Hadis

Hayvanlara Karşı Davranışlarını Değerlendirmek İsteyenlere Rehber Niteliğinde 5 Ölçüt

“Bismillahirrahmânirrahîm.”

Müslüman her kul, Yüce Allah’ın (Celle Celâluhû) emirlerine ve Allah Rasûlü’nün (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmalı; kendisine verilen ömür semayesinin her anını, bu çerçeve ve sınırlarda yaşamaya çalışmalıdır. Mümin kulun Rabbinin (Celle Celâluhû) emirlerine itaati ve Peygamberinin (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) sünnetine ittibası öyle kuvvetli olmalıdır ki, bir insana olan tavrında, bir hayvana karşı davranışında, bir bitkiye yaklaşımında hep bu idraki taşıyabilsin.

1. Efendimizin (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) Hassasiyeti.

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), “Yolculuk sırasında otu bol bir yerden geçilirken, hayvanın sırtından inerek hayvanın otlamasına fırsat verilmesini, otsuz yerden de süratle geçilmesini emretmektedir. “ (Tirmizî, Edep 75; Müslim, İmaret 178)

Hz.Enes (Radıyallahu Anh), “Bir yerde mola verince, hayvanlarımızın istirahatini sağlayıncaya kadar ibadet etmezdik.” buyurmuştur. (Ebu Davud, Cihad 48)

Başka bir hadîs-i şerîflerinde Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), kuş yuvalarının bozulmamasını, yumurtalarının ve yavrularının alınmamasını, alınmış olan yavru ve yumurtaların geri bırakılmalarını emretmişlerdir. (Ebu Davud, Cenaiz 1(3,182))

2. Efendimizin (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) Uyarı Ve İkazları.

Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), “Yerde olanlara merhamet edin ki gökte olanlar da size merhamet etsinler.” buyurmuşlardır. (Tirmizî, Birr 16)

Başka bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), “Eğer süt emen çocuklar, beli bükük yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap sel gibi inerdi.” buyurmuşlardır. (M.Zevaid 10, 227)

Ebu Derda (Radıyallahu Anh), fazla yük vurulduğu için yerden kalkamayan bir deveyi görünce, Rasûlüllah’ın(Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), “Allah (Celle Celâluhû) bu dilsizler hakkında hayırla muamele etmenizi tavsiye etmektedir, onlara güçleri seviyesinde yük vurun.” dediğini hatırlattı. (M.Aliye 2,156)

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), “Ey Usame! Ciğer sahibi her hayvan hususunda dikkatli ol, kıyamet günü Allah’a (Celle Celâluhû) şikayet edilirsin.” buyurmuşlardır. (Nesai, Dahaya 42 (7,249))

3. Efendimizin ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) Ashabına Beyanları.

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), bir gün sabah namazını kıldıktan sonra cemaate yönelerek: “Adamın biri sığırını sürüyordu ki bir ara sırtına bindi ve vurmaya başladı. Bunun üzerine hayvancağız (dile gelerek) ‘Biz bunun için  yaratılmadık.’ dedi.” buyurmuşlardır. (Buhari, Enbiya 52)

Yine Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), bir hanım sahabesine birkaç keçi verdirtti ve “Oğullarına emret, tırnaklarını kessinler, böylece sağdıkları zaman hayvanları incitmemiş, memelerini kanatmamış olurlar. Yine oğullarına emret ki, yavrularının gıdalarını iyi yapsınlar.” buyurdular. (İbnu Sa’d 7,48)

Peygamberimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), bir keçiyi sağan bir adama uğramıştı. Ona, “Ey filan, sağınca yavrusu için de süt bırak…” buyurmuşlardır. (M.Zevaid 8,196)

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), “Eğer hayvanlara yaptığınız haksızlıklardan dolayı Allah (Celle Celâluhû) sizi affedecek olursa, pek çok affa mazhar kılmış demektir.” buyurdular. (M.Aliye 3,170)

4. Efendimizin ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) Yasakladıkları.

Peygamberimiz (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem),

Medine etrafında bir bölgeyi haram ilan ederek, bitkilerin koparılmasını ve hayvanların öldürülmesini (Müslim Hac 458,464) ,

Canlıların hedef yapılarak atış yapılmasını (Buhari, Zebaih 25),

Dövüşmeleri için hayvanların kızıştırılmalarını (Tirmizî, Cihad, 30),

Canlıların yüzüne vurularak dövülmesini ve yüzüne dövme yapılmasını (M.Aliye 292),

Hayvana ve mallara da bedduayı yasaklamışlardır. (Müslim, Zühd 74,4).

Hayvanlara işkence yapanlara lânet etmişlerdir. (Buhari, Zebaih, 25)

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), hayvanların sırtlarında iken sohbet etmeyi men etmiş ve: “Allah (Celle Celâluhû) onları bir yerden bir yere taşımaları için sizin hizmetinize verdi.” buyurmuşlardır. (Ebu Davud, Cihad, 61)

Başka  bir hadîs-i şerîflerinde Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuşlardır: Haksız yere bir serçe veya bir başka hayvan öldürenden Allah (Celle Celâluhû)hesap soracaktır.” (Şaf’i el-Umm 4,258-259)

5. Bazı Hayvanlara Dair Hadisi Şerifler.

Beyaz horoz bulunan eve; şeytan, sihirbaz, yılan ve akrep yaklaşamaz. (Beyhaki, Siret’i Şami-7/414)

Horoza sövmemek gerekir. Çünkü o insanları namaza uyandırmaktadır. (Ebu Davud-696)

Horoz ötünce Allah’ın (Celle Celâluhû) fazlını istemek uygundur. Çünkü o melekleri görünce ötmektedir. (Buhari, Müslim)

Suyunu ve yemini vermek şartıyla kafes kuşu beslemekte bir mahzur yoktur . (Cem’ül Vesail-2/26)

At beslemekte hayır ve bereket vardır. (İbni Mâce)

Rasûlüllah’ın (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem), at ve deveyi elleriyle okşadığı, atın alnından ve sağrısından okşanmasını emrettiği rivayet edilir. (Ebu Davud, Cihad 47,50)

Koyun beslemekte de rivayet vardır. (İbni Mâce, Ticarat, 69) Rasûlüllah’ın (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) yüz adet koyunu olduğu rivayet edilmiştir. (Müsned’i Ahmed.)

Yüce Rabbimiz (Celle Celâluhû), bütün müslümanlara Peygamber Efendimizin (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) Ahlâkı ile ahlâklanmayı Nasip Eylesin. Âmîn.

Kaynaklar

Kaynak: Peygamber Efendimizin (Sallâllâhu Aleyhi Ve Sellem) 4000 Sünnet Ve Adapları (Ahmet Gültekin, Nuri Dunay) kitabından alıntı ve derlemedir. (Bkz. syf. 196, 197, 198, 199)

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>