İslam Büyükleri Serisi: 7 Madde İle Diriliş Ordusu’nun Kumandanları


0

İslam’ın ilk geldiği devirden bu yana Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve ashabından rıdvanallahu teala aleyhim ecmain bu güne İslam davası zor şartlar altında sürmüştür. 100 yıl önce başlayan İslam aleyhine girişimler ile müslümanlar kıskaç altına alınmış ve müslüman millettimiz ruhen ve bedenen öldürülmeye kast edilmiştir. İşte bu şartlar altında her devirde olduğu gibi büyük kahramanlar canını ortaya koyarak İslam için büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Biz bu kahramanların sadece bir kısmının hayatının ve davalarının çok küçük bir kısmına değinebildik. Anlattıklarımız okyanustan damladır. Bu büyük şahsiyetleri tanıyıp tanıtmak hepimizin görevidir. Batının sahte kahramanları olmasına karşı İslam’ın her zaman gerçek kahramanları olmuştur. Tekrar belirtelim İslam’ın binlerce yüzbinlerce lideri, kaharamanı var. Buraya her mübareğin hayatını alamamak bizim acizliğimizdir biz sadece bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz yoksa ismini anamadığımız nice büyük insan vardır hepsinden Allah razı olsun.

1- Bediüzzaman Hazretleri Kuddise Sirruh

Bediüzzaman Hazretleri kuddise sirruh

Zamanının eşsizi anlamına gelen Bediüzzaman kelimesi ile tanımlanan Said Nursi Hazretleri kuddise sirruh birçok yerden ilim tahsili görmüş önemli bir alim ve dava adamıdır. Birinci Dünya savaşına öğrencileriyle fiilen katılmış ve Ruslara esir düşmüştür. İslam’ın bize unutturulmaya çalışıldığı zamanlarda ise tağuta karşı büyük bir cehd ile mücadele ederek insanlara iman esaslarını belletmiş bunun için her çileye,sürgüne ve zindana dayanmıştır. İnsanların imanını kurtarmak adına kendi hayatından vazgeçen Bediüzzaman’ı kuddise sirruh rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah ondan razı olsun.

2-Ali Haydar Efendi Hazretleri Kuddise Sirruh

Ali Haydar Efendi Hazretleri Kuddise Sirruh

Dört pâdişâhın zamanında bilfiil vazîfe yapmış olan ve bilhassa Sultan İkinci Abdülhamîd Hanın iltifatlarına kavuşan Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Cumhûriyet devri boyunca dînî tedrisât ile meşgûl oldu. Yirmi beş yıl boyunca göz hapsinde tutuldu. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Ankaraya götürüldü.Ankara’da İskilipli Âtıf Hoca ile birlikte zor şartlar altında hapishânede kaldığı sırada rüyâsında şeyhini gördü. Şeyhi ona; “Oğlum kırk bir defâ Fetih sûresini okursan kurtulursun.” dedi. Ahıskalı Ali Haydar Efendi okumaya başladı. Bir yandan da okuduğu sayıyı ranzaya işâretliyordu. Onun böyle yaptığını gören İskilipli Âtıf Efendi; “Hoca ne yapıyorsun?” diye sorunca; “Rüyâmda şeyhim böyle böyle söyledi. Sen de oku kurtulursun.” dedi. Âtıf Efendi; “Bu gece rüyâmda Peygamber efendimizi gördüm. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, ben seni çağırıyorum, sen müdâfaanı (savunmanı) hazırlıyorsun! buyurdu. Ben de müdâfaanâmemi yırttım.” dedi. Ahıskalı Ali Haydar Efendi okumaya devâm etti. Daha sonra kurtuldu.

Vefâtından on gün evvel Fâtih-Çarşamba’daki Şeyh İsmet Efendi dergâhının yakınındaki evinde komaya girdi. On gün bitkisel hayat sürdü. Ağustos 1960 (H.1380) günü yarı beline kadar doğruldu. “Allah” diyerek rûhunu teslim etti. Cenâzesini Mehmed Zâhid Kotku Efendi ile Ramazanoğlu Sami Efendi yıkadılar. Hocası olan Reîs-ül-Ulema Çarşambalı Ahmed Efendinin de kabrinin bulunduğu Fâtih Câmii kabristanına defn edilmesi istendi. Fakat buna müsâde edilmedi. Yavuz Selîm Câmiinde Ramazanoğlu Sâmi Efendi tarafından kıldırılan cenâze namazından sonra Sakızağacı kabristanında defn edildi. Yerine Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri’ni kuddise sirruh bırakmıştır. Allah ondan razı olsun.

3-Mehmed Zahid Kotku Hazretleri Kuddise Sirruh

Mehmed Zahid Kotku Efendi Hazretleri Kuddise Sirruh

Zamanının kutbu büyük Allah dostu Mehmed Zahid Efendi Hazretleri’nin kuddise sirruh Soyadının “mütevâzi” mânasına geldiği nüfus cüzdanının başına not edilmiş idi. Müslümanlar üzerine karabulutlar olduğu, Allah demeye insanların korktuğu tesettürün yasak olduğu dönemde çok büyük dava adamları yetiştirerek İslam’a büyük hizmetler yapmıştır. Müslümanların sürekli çalışıp çabalamasını vurgulamış ve Sabahattin Zaim gibi bir dahi yetiştirmiş, Erbakan gibi bir dava adamı yetiştirerek parti kurmasını işaret etmiş Erbakan müslümanların üzerindeki küfrün bulutlarına biraz olsun aralayıp müslümanlara umut vermiştir. Bunun gibi daha bir çok dava adamı yetiştiren Zahid Efendi Hazretleri kuddise sirruh ayrıca Balkanların en büyük motor fabrikasını Gümüş motor(bügün ki ismiyle pancar motor) kurdurmuştur. Müslümanların her alanda aktif olmasını teşvik etmiş ve yerine de büyük bir dava adamı bırakmıştır. Mehmed Zahid Efendi Hazretleri’nin kuddise sirruh mezarı Süleymaniye Camiindedir. Cenazesini Mahmud Efendi Hazretleri kuddise sirruh kıldırmıştır. Allah ondan razı olsun. 

4- Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi Hazretleri Kuddise Sirruh

Mahmud Es'ad Coşan Hazretleri kuddise sirruh

Zahid Efendi kuddise sirruh yerine Es’ad Coşan Hocaefendi’yi bırakmıştır. Es’ad Coşan Hocaefendi kuddise sirruh zamanına sığmayan bir aksiyona ve vizyona sahip hayranlık uyandırıcı bir kişiliğe sahiptir. Peygamber Efendimiz’i aleyhissalatu vesselam her anlamda örnek almış O’nun sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayıp yaşatmayı amaç edinmiştir. Müslümanların güçsüz olduğu bir devirde zamanın en güzel dergilerini çıkarmış, radyo,televizyon,hastane gibi önemli sosyal girişimler başlatmıştır. Çevre dernekleri kurulmasını işaret buyurarak insanları doğaya dost ve çevreci olmaya yönlendirmiştir. Aynı zamanda Turgut Özal ve bir çok bakan ve başka bir çok dava adamı yetiştirerek müslümanların siyasi olarak önünün açılmasını kolaylaştırmıştır. Hocaefendi bir an bile yerinde durmadan bütün dünyayı karış karış gezerek İslam’ı anlatmıştır. Gerek İran cumhurbaşkanıyla gerek alevilerle olsun her kesimden insanla görüşüp uzlaşma ve İslam birliği konusunda çabalamıştır. Ömrünü tüm Türkiyeyi ve dünyayı gezerek geçirmiştir ve on yıl önceden işaret buyurduğu üzere Avustralya’da vefat etmiştir. Müslümanların zor durumda kaldığı zulüm zamanlarında 28 Şubat zamanında bir çok insanı zulümden kurtarmış, lider ruhlu insanlarla sürekli iletişim halinde olarak tam bir dava adamı olarak vefat etmiştir. Yerine oğlu Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi Hazretlerini kuddise sirruh bırakmıştır.  Ayrıca Hocaefendi internette bulunan bir çok sohbetiyle irşada devam etmektedir. Mezarı Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. Allah kendisinden razı olsun.

5-Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri Kuddise Sirruh

Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri Kuddise Siruh

Zamanının büyük velisi Sami Efendi Hazretleri kuddise sirruh, İslam’ın ülkemizde en zor devirlerini yaşadığı dönemlerden birinde halkı irşad etmiş bu davayı sürdürmüştür. Aynı zamanda ticaret ile uğraşan Sami Efendi kuddise sirruh insanlara kalplerinden dünyayı çıkarmayı ama dünya içinde gerektiği gibi çalışmayı öğretmiştir. İstanbul’da bulunduğu yıllarda da Adana’daki gibi bir yandan Erenköy Zihnipaşa Camiindeki vaazları ve husûsi sohbetleriyle irşâd hizmetini yürütürken diğer yandan da Tahtakale’de bir ticârethanenin muhasebesini tedvirle maîşetini temin etmekteydi. O’ nun bu vaaz, irşâd ve sohbetlerinden cemiyetin her sınıfından, fakir, zengin, okumuş, okumamış, esnâf, işçi, memûr, tüccâr ve fabrikatör binlerce insan istifâde ederek feyz almış, istikamet bulmuş ve böylece etrafında yepyeni bir nesil teşekkül etmiştir. İhvanını mânevi himâye kanatları altında toplayarak onları cemiyetin her türlü kötü cereyanından korumaya çalışmıştır. Yerine birden çok kişi bırakarak bu davanın devamına vesile olmuştur. 12 Şubat 1984 tarihinde Medine’de vefat eden Sami Efendinin kuddise sirruh mezarı, binlerce sahabe-i kiram rıdvanallahu teala aleyhim ecmain  ile beraber Cennetü’l-Baki kabristanında bulunmaktadır. Allah ondan razı olsun. 

6- Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri Kuddise Sirruh

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri Kuddise SirruhZamanının büyük velilerinden olan Süleyman Hilmi Efendi Hazretleri kuddise sirruh vazife yaptığı İbtidâ-i Hâriç Medresesi İmam-Hatip Mektebi’ne çevrilince Süleyman Efendi Hazretleri, o zamanın şartları ve takip edilmekte olan siyaset sebebiyle burada yeterli din eğitimi verilemeyeceğinden, dersiâmlık uhdesinde kalmak üzere müderrislikten kendi isteğiyle istifa eder.İslam’ın unutturulduğu ülkemizde zor şartlar altında öğrenciler yetiştirip Kur’an-ı Kerim hizmetinde bulunmuş bunun için canını hiçe saymış ve dinsiz bir nesil yetiştirilmeye çalışılmasına karşılık İslam vazifesini yerine getirecek talebeler yetiştirmiştir.Mezarı Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

Allah ondan razı olsun.
İslam için bir taş koyan herkesden Allah razı olsun. Ruhlarına bir Fatiha-ı Şerif ve üç İhlas-ı Şerif Okuyalım inşaAllah.

7- Muhammed Raşid Erol Hazretleri Kuddise Sirruh

Alkol,uyuşturucu gibi Allah hepimizi korusun kötü alışkanlık sahibinin gidip dertlerine şifa bulduğu, Allah dostu yetiştiren merkezlerden Menzil’in mübarek şeyhlerinden Muhammed Raşid Erol Hazretleri Kuddise Sirruh Bağlıları arasında Seyda Hazretleri namıyla bilinen Eş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Raşid Erol (k.s.) Hazretleri 23.3.1930 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde dünyayı şereflendirmişlerdir. Babası Seyyid Abdülhakim Hüseyni Hazretleri kuddise sirruh olup Nakşibendi büyüklerindendir. Dedeleri Seyyid Muhammed, Şeyh Muhammed Diyauudin Hazretlerinin halifelerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli olan Seyda Hazretleri evlâd-ı Resul olup Bilvanis seyyidlerindendir. Hazret-i Hüseyin’in (r.a.) soyundan geldiği için de “El-Hüseyni” denilmektedir.

İlk tahsiline babasının yanında başlayarak yedi yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiştir. Sonra Baykan müftüsü Molla Muhyiddin’den ilim tahsil etmiştir. Yöresindeki kıymetli âlimlerden sarf, nahiv, mantık, belagât gibi alet ilimlerinin yanında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî dersleri de almıştır. 1968 yılında Nakşibendi halifesi olmuş, babasının 1972’de vefatıyla irşad görevini devralmış bu görevi kesintisiz yirmibir yıl devam ettirmiştir.

Ahlâkı

En belirgin vasfı sabır, tevazuu ve hilmdi. Kendisi hiçbir zaman hiç kimseye karşı kırıcı bir harekette bulunmamış, kimseye kin duymamıştır. Binlerce kişi etrafında pervane olurken kendisinde kibir ve kabalıktan eser görülmezdi. Şeriata aykırı olmadığı takdirde kimseye şunu yap veya yapma demezdi.
6 Nisan 1991’de, Ramazan Bayramında sofilerle bayramlaştığı sırada böcek zehiri dolu şırıngayla suikasta uğrar. Orada bulunan doktorların müdahaleleriyle, Adıyaman’a kaldırılarak hayati tehlikeyi atlatır. Uzun süre ıztırap çeker ama olaydan sonra yakalanan adamdan hiçbir şekilde şikâyetçi olmaz.

İlme teşviki

Bir defasında şu uyarılarda bulunmuşlardır:

“Ey Allah’ın kulları! Bir talebe yetiştirmek, bin kişiyi sofi yapmaktan efdaldir. Hele o talebe vârisü’l-enbiya olursa! Siz dininizi beldenizde bulunan en büyük, en muttaki âlimlerden öğreniniz. Herkesten fetva sormayın. Çünkü memlekette fetva verecek kimse çok azdır. İlimle meşgul olan kimse, dünyada en güzel iş ile meşgul oluyor. İlim olmadığı zaman cehalet olur. Cahilin ağabeyi de sofisi de hüsrandadır. Siz, Osmanlı’ya bakınız. Ne idi, ne oldu? Sultan Abdülhamid ârif-i billah idi. Başa geçer geçmez memlekette talebe yetiştirme seferberliği başlattı.”
(Nasihatler.org sitesinden alınmıştır.)
Muhammed Raşid Erol Hazretleri Kuddise Sirruh yerlerine Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri kuddise sirruh’a bırakmışlardır. Bu mübarekler İslam’ın anayolu olan Ehl-i SÜnnet itikadını yaşayıp yaymış anadolunun mayasından büyük insanlar ve büyük hizmetler meydana getirmişlerdir. Anadolu’nun kapısını Türklere açan da sonra Selçuklu ve Osmanli ile dünyaya adalet dağıtanlarda bu gönül sultanları ve talebeleridir. Bİzim özümüz aslımız budur. Vesselam.Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi yerine Musa Topbaş Efendiyi bırakmıştır. Sami efendinin silsilesi Musa efendiyle devam etmiştir. Yetiştirdiği kişiler çoktur ama yerine birden çok kişi bırakmamıştır.