İmtihan Zamanlarında Namaza Koşmak


0

imtihan zamanlarında namaza koşmakÜmmet’in şu anki durumu kendimize, bize içinde bulunduğumuz durumda yardım edecek ve bizi sonuçta üzen ve endişelendiren şeylerden rahatlatacak bazı önemli ve faydalı şeyleri hatırlatmamızı gerekli kılıyor. Benzer bir devâya aynı şekilde kişisel sorunlar yaşıyorsak da ihtiyaç duyarız. İmtihanların ve dertlerin negatif etkilerini uzaklaştırmanın en geçerli yollarından birisi de ‘Namaz’dır.

Peygamberler ve sâlihler diğer ibadetler içinde namazın yüksek mâkamını anlamış ve üzerlerine dertler çöktüğünde Kuran, Zikir ve Dua ile Namaza sarılmışlardır. Süheyb’den (r.a) sahih olarak rivayet edilmiştir ki:

“Rasulallah (s.a.v) namaz kıldığında bizim duyamayacağımız şeyler fısıldardı ve onlar (Rasuller) kötü bir şey olduğunda veya telaşlandıklarında hemen namaza koşarmışlar.” [1]

Ahmed bin Hanbel ayrıca Müsned’inde yazdığı sahih bir rivayette Ali (r.a) Bedir Günü (savaştan sonra) demiştir ki:

“Kendimize baktım ve herkesin uyuduğunu gördüm. Sadece Allah Rasulu (s.a.v) bir ağacın altında namaz kılıyordu”[2]

Abdullah ibn Mes’ud (r.a) ayrıca rivayet eder ki; Rasulallah (s.a.v), ordular Bedir günü çarpıştıklarında Allah’a (s.v.t) yalvarıyordu. Rasulallah (s.a.v) durdu ve ben onun gibi Rabb’e (s.v.t) yalvaran hiç görmedim. O (s.a.v) “Ey Rabbim! Vaadini gerçekleştirmen için sana yalvarıyorum!” diyordu.[3]

Imam Buhari de (rahimehullah) Ummu Seleme’den (r.anha) aktarır ki: Rasulallah (s.a.v) bir gece uyandı ve dedi ki “Subhanallah! Ne büyük üzüntüler çöktü bu gece! Fakat ne büyük hazineler de açıldı aynı zamanda! Bu dünyada elbiseli birisi ahirette çıplak kalabilir”.[4] İbn Hacer (rahimehullah) bu rivayeti şöyle yorumlamıştır: “Bu rivayette bize eğer yakın bir kötülükten korkuyorsak hemen namaz kılmamız tavsiye ediliyor aynı ayette de denildiği gibi “sabır ve namaz ile yardım dileyin” (Bakara 45) buyuruluyor. Ve ayrıca Rasulallah (s.a.v) bir sebepten ötürü daraldığında hemen namaza durur ve kötü bir rüya görene de aynısını tavsiye ederdi.[5]

Daha da ötesi Abdullah bin el-Nadr (rahimehullah) demiştir ki, “Babam Enes bin Mâlik (rahimehullah) zamanında bir karanlık çökmüştü. Enes’e (r.a) geldim ve dedim ki “Ebu Hamza, böyle bir şey Rasulallah (s.a.v) zamanında sana olmuş muydu? Dedi ki, Allah’a (s.v.t) sığınırım. Eğer bir fırtına çıksaydı acaba Kıyamet mi geldi diye hemen mescide koşardı” [6]

Ayrıca rivayet edilmiştir ki İbn Abbas (r.a) yolculuktayken ona kardeşinin ölüm haberi ulaştı. Haberi alınca dedi ki “Elbette ki biz Allah’a aitiz ve ona döneceğiz” ve sonra yolun kenarına gelerek iki rekat namaz kıldı ve bineğinin yanına gelirken “Sabır ve namaz ile yardım dileyin” ayetini okudu. Bu ve bunun gibi rivayetlerden ötürü muteber alimler eğer bir kişinin başına kötü bir olay geldiğinde hemen 2 rekat namaz kılmasını tavsiye etmişlerdir. [8]

İşte bu yüzden Namaz, Dua ve Kuran kiraati imtihan ve bela zamanlarında metanetin korunmasi için en önemli yapılacak şeylerdendir. Çünkü bu ibadetler kişiyi huşu içinde Allah’a (s.v.t) yakın hissettir ve Allah’tan da (s.v.t) özel bir karşılık ve koruma gelmesine layık olur. Maalesef ki bir çok insan bu sünneti bilmemekte ve hatta namaz kılmak böyle zor imtihanlar zamanında zihinleri dağınık olduğundan ötürü onlar için yapılacak işlerde en son sıralarda gelmektedir! Sadece içten bir niyetle Allah’a (s.v.t) dönmeyi deneseler bunun hiç de sandıkları gibi olmadıklarını göreceklerdir.

İster ümmetin şu zamandaki sıkıntı ve imtihanlarından ötürü ağırlık hissediyor olun, ister kişisel sorunlarınızdan acı çekiyor olun, namaz kılın. Çünkü orada sizi hayatın zorluklarından ve sıkıntılarından kurtaracak gizli bir sığınak vardır. Gelin Rasulallah’ın (s.a.v) şu sünnetini unutmayalım:

“Büyük fitnelerin olduğu zamanlarda ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir.” [9]

 

Allah en iyi bilendir.

 

Kaynaklar:

[1] Reported by Aḥmad in al-Musnad (4/333)

[2] Ibid (1/125)

[3] Al-Sunan al-Kubrā (6/155)

[4] Al-Bukhāri (115)

[5] Fatḥ al-Bāri (1/211)

[6] Abū Dāwūd (1196)

[7] Shu’ab al-Imān by al-Bayhaqi (7/114)

[8] Cf. Al-Furū’ by Ibn Mufliḥ (2/285)

[9] Muslim (2948)

 

idealmuslimah.com’dan alınarak tarafımızdan Türkçe’ye çevrilmiştir.

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir