İslam, Liste

İmanına Göre 4 İnsan Sınıfı

İman bir binanın temelleri gibidir. Temeli olmayan bir bina nasıl yükselemez ise bir kimsenin imanı olmadan Müslüman olması imkânsızdır. Fakat temelin olmasına rağmen bina çeşitli sebeplerden dolayı hasarlı olabilir. Bu da Müslüman için aynı şekildedir. Mevdüdi , “İslam’a İlk Adım” adlı eserinde İslam ve iman açısından insanları 4 sınıfa ayırmıştır.

1. Kuvvetli iman sahibi kişiler.

İmanları onlara tamamen ve bütün kalpleriyle Allah’a boyun eğdirir. Allah’ın yolunu izlerler; O neyi isterse yapmak ve neyi istemezse ondan kaçınmak suretiyle tüm kalp ve ruhlarını O’nun rızasını kazanmaya bağlarlar. Böyle insanlar gerçek Müslümanlardır. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyrulur:
İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.[Bakara 82]
İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır![Bakara 177]
İnanıp; iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız. [Nisa 57]
İmanı Kuvvetli Kişi

2. Allah’a O’nun hükümlerine ve mahşer gününe inanan ama imanları kendilerine tam olarak Allah’a itaate zorlamayacak kadar derin ve kuvvetli olmayanlar.

İhmal ve kötü amelleri nedeniyle gerçek Müslümanlık rütbesinin çok altında kalır ve cezayı hak ederler ama Müslümandırlar ve asi olmamışlardır. Günahkâr olduklarını kabul ederler ve cezaya müstahak bulunmalarına rağmen Müslüman olarak kalırlar. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyrulur:
Allah, kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar.[Nisa 116]
Ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun.[Tahrim 66]

commit sin

3. Hiç imanı olmayanlar.

Bu insanlar, Allah’ın hâkimiyetini kabul etmezler ve asidirler. Davranışları kötü olmasa, hatta ahlaksızlığı ve zorbalığı yaymıyor olsalar bile asi durumdadırlar ve görünüşte iyi olan amelleri az kıymet taşır. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyrulur:
De ki: Size en çok ziyana uğrayanları haber verelim mi? Onlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve Ona kavuşmayı [dirilmeyi, hesabı, ceza ve mükâfatı] inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir. Onlar için, kıyamet günü, hiç bir terazi tutmayız. [İyilikleri ile kötülüklerini ölçmeyiz çünkü amelleri boşa gitmiştir, tartıya girecek makbul şeyleri kalmamıştır. [Kehf 103, 104, 105]
Kâfirlerin iyi işleri engin çöllerde görünen seraba benzer. Susayan kimse onu uzaktan su sanır; ama yanına varınca, umduğunu bulamaz. [Nur 39]

Günü Huzurlu Geçirmek İçin 10 Tavsiye

4. Hem imana, hem de iyi amele sahip olmayanlar.

Dünyada karışıklığı yayarlar ve her çeşit zorbalık ve zulmü işlerler. En kötü insanlardır, zira asi oldukları gibi aynı zamanda günahkâr ve suçlulardır. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyrulur:
Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.[Beyyine 6]
Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının! [Al-i İmran 131]
Biz, Cehennemi kâfirler için bir zindan yaptık. [İsra 8]

cehennem

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>