Hanımlara Özel 9 Temizlik ve İbadet Fetvası


-1

Faruk Beşer Hoca’nın kaleminden temizlik ve ibadetlere dair bazı mühim fetvaları sizler için listeledik. 

1. Tüy dökücü kremler kullanmak caiz mi?

Tıbben sağlığa zararlı olmayan kremlerle ya da ”hamam otu” denilen Kalsiyum+Baryum karışımı müstahzarla (nevra) kıl temizlemekte bir sakınca yoktur. Ancak ”fıtrat” hadisinde geçtiği gibi, güç yetirebiliyorsa, güzel olan, koltuk altını yolmak, kasıkları ise tıraş etmektir.

2. Ojeli parmakla alınan abdestle namaz kılınır mı?

Oje, tırnağa balık pulu gibi kapatmakta ve suyun temasına engel olmaktadır. Öyleyse abdeste de engeldir. Nitekim balık pulunun abdeste engel olduğu fıkıh kitaplarımızda açıkça zikredilmektedir.

3. Aybaşı halinden sonra gelen beyaz akıntı namaza engel midir? Namaz kılarken akıntı olursa namaz bozulur mu? Bu akıntıyı pamuk vs. ile engellemekte bir sakınca var mıdır?

Bu tür akıntılar kadınlarda bir dereceye kadar normal sayılır ve pamuk gibi bir şey (kürsüf) kullanmak suretiyle dışarı çıkması önlenebiliyorsa, kadın bununla özür sahibi sayılmaz. Yani bu tampon akıntıyı tuttuğu sürece istediği kadar vakit namazı kılabilir. Ancak dışarı (dış ferce kadar) çıkması halinde, abdest bozulmuş olacağından, namazda ise namazı da bozulur ve aktığı anı anlayabilmişse, konuşmadan ve başka bir işe bulaşmadan gidip abdestini alır ve namazına kaldığı yerden devam eder. Ama akıntı tamponla kesilemeyecek kadar çok ve sürekli ise, özür sahibi sayılır, her namaz için abdest alır ve akıntı sürmesine rağmen namazını böylece kılar.

4. İçindeki alkol bulunan deodorantları abdestli iken kullanarak ibadet yapabilir miyiz?

Önce hangi türden olursa olsun, vücuda ya da elbiseye alkol sürmüş olmanın abdesti bozmayacağını bilmek gerekir. Abdestin bozulması tamamen insanın vücudundan bir şey çıkmasına bağlıdır. Ancak insanın üzerinde ya da elbisesinde pis bir madde varken namaz kılması caiz değildir. Deodorant ve parfümlerdeki alkol Hanefi mezhebinin bazı imamlarına göre pis olan alkol türünden olmadığından namaza mani değildir. Ancak diğer mezheplere göre onlar da pis sayıldığı için, onların değdiği yeri dahi yıkayarak namazlarını kılanlar daha ihtiyatlı davranmış olurlar. Kolonya ve ispirto için de aynı şey söylenir.

5. Kullandığı kokunun erkek tarafından duyulması halinde kadının gusül abdesti alması gerekeceği doğru mudur?

Konu ile ilgili hadis-i şerifler;

”Bir kadın güzel kokular sürünür ve kokusunu duysunlar diye erkeklerin yanından geçerse, şöyle şöyledir.” (Tirmizi’deki ilaveye göre, yani zaniyedir.)

”Kokulanarak mescide çıkan bir kadının namazı, evine dönüp gusül için yıkandığı gibi yıkanmadıkça kabul olmaz.”

”Kadın mescide girmek istediğinde, kokusundan cünüplükten yıkandığı gibi yıkansın.”

İkinci ve üçüncü hadislerin zahir (kelimelerinin) manalarına bakıldığında, koku sürünerek camiye giden ya da gitmek isteyen kadının tam bir gusül abdesti alması gerekeceği anlaşılır. Oysa yine hadis-i şeriflerden öğrenilen gusül sebepleri (guslü farz kılan haller) bellidir ve kokulanmak onlardan birisi değildir. Öyleyse bunu Ali el-Kari’nin dediği gibi anlamak ve ”Koku bedenin her tarafına sürülmüşse her yerini yıkamalı, değilse, sürülen yerleri yıkamalı”, demek gerekir, ya da -Allahuâlem- bunda bir mecazi kullanım vardır. Yani üstünü başını o kadar iyi yıkamalı ki, adeta gusül yapmış gibi olmalı, diye anlamak lazımdır.

6. Kadınların dudakları, gözleri vb. boyalı iken namaz kılmaları caiz midir?

Abdestte altına su ulaşmışsa, boya pis bir madde ihtiva etmiyorsa namaza engel değildir. Yabancılara gösterilmesi ayrı bir şeydir ve günahtır. 

7. Nafile oruç tutarken adet gören ve orucu bozulan kadın, bunun kazasını tutmalı mıdır?

Bozulan her türlü nafile orucun kazası gerekir. 

8. Kaza oruç tutulmakta iken bozulursa, ona da kefaret ya da ayrıca kaza gerekir mi?

Kefaret ya da kaza gerekmez. Ancak tutmakta olduğu kazayı tamamlamamış olduğundan onu tekrar tutması gerekir.

9. Kadının tek başına Hacca gitmesi caiz midir?

”Allah’a ve ahiret gününe inanan hiçbir kadının, yanında mahremi yokken sefer müddeti yola çıkması helal değildir.” (Hadis-i Şerif, Buhari, Savm, 67)

”Beytullah’ı haccetmek, ona yol bulabilen insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” (Kur’an-ı Kerim, 3/97)

Hanefi ve Hanbelilere göre beraberinde mahremi olmayan hiçbir kadın hiçbir surette hacca gidemez. Çünkü ayette geçtiği üzere kadının oraya yol bulabilmesi mahreminin bulunmasına bağlıdır. 

Kaynaklar

Faruk Beşer; Genç Kızlara Özel Fetvalar


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

-1

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Hamam otu zararlı bir maddedir. Ölüme kadar götürebilir. O yüzden bu platformdan insanlara tavsiye etmek sakıncalı olabilir. Uyarmak istedim. Saygılar