Huzur ve Mutluluğun 10 Altın Kuralı


1

Prof. Dr. Aiz el-Karni, “Üzülme” adlı kitabında mutluluk ve huzurun kaynağını bize şu maddelerle anlatıyor:

1. İman, üzüntüleri giderir, kederleri dağıtır. O muvahhitlerin gözünün aydınlığı, bidlerin tesellisidir.

İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.” – Fetih Suresi; 4. Ayeti Meali

2. Geçen geçmiştir, giden gitmiştir. Artık geçip gideni düşünme, çünkü o gitmiştir, bitmiştir.

Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.” – Bakara Suresi; 137. Ayeti Meali

3. Kesinleşmiş kadere ve taksim edilmiş olan rızka razı ol. Her şey kaderin içindedir. Üzülmeyi bırak.

Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” – Kamer Suresi; 49. Ayeti Meali

4. Şunu bil ki kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur, günahlar O'nu anmakla dökülür, gaybı bilen Yüce Allah bundan razı olur ve sıkıntılar onunla dağılır.

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” – Ra’d Suresi; 28. Ayeti Meali

5. Korkulan şeylerin çoğu olmaz. Duyulan kötü şeylerin çoğu gerçekleşmez. Allah yeter; O gözetir, yardım eder.

İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.” – İsrâ Suresi; 11. Ayeti Meali

6. Gerekli ve faydalı olmadıkça insanlara karışma. Evinde otur ve kendi işine bak. İnsanlara karışmayı en aza indir.

Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” – Ahzâb Suresi; 33. Ayeti Meali

7. En güzel arkadaş kitaptır. Geceleri kitap oku, ilimle ve marifetle arkadaş ol.

De ki: ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” – Zümer Suresi; 9. Ayeti Meali

8. Namazı terk etme, cemaate devam et, mescitlerde çokça otur. Mutlu olmak için namazı vakti girer girmez kılmaya kendini alıştır.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” – İbrahim Suresi; 40. Ayeti Meali

9. Başına gelen sıkıntıdan dolayı sızlanma. Şüphesiz o, senin kalbini kuvvetlendirir, sağlığının zevkini tattırır, seni cesaretlendirir, dereceni yükseltir, sabrını ortaya çıkarır.

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” – Bakara Suresi; 155. Ayeti Meali

10. 'La havle ve la kuvvete illa billah' zikrini çokça tekrarla. Çünkü bu, senin içini ferahlatır, halini düzeltir. Ağır yükleri onunla taşır ve Allah'ı razı edersin.

Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır’ deseydin ya!. Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir toprak hâline geliverir.” – Kehf Suresi; 39-40. Ayetleri Meali

BONUS 🙂 'Senin göğsünü genişletmedik mi?' ayetini iyi düşün. Sıkıntılı anlarda bu ayeti ve bulunduğu sureyi hatırla. Bil ki kriz zamanlarının en büyük ilacı bu suredir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
Senin şânını yükseltmedik mi?
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

– İnşirâh Suresi


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir