İslâm Davası Üzerine 15 Tavsiye Kitap


0

1. Dinimize Hizmetin İç Sorunları / Nureddin Yıldız

Dinimiz bize en büyük ikramı yapmak istiyor; bizi cennetle yüzleştirecek. Dinimizden nimetlerin en büyüğünü alacağız. Bizim de ona vermemiz gerekir. Bize cenneti kazandıracak olana ne vermeyiz ki? Dinimiz için çalışmamız, cihad etmemiz kadar tabii ne olabilir? Dinimiz için çalışmayı, ‘hayır işi’ olarak da göremeyiz. Mesai fazlasından artırarak yaptığımız işlerden çok, canımızdan, malımızdan artırarak dinimize hizmet etmek isteriz. Dinimiz buna ve daha fazlasına layıktır.
Ancak verirken zarar değil, destek vermek gerekir. Dinine sorun taşıyan Müslüman olmaktan Allah’a sığınırız. Bir araya gelmemiz şart. Beraberliğimiz ise sıkıntı üretmemelidir. Sıkıntı üretmemenin, üremişini de gidermenin çarelerini araştırmalıyız ki, kaş yaparken göz çıkarmış olmayalım.

49f17387-18a0-405f-8143-bc24a1db0d68

2. İslam Erinin Ahlak ve Kültürü (Cundullah) / Said Havva

pr_01_1070_max

3. Yoldaki Mühendis / Abdullah Bergusi

Abdullah Galib Bergusi. Filistin Direniş Hareketi Kassam’ın Batı Şeria ve Ramallah’ta bilinen en meşhur komutanı. Kod adı Yoldaki Mühendis ya da Gölgeler Prensi olan Bergusi, Filistin tarihinde en çok ceza alan kişi. 67 müebbet ve ayrı ayrı onlarca yıl hapis cezası… 2003 yılından beri tek kişilik hücrede yaşıyor. Tutsak alınmadan önce İsrail’in tüm istihbaratını peşinden koşturan Filistin’in bu meşhur komutanı bedeni tutsak alınsa da zindanda kalemiyle kelimeleriyle direnmeye devam ediyor. “Uzun zamandır tek kişilik karanlık bir hücrede yaşıyorum. O kadar uzun zaman ki artık senelerini saymakta acizim… Tek kişilik karanlık hücreye konulmadan tam altı ay boyunca soruşturma merkezlerinde dolaştırıldım. Bu merkezlerde ölümü gördüm… Ölümle konuştum… O da benimle konuştu… Çok defa ölüme dokundum… Fakat el-Kahhâr olan Allah’ın yardımıyla ölüme galip geldim… Siyonistler tarafından tutuklanmadan önce hayatımın en güzel yıllarını geçirdim. Başım dik ve yükseklerdeydi. Mescid-i Aksa’nın kandillerinin yakılacağı yağın Filistin’e, özgür savaşçıların toprağına gelmesi çok yakındır… Aydınlık yarınlar yakındır. Siyonistlerin, Allah’ın mübarek kıldığı Mescid-i Aksa’dan gitmeleri yakındır. Filistin’in emperyalizmden, işgalden ve zulümden özgürlüğüne kavuşacağı günler çok daha yakındır.” Abdullah Galib Bergusi

yoldaki-muhendis-abdullah-galib-bergusi-ekin-yayinlari

4. Yoldaki İşaretler / Seyyid Kutup

Bugün insanlık korkunç bir uçurumun kenarında duruyor… Bu hâl; başının üzerinde asılı duran yokoluş tehdidi yüzünden değil.. Bu tehdit, hastalığın belirtisidir; hastalığın kendisi değil… Fakat asıl sebep, insanlığın “değerler” dünyasında iflas etmiş olmasıdır. Zaten, insan hayatının sağlam bir şekilde gelişmesi ve sağlıklı bir biçimde ilerlemesi ancak o değerlerin gölgesinde mümkün olabilir. Bu durum, Batı dünyasında tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. O Batı dünyası ki, artık elinde insanlığa verecek hiçbir “değer ölçüsü” kalmamıştır. Daha doğrusu, uyguladığı “demokratik düzen”in iflasa benzer bir şekil almasından sonra, öz varlığını devam ettirmek için kendi vicdanını bile ikna edecek bir şeyi kalmamıştır. Nitekim, Batı toplumu yavaş yavaş Doğu blokunun düzenlerini ve özellikle Doğu blokunun Sosyalizm adındaki ekonomik doktrinini iktibas etmeye; ödünç almaya başlamıştır…

yosdaki-isaretler-1295257650

5. Arşın Gölgesindeki Genç / Nureddin Yıldız

Teknolojinin cazibesine kanmayan,
Kullanan ama kullanmayan,
Ufuklara, ötelerdeki diyarlara,

Kendisini Allah’ın kulu, Ümmetini ailesi,
Ümmetine hizmeti de cihat olarak bilen,
Umut yüklü,
Heyecanlı,
Sabırlı,
Basiretli,
Mü’min genç!

Bu kitaptaki sözler senin için yazıldı.
Koşarken yorulma, Arş’ın gölgesini bulmadan oturma diye,

Sana selam olsun ey…
Namazlı, hayalı genç,
İffetini ruhunu bilen genç,
Senin peşinden yürüyecek nesillere de, sana bağrını açan ümmete de
Selam olsun.

pr_01_1676_max

6. Hani Din Hepimizindi / Nureddin Yıldız

Müslümanlığımızla iftihar etmekle Müslümanlığımıza hizmet etmek arasında bağ kurulurken, biri hepimizin diğeri ise ‘din görevlilerinin’ görevi olarak algılanmamalıdır.
Bize ikramı cennet olan dinimize hizmet etmek, onu yaşamak ve yaymak, uğrunda fedakârlık yapmakla mümkündür.
Bir ucundan tutarak değil, altına girerek destek olmak, gereken şekliyle cihada katılmak bizi gösteren önemli bir göstergedir.
Din hepimizindir; ona hizmet etmek de hepimizin görevi olmalıdır. Dinden konuşulurken akla cami ve cami görevlilerinin geliyor olması, düzeltilmesi gereken bir yanlıştır. Önemli kavramlardan başlayarak, bu yanlışı düzeltmeliyiz.

33acf3cd-0c4b-4bb7-b058-218c2ca32ed8

7. Kuran'a Göre 4 Terim / Mevdudi

Kurana Göre Dört Terim Kurana Göre Dört Terim, Ebu’l Ala Mevdudi,Yrd. Doç. Dr. Osman Cilacı Ebu’l Ala Mevdudi BEYAN YAYINLARI İnsan, İlah’ın ne olduğunu, Rabb’ın ne anlama geldiğini, İbadetin neden ibaret olduğunu, dinin neye dendiğini anlamazsa, şüphesiz, Kur’an-o Kerim’in tamamı onun gözleri önünden, manasından hiçbir şey anlaşılmayan, gelişi güzel bir söz yığını gibi geçer gider. Bu durumda da Tevhid’in hakikatini bilemez; şirkin mahiyetini kavrayamaz. İbadetini Allah’a tahsis etmeye gücü yetmediği gibi, dininde de ihlasla Allah’a yönelemez. Bu dört terimin ifade etmek istediği mana, şahsın zihninde kapalı, karışık kalırsa ve onların manaları hakkında insanın bilgisi noksan olursa, tabi ki ona Kur’an-ı Kerim’in hidayet ve irşad adına sunduğu şeyler de karışık görünür. Kur’an-ı Kerim’e inanmakla beraber inancı ile bütün amelleri noksan kalır.

27581579

8. Mekke Resullerin Yolu / Ali Ünal

pr_01_324_max

9. Gelin Müslüman Olalım / Mevdudi

Ben, gerçekte İslam’ı, çok dikkatli bir inceleme ve araştırmadan sonra benimsemiş olan bir çeşit muhtediyim. Kalbim de, kafam da bu yolun dışında başka bir selamet ve emniyet yolu olmadığını söylüyorum. Sadece gayrimüslimleri değil, Müslümanları da İslam’a davet ediyorum.Bu davetin gayesi İslam yolundan hayli uzaklaşmış olan şimdiki sözde Müslüman toplumu idame ettirmek değildir. Benim davetin şudur:

Gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini tekrar alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım.

pr_01_2903_max

10. Tevhid ve Toplum / Celaleddin Vatandaş

İnsan varoluş ve yaratılış gayesinin gereğini yerine getirmek istiyorsa, Allah’ın mülkü olduğunu bilmeli ve bir ‘abd’ bilinciyle davranmalıdır. Eğer ‘abd’ olduğunu unutur veya reddeder de kendisini mülkün sahibi veya ortağı kılmaya kalkışırsa yaratılış gayesini tersine çevirecek sapma başlıyor demektir. Bu sapmanın neticesi ise, sadece dünya hayatı düşünüldüğü zaman, aldanma, yanlışlık, kötülük, zulüm, sömürü, keder, gözyaşı, acı çile, ahlaksızlık, sapıklık ve benzerleridir. Şirk işte böylesi bir sapmadır ve dolayısıyla arızidir, yanlıştır tehlikeli bir gidiştir. Peygamberler ise böylesi tehlikeli bir gidişin önünü kesmek, böylesi yanlış bir sapmayı önlemek ve gerçekleşmiş olanları tekrar güzergâhına oturtmak için gelirler; “Andolsun ki her ümmete Allah’a kulluk edin, tağutlardan kaçının” diye peygamberler göndermişizdir.
Peygamberler, insanların idrakine, duygularına hitap edip, bulundukları yolun yanlışlığını gösterir ve dosdoğru yolu tarif ederler; “İşte benim doğru yolum bu. Ona uyun,(başka)yollara uymayın ki, sizi O’nun yolundan ayırmasın! (Azabından) korunmanız için (Allah) size böyle tavsiye ediyor.”(6/153)
Bunun gereği ise, Tevhid gerçeğini açıklamak ve gereğini göstermektir:
İnsan ile Rabbi olan Allah arasında uyum.

İnsan ile toplum arasında uyum. İnsanın inanç, düşünce ve yaşantısı ile mutlak hakikat ve yaratılış gayesinde uyum.

tevhid-ve-toplum-1365847502

11. Her Müslümanın Ortak Davası KUDÜS / Yusuf El Karadâvî

“Bu toprakların bir karışını bile satmam, çünkü bu topraklar bana değil, halkıma aittir. Halkım bu imparatorluğun her karışını kanını feda ederek elde etmiştir? Milletim bu vatanı kanlarıyla korumuştur. Bu toprakları kanlarımızla örteriz de elimizden alınmasına asla izin vermeyiz. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan onu tekrar kanlarımızla örteriz. Ben onun hiç bir parçasını veremem. Bırakın yahudiler milyarlarını kendilerine saklasınlar. İmparatorluk parçalandığı zaman onlar, Filistin’i hiç karşılıksız ele geçiribilirler. Bu vatan ancak cesetlerimiz parçalanarak taksim edilebilir. Her ne şekilde olursa olsun bizi parçalamalarına asla izin vermeyeceğim.”

II. Abdülhamid

her-muslumanin-ortak-davasi-kudus20120104114252

12. Doğu Türkistan'da Asimilasyon ve Ayrımcılık / Amine Tuna

56 farklı etnik grubun yaşadığı Çin, 1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi. 1949 yılından bu yana Komünist Parti idaresindeki ülke, 1976’da Mao’nun ölümüyle birlikte kapılarını dünyaya açmış görünüyor. Ancak varlığını sürdürebilmek adına barındırdığı halklar üzerindeki baskılarını devam ettiren Komünist Çin yönetimi, özellikle Uygurların vatanı olan Doğu Türkistan’da sistemli bir asimilasyon ve ayrımcılık politikası uyguluyor. İnanç, ibadet, düşünce özgürlüğü gibi en temel haklarından mahrum edilen Uygurlar için günlük yaşamda pek çoğumuz için sıradan kabul edilen şeyler dahi ciddi bir risk oluşturuyor.

21. yüzyılın Çin gerçeğini, büyüyen ekonomisi yanında gelir adaletsizliği, düşünce ve inanç özgürlüğüne yönelik baskılar, ayrımcılık, ırkçılık, asimilasyon ve siyasette Komünist Parti tekeli gibi kronik problemlerle birlikte değerlendirmek gerekiyor.

dogu-turkistanda-asimilasyon-ve-ayrimcilik

13. Yusuf’un Üç Gömleği / Abdullah Yıldız

yusufun-uc-gomlegi-1362915883

14. Davam / Necmettin Erbakan

Türkiye’nin ilk yerli motor fabrikasını kurarken hangi esrarengiz olaylar yaşandı!
Almanya’daki ünlü Kürhaus Oteli’nde yapılan çok gizli toplantıya nasıl katıldı?
Bu esrarengiz toplantıda konuşulanları duyunca hangi kararı aldı! Sovyetler yıkıldıktan hemen sonra, dönemin Rus Büyükelçisi Albert Çernişev Erbakan’dan ne istedi! Erbakan, Ankara’daki elçilikte üç gün boyunca Ruslara ne anlattı?
Bir bayram sabahı asılan Saddam Hüseyin ile, Bağdat’taki Başkanlık Sarayı’nın avizeli salonunda ne konuştular? Saddam’a hangi tavsiyede bulundu?
1974 Barış Harekatı sırasında, Erbakan’a, “Kıbrıs’a gerekirse kayıkla çıkarım” diyen komutan kimdi? Amerikan Savaş Gemisine davet edilen Refah Partili milletvekillerine hangi gösteri yapıldı! Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile 4 saat boyunca ne konuştu? 96 Yaşındaki yaşlı Kırgız’ı ağlatan olay neydi?
Hepsi ve çok daha fazlası, DAVAM’da…

kitap_53_3427

15. Zindan Hatıraları / Zeyneb Gazali

Bu kitaptan, yeryüzünün tağutlarının, Allah ve İslam düşmanlarının, Allah´ın dinine sarılıp Kur´an´ın gösterdiği istikameti yol edinenlere reva gördükleri zulüm ve işkencelerden bir kesiti, Zeynep Gazali´nin başına gelenleri dehşetle okuyacaksınız. Sırf “Rabbim Allah´tır” dediği, Allah Teala´nın gösterdiği istikamette yürüdüğü, tağutların kirli saltanatlarına teslim olmadığı için bir müslüman kadının başına gelen dehşet verici işkenceleri, tüyleriniz diken diken olarak okuyacak; İslam için nelere katlanılabileceğini göreceksiniz.

Adsız


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

İLGİNÇ İLGİNÇ
0
İLGİNÇ
ÜZDÜ ÜZDÜ
0
ÜZDÜ
HARİKA HARİKA
3
HARİKA
HAHA HAHA
0
HAHA
AMAN ALLAH'IM AMAN ALLAH'IM
0
AMAN ALLAH'IM
BAŞARILI BAŞARILI
1
BAŞARILI

19 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Yusuf El Karadavi’nin Alim ve Tağut isimli kitabını öneririm. Emeviler dönemindeki Haccac-ı Zalim’in sahabelere yaptıklarını ve said bin cübeyrin, haccac-ı zalim ile olan mücadelesini anlatıyor. Kitap çok akıcı bir uslupla yazılmış. Kitabı okuduktan sonra içinizde ki cihad ruhunun kabaracağına garanti verebilirim.

 2. Nurettin Yıldız Seyyid Kutup Mevdudiyi tavsiye etmem 300 kadar kitap okumuş biri olarak sizlere naçizane tavsiyem 1-Doğru İman Bilgileri Mehmed Ali Demirbaş 2- Ehli Sünnet İtikadi Mehmed Zahid Kotku 3- Risalein Nurlar 4- Bidatler ve Hurafeler Muhammed Osmanoğlu 5- Şifa Şerif Bedir Yayınları 6-İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen Çelik Yayınları Semerkand Yayınları 7-Evliyalar Ansiklopedisi Bedir Yayınları 8- Kitabul Akaid Menzil Yayınları Adem Müftü oğlu 9-Kalplerin Keşfi İmam Gazali Semerkand Bedir Yayınları 10-Mahşer Günü Semerkand Yayınları 11-Farzetki Öldün Polen yayınları bence diğer eserlerini okumayın bu yayın evinin.Siteler:DİNİMİZ İSLAM 2-İslam Dergisi 3-İhvanlar Net.Kerem Önder hoca Cübbeli Ahmed Hoca tüm sohbet ve kitapları…

  1. 300 kitapla kendinizi alim sanıp 3 değerli alimi tavsiye etmiyorsunuz. İlimde daha kat edeceğiniz çok yol var bu kadar cesur olmayın. Herkesten öğrenilecek şeyler vardır ve Seyyid Kutup gibi değerli bir mücahidi, şehidi, İslam için canını vermiş, kafirlere korku salmış birini mutlaka okumamız gerekir.

   1. Hubeyb kardeşim Nureddin Yıldız konusu eyvallah bir diyeceğim yoktur. Benden sana tavsiye Mevdudi kimdir? Seyyid Kutup kimdir bir araştır. Bana ehli sünnet çizgisi çizmeyen adamların kitaplarıyla gelme..

    1. Nedir bu ehli sünnet çizgisi acaba, kimin ehli sünnet çizgisi, kime göre vb çiz de görelim.

  2. Kardesim, zaten ucanla kacanla ugrasan elinde tesbih ufurup cezbelenen adamin Allah dostlariyla isi olmamali. Seyhlerin ruyalarinda Peygamber a.s gordup soylediklerini hadis diye yazanlarin okuyacaklari kitap degil bunlar. Ehli sunnet ticareti yapiliyor simdi tipki kemalistlerin kemalizmi tek ele alip yillarca bize zulum yaptiklari gibi. Ehli sunnet ticareti bugun malum tarikatin elinde simdi… hocalarinin biri kasedi varya hani kizininada islami dugun!!! Yapmisti…

 3. Birde Cübbeli Ahmed Hocanın bir saatte okunabilecek İtikad Risalesi isimli ince kitabını her müslümanın okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.Flaş Tv de yapmış olduğu 13 bölümlük itikad risalesi dersleri paha biçilmezdir.Kerem Önder Hocamın 10 bölümlük Elfaz Küfür sohbetleri Müftü Hüseyin Aşık ELFAZ Küfür kitabı İslam Dergisi Elfaz Küfür konulu yazı ve Ehli Sünnet İtikadı konulu yazıları hayati öneme haizdir bence…

 4. Birkaç kitap tavsiyesi de bizden olsun… Umarım istifade edilir..

  {SİYER-i NEBİ / İSLAM TARİHİ /SAHABE HAYATI}

  Hazreti Muhammed ve İslamiyet / M. Asım KÖKSAL / Işık Yayınları
  Saadet Devri Serisi / Doç. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı / Semerkand Yayınları
  Peygamberimin Sevdiği Müslüman / Prof. Dr. Yaşar Kandemir / Zafer yayınları
  Peygamber Efendimizin Mucizeleri / İsmail İbn Yusuf Nebhani / Hikmet neşriyat

  {İLM-İ HAL /FIKIH KİTAPLARI]

  Büyük İslam İlmihali / Ömer Nasuh Bilmen Hocaefendi
  Nimet-i İslam Büyük İslam İlmihali / Mehmed Zihni Efendi
  İslam İlmihali / Seyda Muhammed Konevi
  Delilleriyle İslam İlmihali / Prof. Dr. Hamdi Döndüren
  Delillleriyle Kadın ve Aile İlmihali / Prof. Dr. Hamdi Döndüren
  Kadın ve Aile İlmihali / Dr. Dilaver Selvi

  {Namaz Konusunda Tavsiye Kitaplar}

  Namazı Yaşayanlar –Said Demirtaş
  Sabah Namazına Nasıl Kalkılır-Cemil Tokpınar
  Namazın Hikmetleri- Abdullah Demiray
  Mevlananın Gözüyle Aşıkların Namazı- Prf. Dr. Abdulaziz Hatip

  {Kadın ve Aile Hayatı Hakkında Tavsiye kitaplar}

  Ailede Saklı Cennet – Mehmet Ildırar
  Muhabbet Olsun-Neslihan Beyhan
  Aile Saadeti- M. Saki erol
  Kadın ve Aile İlmihali-Dr. Dilaver Selvi
  Delilleriyle Aile İlmihali- Hamdi Döndüren

  {Dua Kitapları}

  Dua ve Zikir- İmam Gazali Hazretleri
  El-Ezkar – İmam Nenevi Hazretleri
  Peygamber efendimizden Dualar-Abdulmecid Hani Hazretleri
  Güzel Ameller Büyük Sevaplar – Mustafa Necati Bursalı

 5. Hocam tarafsız olarak söylüyorum. Nurettin yıldız hocaefendinin kitapları bu listede kendine yer bulamaz. Sohbetleri etkili ancak kitapları etki yapmıyor. Özellikle gençlerin okuyabileceği çok daha önemli eserlerin olduğunu düşünüyorum.

 6. Listeye ek olarak Hasan el benna – Hatıralarım kitabını da öneririm. Çocukluğundan başlayarak Müslüman kardeşlerin kurulmasına kadar çok etkileyici anıları ile dolu. Tebliğe dair gözlemleri, tecrübeleri ile istifade edilmeli.

 7. herkezin tavsiye ettiği kitaplardan düşünce yapısı ve insncı nasılda belli oluyor… e ozaman bende bir ikş tavsiye vereyim .seyid kutubun islam dininin aslı ve yoldaki işaretler ve tabiki fizilali kuran, mevdudinin kuranı nasıl anlayalım ve gelin müslüman olalım,abdurrahman el muhacir islamın hareket metodu,seyyis sabıkın fıkhussünne ,celaleddin vatandaşın resullahın hayatı mekke medine,mehmed alagaş beklenen müslümanlara gibi

 8. Dinle ilgili hemen hemen bütün kitaplar tavsiye edilmiş lakin bu dehşetli asırda müslümanın imanını kurtarması ve imanına kuvvet vermesi en kısa yolla Risale-i Nur ile olur. Kim bu dersleri ve risaleleri anlayarak ve kabul ederek okursa bu zamanın mühim ve hakikati bir alımı olabilir. Selametle…

 9. Selam un aleyküm değerli kardeşim,
  Evli iki çocuklu bir kardeşin olarak Nurettin Yıldız hocanin kıymetini daha iyi anlıyorum,İmam i Gazali yi harika şekilde tanıtan bir insandır .Sahsilesmeye karşıdır. İslam sadece efendimiz ve salih insalarin etrafında toplanma yeridir vurgusunu yapar.Ama bir şahsı tarikatı savunmaz.Bnun yanında kitap tavsiyelerinde de bütün alimlerden konuya ilişkin tavsiyeleri vardır .Tavisye etmem diye kestirip attığınız insanin size ogretcegi çok şey var.Evli iseniz Aile Davamız kitabından baslamanizi,bekar iseniz hepsini tavsiye ederim.

 10. Selamun Aleyküm Arkadaşlar,
  Burada tartışmak istemiyorum sadece şu tavsiyeyi vereyim.
  Nureddin Yıldız hocanın baya sohbetini dinlemişliğim vardır.
  Adam soruyor hocam kitap okumaya yeni başladım Mevlânın Mesnevisini ile başlayalım mı diye. Nurettin Yıldız Hoca ilk olarak sorumlu olduğunuz kitapları okuyun sonra ne okursanız okuyun dedi ve şu 4 meşhur kitabı tavsiye ediyor.
  Başka sohbetin de ise bir kitap daha tavsiye etti bence bu ilk sırada olması lazım. Bu kitapları okuduktan sonra zaten hertürlü kitaptan hakkıyla çıkarız.
  1. Ey Oğul İmam Gazali
  2. Diyanet işleri başkanlığı Islam İlmihâli
  3. Mahmut Topbaş – Şifa tefsiri (başlangıç düzeyi için)
  4. Riyasüz Salihin Hadis kitabı 8 cilt Mehmet Yaşar kandemir hocanın Erkam yayınevleri
  5. Ihyau Ulumiddin – Imam Gazali
  Bunlar en temel bilgileri içerir.
  Ben şuan tefsir okuyorum.

 11. saygılı deger kardeşlerim ben bir kitap okudum müthiş bir kitap çok güzel çok etkileyici her ne kadar kitap varsa onlardan önce okunması lazım derim vallahi insanı öyle bir etkiliyor hiç bir kitap beni bu etkilemedi bu kitap şudur kuranı kerim yazarıda her şeyi yaratan Allah…..hayırlı günler kardeşlerim

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı