiret üzere hayata bakabilenlerin dinidir. Gençlerin ileri ve keskin görüşlülüğü, onları sadece Tevhide bağımlı yapabilir. Çünkü İslam; Körü körüne iman et! Gözlerini kapat, öndeki kimse onu taklit et anlayışından uzak bir dindir. Böyle anlayışlar bir dönem geldi ve Allah (cc) bu anlayışları, sahipleri ile beraber yok etti. Bilindiği üzere İslam, kahinlerin yada çeşitli pratikler geliştirip bu işi ticarete döken dolandırıcıların, yada çeşitli büyülerle keramet gösterdiğinin zannı içinde bulunanların peşinden gidilmesini men etmiştir.

Bu durumun tam tersine aslında İslam, kalbi yatışmış, her konuda mutmain olmuş, akıllarda sorusuna  cevap bulabilmiş, sorduğu soruların cevaplarına delil sunulmuş ve sonunda öğrenmiş, feraset ve basiret temalı genç Müslümanlar ister. Bu tür bir genç için ise hakkaniyetli ve esaslı bir eğitim olması zaruridir. Bir Müslüman genç, Peygamberinden daha fazla, Thor’u, İskender’i, Napolyun’u bilmemeli ve buna göre eğitilmeli. Siyer’de eksiklikler bulunduğu halde, Avrupa tarihini daha iyi bilmemeli, İslam davetinin sırlarından daha çok Fransız devriminin sırlarını bilmemeli. Bunları gençlerimiz  önünde bulunan engeller olarak görmedikçe saydığımız faktörlerin gerçekleşmesi oldukça zor.

Bu engel ise Yalnız Tevhide Bağımlı bir nesille çözülür.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir